marianna, Author at CDESK - Stránka 2 z 3
 

Nové verzie

Vaša spokojnosť je aj našou, preto CDESK neustále
vylepšujeme na základe vašich požiadaviek.
Tu sa dozviete aké zmeny a vylepšenia prinášajú nové verzie.
Nový widget Bilancia požiadaviek, citlivé prílohy v požiadavkách, schvaľovanie nadriadeným a ďalšie nové funkcie
apríl12
Nový widget Bilancia požiadaviek, citlivé prílohy v požiadavkách, schvaľovanie nadriadeným a ďalšie nové funkcie
Vo verzii 3.1.8 prinášame grafické znázornenie nárastu a poklesu otvorených požiadaviek u riešiteľov, zvýšenú ochranu príloh, schvaľovanie nadriadeným vo viacerých moduloch, doplnkové vlastnosti v zozname zákaziek...
február17
Vylepšenia vo fakturácii, nový modul Protokoly, nové funkcie k doplnkovým vlastnostiam
Verzia 3.1.6 prináša do CDESKu množstvo užitočných funkcií. Vylepšená bola fakturácia, prišiel nový modul Protokoly, boli pridané nové funkcie spojené s doplnkovými vlastnosťami...
Rozšírenia v doplnkových vlastnostiach, prehľad pred fakturáciou a zaznamenávanie identity používateľa
december27
Rozšírenia v doplnkových vlastnostiach, prehľad pred fakturáciou a zaznamenávanie identity používateľa
Verzia 3.1.5 obsahuje množstvo vylepšení. Povinnosť vypĺňať doplnkové vlastnosti je teraz možné nastaviť len pre konkrétne stavy požiadavky. Vlastné číselníky umožňujú ku každej položke definovať ďalšie podpoložky. Údaje o identite používateľa je možné zobraziť z každého záznamu, kde sa spomína, pričom sa zaznamenávajú aj zmeny v identite. Tieto a ďalšie funkcie sú predstavené v nasledujúcom texte.
Zlepšenia vo fakturácii, pridané kategórie požiadaviek, organizačná štruktúra a iné
november18
Zlepšenia vo fakturácii, pridané kategórie požiadaviek, organizačná štruktúra a iné
Verzia 3.1.4 prináša nové funkcionality pre viacero modulov. Vystavené faktúry je možné posielať mailom priamo z CDESKu, v požiadavkách boli pridané kategórie, alebo doplnkové vlastnosti si môžete rozdeliť do osobitných záložiek. O týchto a ďalších nových funkciách sa dočítate v nasledujúcom texte.
Workload kalendár, ekonomický pohľad v zákazkách a ďaľšie inovácie
september20
Workload kalendár, ekonomický pohľad v zákazkách a ďaľšie inovácie
Verzia 3.1.3 obsahuje množstvo nových funkcií. S CDESK 3.1.3 zjednodušíte plánovanie vašich riešiteľov, v zozname zákaziek zobrazíte ekonomický pohľad obsahujúci účtovné položky, vymazané požiadavky viete obnoviť z archívu...
Vlastný CDESK server si nainštalujete už aj sami
september10
Vlastný CDESK server si nainštalujete už aj sami
Sprístupnili sme inštalačný balík, ktorý vám umožní si CDESK nainštalovať na vlastnom On-Premises serveri. Prikladáme k nemu aj manuál a videoukážky.
júl28
Typy zákaziek, šablóny pre diskusiu v požiadavkách, vylepšený import do konfiguračnej databázy a ďalšie nové funkcie
Verzia 3.1.2 prináša novú funkciu šablón v príspevkoch na požiadavkách, obsahuje zlepšenie importu položiek v konfiguračnej databáze, zavádza typy zákaziek a mnoho ďalších užitočných funkcií či vylepšení.
jún17
Nový typ komunikácie na požiadavke, stavový widget požiadaviek, zlepšenie prepojenia s JIRA a ďaľšie vylepšenia.
Vo verzii 3.1.1. zlepšenia dostal takmer každý modul. V požiadavkách pribudla nová záložka umožňujúca komunikáciu ako v mailovom klientovi, v zákazkách bola zlepšená fakturácia, plnenia získali evidenciu členstva...
február14
Zmeny, ktoré CDESK približujú k používateľovi
Verzia 3.1.0 pre CDESK znamená veľké zmeny, ktoré ho ešte viacej približujú k používateľovi a robia z neho univerzálny nástroj s možnosťami nasadenia v širokom spektre scenárov. Nová verzia prináša množstvo užitočných funkcií, ale aj redizajn vybraných súčastí systému.

