Ceny

Licencia CDESK

 GOLD
riešiteľ

poskytne neobmedzený prístup ku všetkým funkciám. Môžete použiť web rozhranie, desktop aplikácie alebo mobilné appky. Jednoducho povedané, máte k dispozícii všetko a vždy.

Licencia CDESK

 SILVER
riešiteľ

je obmedzená iba tým spôsobom, že cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont. Toto obmedzenie neplatí pre prístup cez desktop aplikácie a mobilné appky, kde sa však nenachádzajú všetky funkcie.

Licencia CDESK

 BRONZE
bezplatný prístup

od nás dostávate zadarmo pre Vašich zákazníkov, alebo zamestnancov aby ste s nimi mohli efektívne spolupracovať. Obsahuje len vybrané funkcie a niektoré údaje sú prístupné iba na čítanie alebo v obmedzenom rozsahu.

  CDESK
GOLD
CDESK
SILVER
CDESK
BRONZE
  od 20 €
za licenciu / mesiac
11 €
za licenciu / mesiac
ZDARMA
pre Vašich zákazníkov
MODULY (rozbaľte pre zoznam funkcií) MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

 • do 20 licencií … 25 € / lic.
 • nad 20 licencií … 22,5 € / lic.
 • nad 50 licencií… 20 € / lic.
 • nad 100 licencií… cena dohodou
POZNÁMKY K CENE

Licencie CDESK SILVER
sa objednávajú v balíčkoch
po 4 ks.

