Vďaka mobilnej aplikácií máte svoje údaje vždy so sebou. Túto možnosť ocenia najmä ľudia pracujúci v teréne. Mobilná aplikácia vám pomôže pri výkone a zápisoch práce, pretože k potrebným informáciám môžete pristupovať priamo na svojom smartfóne či tablete.


CDESK Outlook Plugin umožňuje vytvárať požiadavky, úlohy a diskusné príspevky priamo z mailu v Microsoft Outlook Plugin.

Napojte sa na CDESK cez API a vytvorte si svoje reporty prostredníctvom programu Microsoft Power BI. Vytvoríte ich ľahko na základe voľne prístupného modelu .pbix, kde nájdete ukážky množstva grafov a predpripravené údaje k zobrazeniu.  

Main level model obsahuje:  Požiadavky, SLA, Plnenia, CMDB
Small business model obsahuje:  Main level +  Zákazky, Úlohy a Ponuky s väzbou na Zákazky  

CDESK obsahuje komponenty, ktoré sprostredkovávajú spojenie s inými softwarovými službami a vhodne tak rozširujú jeho funkcionalitu – od základných systémových služieb cez autentifikáciu prístupu, až po prepojenie na aplikácie.

Spoznajte najrýchlejší aj najkomfortnejší spôsob zadávania požiadavky a následného vzdialeného pripojenia na klientský PC priamo z požiadavky

Spoznajte najrýchlejší aj najkomfortnejší spôsob zadávania požiadavky a následného vzdialeného pripojenia na klientský PC priamo z požiadavky