Ceny helpdesk, servicedesku a ticketovacieho nástroja CDESK
 

Ceny

Licencia CDESK

 GOLD
riešiteľ

poskytne neobmedzený prístup ku všetkým funkciám. Môžete použiť web rozhranie, desktop aplikácie alebo mobilné appky. Jednoducho povedané, máte k dispozícii všetko a vždy.

Licencia CDESK

 SILVER
riešiteľ

je obmedzená iba tým spôsobom, že cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont. Toto obmedzenie neplatí pre prístup cez desktop aplikácie a mobilné appky, kde sa však nenachádzajú všetky funkcie.

Licencia CDESK

 BRONZE
bezplatný prístup

od nás dostávate zadarmo pre Vašich zákazníkov, alebo zamestnancov aby ste s nimi mohli efektívne spolupracovať. Obsahuje len vybrané funkcie a niektoré údaje sú prístupné iba na čítanie alebo v obmedzenom rozsahu.

CDESK
GOLD
CDESK
SILVER
CDESK
BRONZE
od 20 €
za licenciu / mesiac
11 €
za licenciu / mesiac
ZDARMA
pre Vašich zákazníkov
MODULY (rozbaľte pre zoznam funkcií) MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

 • 1-2 licencie … 25 € / lic.
 • 3-5 licencií … 23,50 € / lic.
 • 6-9 licencií … 22 € / lic.
 • 10-20 licencií … 20 € / lic.
 • > 20 licencií … cena dohodou
POZNÁMKY K CENE

Licencie CDESK SILVER
sa objednávajú v balíčkoch
po 4 ks.