 
POŽIADAVKY      
 • Zadávanie požiadaviek
 • História v požiadavkách
 • Evidencia požiadaviek
 • Katalóg požiadaviek
 • Diskusia so zákazníkom
 • Interné poznámky medzi riešiteľmi
 • Pravidelné požiadavky
 • Schvaľovanie požiadaviek
Adresár      
 • Evidencia spoločností
 • Evidencia kontaktov
Zákazky      
 • Evidencia zákaziek
 • Evidencia nákladov
Plnenia      
 • Evidencia – zadávanie
 • Interné plnenia
úlohy      
 • Evidencia úloh
 • Prideľovanie úloh
Sla, slo – zmluvy      
 • Evidencia SLA (časové termíny)
 • Evidencia SLO (dostupnosť v %)
AUTOMAT. SPRACOVANIE SPRÁV      
 • Zdroje správ: email, web formulár, API
 • Manuálne spracovanie
 • Nastavenie pravidiel spracovania
Kalendár      
 • Vlastný kalendár
 • Plánovanie iných operátorov
 • Synchronizácia s externými
  kalendármi (Exchange, Google) – Konektor za príplatok
Znalostná báza      
 • Evidencia poznatkov
 • Evidencia riešení
 • Komentáre
Oznamy      
 • Zobrazenie
 • Editácia Oznamov
Manažment a administrácia      
 • Globálne nastavenia
 • Používatelia a skupiny
 • Pravidlá schvaľovania
PRÍSTUP A DÁTA      
Mobilná aplikácia      
 • Majte svoj CDESK so sebou kedykoľvek a kdekoľvek
  vo Vašom smartfóne alebo tablete (iOS, Android).
 • Offline režim (práca v aplikácii aj bez internetového pripojenia)
 • Časové obmedzenie dát v aplikácii: otvorené položky – bez obmedzenia
  ukončené položky – posledný 1 mesiac
Desktop aplikácia      
 • Pre systémy Windows
 • Offline režim (práca v aplikácii aj bez internetového pripojenia)
 • Časové obmedzenie dát v aplikácii:
  otvorené položky – bez obmedzenia
  ukončené položky – posledný 1 mesiac
Web prístup      
 • Pri CDESK SILVER licencii môže byť súčasne prihlásených
  maximálne 25% zakúpených kont.
FUNKCIE ZA PRÍPLATOK      
Projekty 50 € / mesiac
 • Projekty / Projektové zákazky
 • Projektové riadenie a plánovanie, Ekonomická bilancia projektov, projektová evidencia, Gantt
 • Projekty – subdodávky
 • Sledovanie dodávok od externých dodávateľov k projektu
Omnichannel – VOIP 12 € / mesiac
 • Manažment telefonických hovorov, nahrávky, prepis, prepojenia na ďalšie moduly ako Požiadavky, Plnenia, Adresár…
Evidencia majetku / CMDB konfiguračná databáza
 • 10 € / mesiac / prvých 200 objektov
 • od 0,01 € / mesiac / každý ďalší objekt
 • Cena klesá postupne s počtom zariadení a objektov a ráta sa priemerom v danom rozmedzí:
 • 0 – 5000 položiek – 0,025 € / mesiac / objekt
 • 5000 – 15000 položiek – 0,015 € / mesiac / objekt
 • nad 15000 položiek – 0,01 € / mesiac / objekt
 • Evidencia a manažment majetku, životný cyklus, požiadavky, preberacie protokoly, inventúrne príkazy, schvaľovanie inventúr, Mobilná inventúrna appka + RFID skenovanie
 • Flexibilná a komplexná databáza ľubovoľných objektov
  (napr. prevádzky, zariadenia, osoby), ich vzťahov a väzieb na iné objekty (zákazky, plnenia atď.)
 • Na účely CP a fakturácie sa za záznam v databáze považuje objekt (napr. HW, SW, zdroje, produkty, stroje, zariadenia, vozidlá…), ku ktorému sa vzťahujú služby, špecifické parametre, termíny, dokumentácia
 • Na účely CP a fakturácie sa za záznam v databáze nepovažuje: 
     * evidencia položiek týkajúcich sa miest a umiestnení 
     * automatizovaným spôsobom synchronizovaná evidencia HW  – CM IT monitoring
Schvaľovanie     0,5 € / konto / mesiac
 • Schvaľovanie Požiadaviek
 • Cena je príplatok k účtu CDESK BRONZE
 • Účty CDESK GOLD a SILVER majú schvaľovanie v rámci účtu
Ponuky 10 € / portál / mesiac
 • Vytváranie a editácia ponúk služieb, prác, materiálu a dopravy
 • Licencia CDESK BRONZE má sprístupnené ponuky na čítanie,
  k cenníkom nemá prístup
Cenníky 10 € / portál / mesiac
 • Vytváranie a editácia cenníkov služieb, prác, materiálu a dopravy
Účtovanie a fakturácia 9 € / konto / mesiac 9 € / konto / mesiac  
 • Vytváranie faktúr zo zákaziek, spravovanie faktúr.
 • Cena je príplatok k účtom CDESK GOLD a SILVER
 • Účet CDESK BRONZE nemá túto funkcionalitu prístupnú.
  (iba výsledné faktúry na čítanie)
Rozšírené účtovanie – Zmluvy 35 € / portál / mesiac
 • Účtovanie pravidelných fixných poplatkov so zmluvami
 • Evidencia zmlúv a dodatkov priamo v CDESKu
 • Evidencia predaných a prevádzkovaných služieb
 • Uplatňovanie množstevných zliav, zliav na viazanosti, platby predom
 • Dealerská fakturácia s fakturáciou dealera na koncového zákazníka
Sklady 20 € / portál / mesiac
 • Evidencia skladových kariet
 • Možnosť evidencie mikroskladov
 • Skladové pohyby
 • Sledovanie stavu skladu a reporting
 • Možné napojenie na ERP (cena na vyžiadanie)
Servis zariadení 10 € / portál / mesiac *povinné objednať aj Sklady
 • Manažment fyzických opráv výpočtovej techniky
Dovolenky a zastupovanie
 • 0,70 € / konto / mesiac
 • cena za používateľa s možnosťou žiadať o voľno
 • Evidencia žiadostí
 • Schvaľovanie
 • Sledovanie zostatkov
 • Zastupovanie
Rezervačný systém
 • 1 € / objekt / mesiac
 • cena za objekt s možnosťou rezervácie
 • Rezervácie na ľubovoľné objekty (autá, zasadačky, zariadenia atď.)
Vlastná doména 13 € / portál / mesiac
 • Prevádzka CDESKu na vlastnej doméne s https, vlastná prihlasovacia obrazovka
 • Logo vo vnútri portálu a do emailovej notifikácie je bez príplatku
SMS notifikácie 0,03 € / SMS
 • SMS notifikácia udalostí s možnosťou voľby, aké udalosti majú notifikácie generovať
Diskový priestor pre prílohy (DMS) 5 € / 1 GB obsadeného priestoru / mesiac
 • Centrálne úložisko príloh
 • Verzonovanie
Konektory do AD/LDAP 0,30 € / spárované konto / mesiac
 • Podpora k nasadeniu
 • Implementácia rozšírenia funkcionality
Konektory do Exchange a G-Suite 10 € / portál / mesiac
 • Synchronizácia CDESK kalendára s Exchange alebo Google kalendárom
Konektory do ERP a ďalších softvérov
 • podpora nasadenia – hodinová sadzba
 • od 20 € – 30 € / portál / mesiac
 • Implementácia k už realizovaným ekonomickým systémom
  ABRA, POHODA, KARAT, Navision
 • K ďalším softvérom Jira, SSCM, FinStat, Securiton PCO
 • Pri implementácii do iných systémov je cena na vyžiadanie
SLUŽBY K PREVÁDZKE CDESK NA VLASTNOM SERVERI
 
