Dovolenky

Evidencia a schvalovanie dovoleniek efektívne

  • Evidujte a spracujte žiadosti o voľno vašich zamestnancov pomocou modulu Dovolenky.

  • Pomôže Vám zjednodušiť a zrýchliť evidenciu a schvaľovanie osobného voľna a PN. 

  • Pre jednotlivé pracovné pozície môžete nastaviť schvaľovacie procesy. 

  • Získate prehľad o prekrývaní sa jednotlivých žiadostí o dovolenku a môžete tak zvýšiť efektivitu plánovania práce. 

 

V tejto kapitole nájdete informácie o vytváraní žiadosti o voľno, schvaľovacích procesoch a ďalších základných funkciách, ktoré tento modul ponúka. Kliknite na odkazy nižšie pre zobrazenie konkrétnych článkov:

Žiadosť o voľno

Schvaľovací proces

Evidencia náhradného voľna

Typy žiadostí, Schvaľovacie procesy, Nároky na voľno, Nastavenia