Verzia 3.0.179 prináša funkciu Rýchle ukončovanie požiadaviek. TOP novinky – 11. máj 2020 Rýchle ukončovanie požiadaviek Verzia 3.0.179 prináša funkciu Rýchle ukončovanie požiadaviek, ktorá zjednodušuje prácu s požiadavkami. Po jej zapnutí v Globálnych nastaveniach sa na požiadavke objaví tlačidlo na ukončovanie požiadavky. Rýchle ukončovanie zohľadňuje podmienky na ukončenie požiadavky. Na ukončenie požiadavky je potrebné, aby boli ukončené aj...

Verzia 3.0.177 prináša interaktívne formuláre pre servisné protokoly, lepšiu fakturáciu zákaziek, testovanie požiadaviek zákazníkom a ďalšie novinky. TOP novinky – 31. marec 2020 Interaktívne formuláre – servisné protokoly CDESK touto verziou získava interaktívne formuláre podľa vašich požiadaviek a zvyklostí zo servisných zásahov. Interaktívne formuláre vám nahrádzajú papierovú formu záznamov zo servisov, kam pracovník vpisuje odčítané hodnoty zo...

Verzia 3.0.175 prináša novú generáciu modulu Ponuky a užitočné novinky v Požiadavkách a Plneniach. TOP novinky – 28. február 2020 Váha požiadavky Verzia 3.0.175 prináša pre požiadavky novú funkciu – Váha požiadavky. Ide o číselnú hodnotu, ktorú zadávate pri tvorbe požiadavky. Následne sa požiadavky v zozname radia podľa váhy od najvyššej po najnižšiu. Číselný údaj o váhe požiadavky sa môže zobrazovať...

Verzia 3.0.172 prináša vylepšenia pre Adresár, Požiadavky, Pracovné príkazy, CMDB, Reporty a ďalšie. TOP novinky – 27. január 2020 Prepájanie požiadaviek Verzia 3.0.172 obsahuje množstvo vylepšení modulu požiadavky. Jedným z nich je prepájanie požiadaviek. Vo formulári požiadavky pribudla nová záložka Väzby požiadavky. K požiadavke tu môžete pripojiť už existujúcu požiadavku alebo priamo vytvoriť novú. Vďaka takémuto prepojeniu budete mať komplexnejší prehľad...

Notifikácie k pracovným príkazom, reporting o zmene hodnôt konfiguračných objektov za zvolené obdobie, tlač požiadavky… Top novinky Notifikácie k pracovným príkazom Od verzie 3.0.167 je možné nastavovať príjemcov notifikácií k pracovným príkazom, pre nasledujúce akcie: Založenie pracovného príkazu Zmena riešiteľa Zmena riešiteľskej skupiny Zmena termínu splnenia Zmena do všetkých aktivovaných stavov pracovných príkazov Vyhodnotenie splnenia termínov Reporting...

Scoreboard, plánovaná práca, výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny, hromadná úprava CI záznamov, voľba zadávania požiadaviek, dvojtýždňový kalendár… Scoreboard Scoreboard na jednej obrazovke zobrazuje ucelený prehľad o počte záznamov požiadaviek a/alebo pracovných príkazov, podľa vopred definovaných kritérií. Tie možno ľubovoľne konfigurovať podľa potrieb pracovníkov vašej spoločnosti. Kliknutím na bunku reprezentujúcu počet záznamov sa pracovník dostane k...

Nový vzhľad emailových notifikácií, Zastupovanie, vylepšená Konfiguračná databáza… Nový vzhľad emailových notifikácií Vo verzii 3.0.164 sme zmenili vzhľad emailových notifikácií. Logo CDESKu je presunuté z hornej hlavičky do spodnej časti notifikácie. Vďaka tomu viac vynikne vaše logo, ktoré je teraz väčšie. Mailové notifikácie sú plne responzívne. Rovnako dobre vyzerajú na veľkej obrazovke počítača aj na displeji...