POŽIADAVKY
 • Zadávanie požiadaviek
 • História v požiadavkách
 • Evidencia požiadaviek
 • Katalóg požiadaviek
 • Diskusia so zákazníkom
 • Interné poznámky medzi riešiteľmi
 • Pravidelné požiadavky
 • Schvaľovanie požiadaviek
Adresár
 • Evidencia spoločností
 • Evidencia kontaktov
Zákazky
 • Evidencia zákaziek
 • Evidencia nákladov
Plnenia
 • Evidencia – zadávanie
 • Interné plnenia
úlohy
 • Evidencia úloh
 • Prideľovanie úloh
Sla, slo – zmluvy
 • Evidencia SLA (časové termíny)
 • Evidencia SLO (dostupnosť v %)
AUTOMAT. SPRACOVANIE SPRÁV
 • Zdroje správ: email, web formulár, API
 • Manuálne spracovanie
 • Nastavenie pravidiel spracovania
Kalendár
 • Vlastný kalendár
 • Plánovanie iných operátorov
 • Synchronizácia s externými
  kalendármi (Exchange, Google) – Konektor za príplatok
Znalostná báza
 • Evidencia poznatkov
 • Evidencia riešení
 • Komentáre
Oznamy
 • Zobrazenie
 • Editácia Oznamov
Manažment a administrácia
 • Globálne nastavenia
 • Používatelia a skupiny
 • Pravidlá schvaľovania
PRÍSTUP A DÁTA
Mobilná aplikácia
 • Majte svoj CDESK so sebou kedykoľvek a kdekoľvek
  vo Vašom smartfóne alebo tablete (iOS, Android).
 • Offline režim (práca v aplikácii aj bez internetového pripojenia)
 • Časové obmedzenie dát v aplikácii: otvorené položky – bez obmedzenia
  ukončené položky – posledný 1 mesiac
Desktop aplikácia
 • Pre systémy Windows aj macOS.
 • Offline režim (práca v aplikácii aj bez internetového pripojenia)
 • Časové obmedzenie dát v aplikácii:
  otvorené položky – bez obmedzenia
  ukončené položky – posledný 1 mesiac
Web prístup
 • Pri CDESK SILVER licencii môže byť súčasne prihlásených
  maximálne 25% zakúpených kont.
FUNKCIE ZA PRÍPLATOK
CMDB konfiguračná databáza
 • 10 € / mesiac / prvých 200 objektov
 • od 0,01 € / mesiac / každý ďalší objekt
 • Cena klesá postupne s počtom zariadení a objektov a ráta sa priemerom v danom rozmedzí:
 • 0 – 5000 položiek – 0,025 € / mesiac / objekt
 • 5000 – 15000 položiek – 0,015 € / mesiac / objekt
 • nad 15000 položiek – 0,01 € / mesiac / objekt
 • Flexibilná a komplexná databáza ľubovoľných objektov
  (napr. prevádzky, zariadenia, osoby), ich vzťahov a väzieb na iné objekty (zákazky, plnenia atď.)
Schvaľovanie 0,5 € / konto / mesiac
 • Schvaľovanie Požiadaviek
 • Cena je príplatok k účtu CDESK BRONZE
 • Účty CDESK GOLD a SILVER majú schvaľovanie v rámci účtu
Ponuky 10 € / portál / mesiac
 • Vytváranie a editácia ponúk služieb, prác, materiálu a dopravy
 • Licencia CDESK BRONZE má sprístupnené ponuky na čítanie,
  k cenníkom nemá prístup
Cenníky 10 € / portál / mesiac
 • Vytváranie a editácia cenníkov služieb, prác, materiálu a dopravy
Účtovanie a fakturácia 9 € / konto / mesiac 9 € / konto / mesiac
 • Vytváranie faktúr zo zákaziek, spravovanie faktúr.
 • Cena je príplatok k účtom CDESK GOLD a SILVER
 • Účet CDESK BRONZE nemá túto funkcionalitu prístupnú.
  (iba výsledné faktúry na čítanie)
Rozšírené účtovanie – Zmluvy 35 € / portál / mesiac
 • Účtovanie pravidelných fixných poplatkov so zmluvami
 • Evidencia zmlúv a dodatkov priamo v CDESKu
 • Evidencia predaných a prevádzkovaných služieb
 • Uplatňovanie množstevných zliav, zliav na viazanosti, platby predom
 • Dealerská fakturácia s fakturáciou dealera na koncového zákazníka
Sklady 20 € / portál / mesiac
 • Evidencia skladových kariet
 • Možnosť evidencie mikroskladov
 • Skladové pohyby
 • Sledovanie stavu skladu a reporting
 • Možné napojenie na ERP (cena na vyžiadanie)
Dovolenky a zastupovanie
 • 0,70 € / konto / mesiac
 • cena za používateľa s možnosťou žiadať o voľno
 • Evidencia žiadostí
 • Schvaľovanie
 • Sledovanie zostatkov
 • Zastupovanie
Rezervačný systém
 • 1 € / objekt / mesiac
 • cena za objekt s možnosťou rezervácie
 • Rezervácie na ľubovoľné objekty (autá, zasadačky, zariadenia atď.)
Vlastná doména 13 € / portál / mesiac
 • Prevádzka CDESKu na vlastnej doméne s https, vlastná prihlasovacia obrazovka
 • Logo vo vnútri portálu a do emailovej notifikácie je bez príplatku
SMS notifikácie 0,03 € / SMS
 • SMS notifikácia udalostí s možnosťou voľby, aké udalosti majú notifikácie generovať
Diskový priestor pre prílohy (DMS) 5 € / 1 GB obsadeného priestoru / mesiac
 • Centrálne úložisko príloh
 • Verzonovanie
Konektory do AD/LDAP 0,30 € / spárované konto / mesiac
 • Podpora k nasadeniu
 • Implementácia rozšírenia funkcionality
Konektory do Exchange a G-Suite 10 € / portál / mesiac
 • Synchronizácia CDESK kalendára s Exchange alebo Google kalendárom
Konektory do ERP a ďalších softvérov
 • podpora nasadenia – hodinová sadzba
 • od 20 € – 30 € / portál / mesiac
 • Implementácia k už realizovaným ekonomickým systémom
  ABRA, POHODA, KARAT, Navision
 • K ďalším softvérom Jira, SSCM, FinStat, Securiton PCO
 • Pri implementácii do iných systémov je cena na vyžiadanie
Služby k prevádzke CDESK na vlastnom serveri
Inštalácia CDESK na vlastný server od 600 € jednorázovo
 • Fyzický server, virtuálny server nad vmware, HyperV, KVM..
Systémová služba „SLA system BASIC“ 60 € mesačne
 • Starostlivosť o CDESK na vlastnom serveri
  (kontrola stavu servera, zálohovanie databázy, vykonávanie aktualizácií,
  dostupnosť podpory do 4hod v prac. čase 8:00 až 17:00.)
Systémová služba „SLA system PREMIUM“ 180 € mesačne
 • Podpora do 1hod od nahlásenia v prac. čase,
  do 6hod v časoch 8:00 do 22:00 ktorýkoľvek deň,
  tj.aj víkendy, sviatky.
Systémová služba „SLA hotline BASIC“ 125 € mesačne
 • 3 hodiny mesačne – poradenstvo k bežnému
  používaniu produktu po ukončení implementácie
  a zaškolení pracovníkov