Inštalácia CDESK na vlastný server od 300 € jednorázovo
 • Fyzický server, virtuálny server nad vmware, HyperV, KVM..
Systémová služba „SLA system BASIC“ 80 € mesačne
 • starostlivosť o CDESK na vlastnom serveri,
 • základný monitoring stavu servera,
 • zálohovanie databázy,
 • vykonávanie aktualizácií operačného systému raz za polrok,
 • aktualizácia aplikácie podľa vydania verzie do 60 dní od vydania,
 • dostupnosť podpory:

do 4 hod. v pracovnej dobe – 08:00 – 17:00

30 min konzultácií mesačne

 

Systémová služba „SLA system STANDARD“
(rozšírenie „SLA system BASIC“)
180 € mesačne
 • starostlivosť o CDESK na vlastnom serveri,
 • monitoring stavu servera,
 • zálohovanie databázy a dohľad nad zálohou celého systému,
 • vykonávanie aktualizácií operačného systému raz za 3 mesiace,
 • aktualizácia aplikácie podľa vydania verzie do 30 dní od vydania,
 • dostupnosť podpory:

do 2 hod od nahlásenia v pracovnom čase – 08:00 – 17:00

do 6 hod od nahlásenia v časoch – 17:00 – 22:00, v pracovných dňoch

do 6 hod od nahlásenia v časoch – 08:00 – 22:00, ktorýkoľvek deň, tj aj víkendy, sviatky

1 hod konzultácií mesačne

Systémová služba „SLA system PREMIUM“
(rozšírenie „SLA system STANDARD“)
400 € mesačne
 • starostlivosť o CDESK na vlastnom serveri,
 • rozšírený monitoring stavu servera,
 • zálohovanie databázy a dohľad nad zálohou celého systému,
 • vykonávanie aktualizácií operačného systému raz za 3 mesiace,
 • aktualizácia aplikácie podľa vydania verzie do 20 dní od vydania,
 • podpora do 1 hod od nahlásenia 24/7

2 hod konzultácií mesačne

Softvérová podpora „SLA hotline BASIC“ 125 € mesačne

3 hod mesačne poradenstva k bežnému používaniu produktu po ukončení implementácie a zaškolení pracovníkov

Systémová služba „SLA system CDESK TEST server“ 60 € mesačne

starostlivosť o CDESK, CM testovací server, základný monitoring stavu servera, zálohovanie databázy, vykonávanie aktualizácií operačného systému, aktualizácia aplikácie podľa vydania verzie.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

CDESK
GOLD
CDESK
SILVER
CDESK
BRONZE
Od 20 €
za licenciu / mesiac
11 €
za licenciu / mesiac
ZDARMA
pre Vašich zákazníkov
MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

 • do 20 licencií … 25 € / lic.
 • nad 20 licencií … 22,5 € / lic.
 • nad 50 licencií … 20 / lic.
 • nad 100 licencií … cena dohodou
POZNÁMKY K CENE