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

CDESK
GOLD
CDESK
SILVER
CDESK
BRONZE
Od 25 €
za licenciu / mesiac
11 €
za licenciu / mesiac
ZDARMA
pre Vašich zákazníkov
MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

 • 1-2 licencie … 25 €/lic.
 • 3-5 licencií … 23,50 €/lic.
 • 6-9 licencií … 22 /lic.
 • 10-20 licencií … 20 /lic.
 • > 20 licencií … cena dohodou
POZNÁMKY K CENE

Licencie CDESK SILVER
sa objednávajú v balíčkoch
po 4 ks

MODULY CDESK
GOLD
CDESK
SILVER
CDESK
BRONZE
POŽIADAVKY
 • Zadávanie požiadaviek
 • História v požiadavkách
 • Evidencia požiadaviek
 • Katalóg požiadaviek
 • Diskusia so zákazníkom
 • Interné poznánky medzi riešiteľmi
 • Pravidelné požiadavky
 • Schvaľovanie požiadaviek
Adresár
 • Evidencia spoločností
 • Evidencia kontaktov
Zákazky
 • Evidencia zákaziek
 • Evidencia nákladov
Plnenia
 • Evidencia – zadávanie
 • Interné plnenia
úlohy
 • Evidencia úloh
 • Prideľovanie úloh
Sla, slo – zmluvy
 • Evidencia SLA (časové termíny)
 • Evidencia SLO (dostupnosť v %)
AUTOMAT. SPRACOVANIE SPRÁV
 • Zdroje správ: email, web formulár, API
 • Manuálne spracovanie
 • Nastavenie pravidiel spracovania
Kalendár
 • Vlastný kalendár
 • Plánovanie iných operátorov
 • Synchronizácia s externými
  kalendármi (Exchange, Google) – Konektor za príplatok
Znalostná báza
 • Evidencia poznatkov
 • Evidencia riešení
 • Komentáre
Oznamy
 • Zobrazenie
 • Editácia Oznamov
Manažment a administrácia
 • Globálne nastavenia
 • Používatelia a skupiny
 • Pravidlá schvaľovania
PRÍSTUP A DÁTA
Mobilná aplikácia
 • Majte svoj CDESK so sebou kedykoľvek a kdekoľvek
  vo Vašom smartfóne alebo tablete (iOS, Android).
 • Offline režim (práca v aplikácii aj bez internetového pripojenia)
 • Časové obmedzenie dát v aplikácii: otvorené položky – bez obmedzenia
  ukončené položky – posledný 1 mesiac
Desktop aplikácia
 • Pre systémy Windows aj macOS.
 • Offline režim (práca v aplikácii aj bez internetového pripojenia)
 • Časové obmedzenie dát v aplikácii:
  otvorené položky – bez obmedzenia
  ukončené položky – posledný 1 mesiac
Web prístup
 • Pri CDESK SILVER licencii môže byť súčasne prihlásených
  maximálne 25% zakúpených kont.
FUNKCIE ZA PRÍPLATOK
CMDB konfiguračná databáza
 • 10 € / mesiac / prvých 200 objektov
 • od 0,01 € / mesiac / každý ďalší objekt
 • Cena klesá postupne s počtom zariadení a objektov a ráta sa priemerom v danom rozmedzí:
 • 0 – 5000 položiek – 0,025 € / mesiac / objekt
 • 5000 – 15000 položiek – 0,015 € / mesiac / objekt
 • nad 15000 položiek – 0,01 € / mesiac / objekt
 • Flexibilná a komplexná databáza ľubovoľných objektov
  (napr. prevádzky, zariadenia, osoby), ich vzťahov a väzieb na iné objekty (zákazky, plnenia atď.)
Schvaľovanie 0,5 € / konto / mesiac
 • Schvaľovanie Požiadaviek
 • Cena je príplatok k účtu CDESK BRONZE
 • Účty CDESK GOLD a SILVER majú schvaľovanie v rámci účtu
Ponuky 10 € / portál / mesiac
 • Vytváranie a editácia ponúk služieb, prác, materiálu a dopravy
 • Licencia CDESK BRONZE má sprístupnené ponuky na čítanie,
  k cenníkom nemá prístup