Licencie CDESK SILVER
sa objednávajú v balíčkoch
po 4 ks

 
MODULY CDESK
GOLD
CDESK
SILVER
CDESK
BRONZE
POŽIADAVKY      
 • Zadávanie požiadaviek
 • História v požiadavkách
 • Evidencia požiadaviek
 • Katalóg požiadaviek
 • Diskusia so zákazníkom
 • Interné poznánky medzi riešiteľmi
 • Pravidelné požiadavky
 • Schvaľovanie požiadaviek
Adresár      
 • Evidencia spoločností
 • Evidencia kontaktov
Zákazky      
 • Evidencia zákaziek
 • Evidencia nákladov
Plnenia      
 • Evidencia – zadávanie
 • Interné plnenia
úlohy      
 • Evidencia úloh
 • Prideľovanie úloh
Sla, slo – zmluvy      
 • Evidencia SLA (časové termíny)
 • Evidencia SLO (dostupnosť v %)
AUTOMAT. SPRACOVANIE SPRÁV      
 • Zdroje správ: email, web formulár, API
 • Manuálne spracovanie
 • Nastavenie pravidiel spracovania
Kalendár      
 • Vlastný kalendár
 • Plánovanie iných operátorov
 • Synchronizácia s externými
  kalendármi (Exchange, Google) – Konektor za príplatok
Znalostná báza      
 • Evidencia poznatkov
 • Evidencia riešení
 • Komentáre
Oznamy      
 • Zobrazenie
 • Editácia Oznamov
Manažment a administrácia      
 • Globálne nastavenia
 • Používatelia a skupiny
 • Pravidlá schvaľovania
PRÍSTUP A DÁTA      
Mobilná aplikácia      
 • Majte svoj CDESK so sebou kedykoľvek a kdekoľvek
  vo Vašom smartfóne alebo tablete (iOS, Android).
 • Offline režim (práca v aplikácii aj bez internetového pripojenia)
 • Časové obmedzenie dát v aplikácii: otvorené položky – bez obmedzenia
  ukončené položky – posledný 1 mesiac
Desktop aplikácia      
 • Pre systémy Windows
 • Offline režim (práca v aplikácii aj bez internetového pripojenia)
 • Časové obmedzenie dát v aplikácii:
  otvorené položky – bez obmedzenia
  ukončené položky – posledný 1 mesiac
Web prístup      
 • Pri CDESK SILVER licencii môže byť súčasne prihlásených
  maximálne 25% zakúpených kont.
FUNKCIE ZA PRÍPLATOK      
Projekty 50 € / mesiac
 • Projekty / Projektové zákazky
 • Projektové riadenie a plánovanie, Ekonomická bilancia projektov, projektová evidencia, Gantt
 • Projekty – subdodávky
 • Sledovanie dodávok od externých dodávateľov k projektu
Omnichannel – VOIP 12 € / mesiac
 • Manažment telefonických hovorov, nahrávky, prepis, prepojenia na ďalšie moduly ako Požiadavky, Plnenia, Adresár…
Evidencia majetku / CMDB konfiguračná databáza
 • 10 € / mesiac / prvých 200 objektov
 • od 0,01 € / mesiac / každý ďalší objekt
 • Cena klesá postupne s počtom zariadení a objektov a ráta sa priemerom v danom rozmedzí:
 • 0 – 5000 položiek – 0,025 € / mesiac / objekt
 • 5000 – 15000 položiek – 0,015 € / mesiac / objekt
 • nad 15000 položiek – 0,01 € / mesiac / objekt
 • Evidencia a manažment majetku, životný cyklus, požiadavky, preberacie protokoly, inventúrne príkazy, schvaľovanie inventúr, Mobilná inventúrna appka + RFID skenovanie
 • Flexibilná a komplexná databáza ľubovoľných objektov
  (napr. prevádzky, zariadenia, osoby), ich vzťahov a väzieb na iné objekty (zákazky, plnenia atď.)
 • Na účely CP a fakturácie sa za záznam v databáze považuje objekt (napr. HW, SW, zdroje, produkty, stroje, zariadenia, vozidlá…), ku ktorému sa vzťahujú služby, špecifické parametre, termíny, dokumentácia
 • Na účely CP a fakturácie sa za záznam v databáze nepovažuje: 
     * evidencia položiek týkajúcich sa miest a umiestnení 
     * automatizovaným spôsobom synchronizovaná evidencia HW  – CM IT monitoring
Schvaľovanie     0,5 € / konto / mesiac
 • Schvaľovanie Požiadaviek
 • Cena je príplatok k účtu CDESK BRONZE
 • Účty CDESK GOLD a SILVER majú schvaľovanie v rámci účtu
Ponuky 10 € / portál / mesiac
 • Vytváranie a editácia ponúk služieb, prác, materiálu a dopravy
 • Licencia CDESK BRONZE má sprístupnené ponuky na čítanie,
  k cenníkom nemá prístup
Cenníky 10 € / portál / mesiac