Cenníky 10 € / portál / mesiac
 • Vytváranie a editácia cenníkov služieb, prác, materiálu a dopravy
Účtovanie a fakturácia 9 € / konto / mesiac 9 € / konto / mesiac
 • Vytváranie faktúr zo zákaziek, spravovanie faktúr.
 • Cena je príplatok k účtom CDESK GOLD a SILVER
 • Účet CDESK BRONZE nemá túto funkcionalitu prístupnú.
  (iba výsledné faktúry na čítanie)
Rozšírené účtovanie – Zmluvy 35 € / portál / mesiac
 • Účtovanie pravidelných fixných poplatkov so zmluvami
 • Evidencia zmlúv a dodatkov priamo v CDESKu
 • Evidencia predaných a prevádzkovaných služieb
 • Uplatňovanie množstevných zliav, zliav na viaznosti, platby predom
 • Dealerská fakturácia s fakturáciou dealera na koncového zákazníka
Sklady 20 € / portál / mesiac
 • Evidencia skladových kariet
 • Možnosť evidencie mikroskladov
 • Skladové pohyby
 • Sledovanie stavu skladu a reporting
 • Možné napojenie na ERP (cena na vyžiadanie)
Dovolenky a zastupovanie
 • 0,70 € / konto / mesiac
 • cena za používateľa s možnosťou žiadať o voľno
 • Evidencia žiadostí
 • Schvaľovanie
 • Sledovanie zostatkov
 • Zastupovanie
Rezervačný systém
 • 1 € / objekt / mesiac
 • cena za objekt s možnosťou rezervácie
 • Rezervácie na ľubovoľné objekty (autá, zasadačky, zariadenia atď.)
Vlastná doména 13 € / portál / mesiac
 • Prevádzka CDESKu na vlastnej doméne s https, vlastná prihlasovacia obrazovka
 • Logo vo vnútri portálu a do emailovej notifikácie je bez príplatku
SMS notifikácie 0,03 € / SMS
 • SMS notifikácia udalostí s možnosťou voľby, aké udalosti majú notifikácie generovať
Diskový priestor pre prílohy (DMS) 5 € / 1 GB obsadeného priestoru / mesiac
 • Centrálne úložisko príloh
 • Verzonovanie
Konektory do AD/LDAP 0,30 € / spárované konto / mesiac
 • Podpora k nasadeniu
 • Implementácia rozšírenia funkcionality
Konektory do Exchange a G-Suite 10 € / portál / mesiac
 • Synchronizácia CDESK kalendára s Exchange alebo Google kalendárom
Konektory do ERP a ďalších softvérov
 • podpora nasadenia – hodinová sadzba
 • od 20 € – 30 € / portál / mesiac
 • Implementácia k už realizovaným ekonomickým systémom
  ABRA, POHODA, KARAT, Navision
 • K ďalším softvérom Jira, SSCM, FinStat, Securiton PCO
 • Pri implementácii do iných systémov je cena na vyžiadanie
Služby k prevádzke CDESK na vlastnom serveri
Inštalácia CDESK na vlastný server od 600 € jednorázovo
 • Fyzický server, virtuálny server nad vmware, HyperV, KVM..
Systémová služba „SLA system BASIC“ 60 € mesačne
 • Starostlivosť o CDESK na vlastnom serveri
  (kontrola stavu servera, zálohovanie databázy, vykonávanie aktualizácií,
  dostupnosť podpory do 4hod v prac. čase 8:00 až 17:00.)
Systémová služba „SLA system PREMIUM“ 180 € mesačne
 • Podpora do 1hod od nahlásenia v prac. čase,
  do 6hod v časoch 8:00 do 22:00 ktorýkoľvek deň,
  tj.aj víkendy, sviatky.
Systémová služba „SLA hotline BASIC“ 125 € mesačne
 • 3 hodiny mesačne – poradenstvo k bežnému
  používaniu produktu po ukončení implementácie
  a zaškolení pracovníkov

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.