 • Vytváranie a editácia cenníkov služieb, prác, materiálu a dopravy
Účtovanie a fakturácia 9 € / konto / mesiac 9 € / konto / mesiac  
 • Vytváranie faktúr zo zákaziek, spravovanie faktúr.
 • Cena je príplatok k účtom CDESK GOLD a SILVER
 • Účet CDESK BRONZE nemá túto funkcionalitu prístupnú.
  (iba výsledné faktúry na čítanie)
Rozšírené účtovanie – Zmluvy 35 € / portál / mesiac
 • Účtovanie pravidelných fixných poplatkov so zmluvami
 • Evidencia zmlúv a dodatkov priamo v CDESKu
 • Evidencia predaných a prevádzkovaných služieb
 • Uplatňovanie množstevných zliav, zliav na viaznosti, platby predom
 • Dealerská fakturácia s fakturáciou dealera na koncového zákazníka
Sklady 20 € / portál / mesiac
 • Evidencia skladových kariet
 • Možnosť evidencie mikroskladov
 • Skladové pohyby
 • Sledovanie stavu skladu a reporting
 • Možné napojenie na ERP (cena na vyžiadanie)
Servis zariadení 10 € / portál / mesiac *povinné objednať aj Sklady
 • Manažment fyzických opráv výpočtovej techniky
Dovolenky a zastupovanie
 • 0,70 € / konto / mesiac
 • cena za používateľa s možnosťou žiadať o voľno
 • Evidencia žiadostí
 • Schvaľovanie
 • Sledovanie zostatkov
 • Zastupovanie
Rezervačný systém
 • 1 € / objekt / mesiac
 • cena za objekt s možnosťou rezervácie
 • Rezervácie na ľubovoľné objekty (autá, zasadačky, zariadenia atď.)
Vlastná doména 13 € / portál / mesiac
 • Prevádzka CDESKu na vlastnej doméne s https, vlastná prihlasovacia obrazovka
 • Logo vo vnútri portálu a do emailovej notifikácie je bez príplatku
SMS notifikácie 0,03 € / SMS
 • SMS notifikácia udalostí s možnosťou voľby, aké udalosti majú notifikácie generovať
Diskový priestor pre prílohy (DMS) 5 € / 1 GB obsadeného priestoru / mesiac
 • Centrálne úložisko príloh
 • Verzonovanie
Konektory do AD/LDAP 0,30 € / spárované konto / mesiac
 • Podpora k nasadeniu
 • Implementácia rozšírenia funkcionality
Konektory do Exchange a G-Suite 10 € / portál / mesiac
 • Synchronizácia CDESK kalendára s Exchange alebo Google kalendárom
Konektory do ERP a ďalších softvérov
 • podpora nasadenia – hodinová sadzba
 • od 20 € – 30 € / portál / mesiac
 • Implementácia k už realizovaným ekonomickým systémom
  ABRA, POHODA, KARAT, Navision
 • K ďalším softvérom Jira, SSCM, FinStat, Securiton PCO
 • Pri implementácii do iných systémov je cena na vyžiadanie
Služby k prevádzke CDESK na vlastnom serveri  
Inštalácia CDESK na vlastný server od 300 € jednorázovo
 • Fyzický server, virtuálny server nad vmware, HyperV, KVM..
Systémová služba „SLA system BASIC“ 80,00 € mesačne
 • starostlivosť o CDESK na vlastnom serveri,
 • základný monitoring stavu servera,
 • zálohovanie databázy,
 • vykonávanie aktualizácií operačného systému raz za polrok,
 • aktualizácia aplikácie podľa vydania verzie do 60 dní od vydania,
 • dostupnosť podpory:

do 4 hod. v pracovnej dobe – 08:00 – 17:00

30 min konzultácií mesačne

Systémová služba „SLA system STANDARD“

(rozšírenie „SLA system BASIC“)

180 € mesačne
 • starostlivosť o CDESK na vlastnom serveri,
 • monitoring stavu servera,
 • zálohovanie databázy a dohľad nad zálohou celého systému,
 • vykonávanie aktualizácií operačného systému raz za 3 mesiace,
 • aktualizácia aplikácie podľa vydania verzie do 30 dní od vydania,
 • dostupnosť podpory:

do 2 hod od nahlásenia v pracovnom čase – 08:00 – 17:00

do 6 hod od nahlásenia v časoch – 17:00 – 22:00, v pracovných dňoch

do 6 hod od nahlásenia v časoch – 08:00 – 22:00, ktorýkoľvek deň, tj aj víkendy, sviatky

1 hod konzultácií mesačne

Systémová služba „SLA system PREMIUM“ (rozšírenie „SLA system STANDARD“) 400€ mesačne
 • starostlivosť o CDESK na vlastnom serveri,
 • rozšírený monitoring stavu servera,
 • zálohovanie databázy a dohľad nad zálohou celého systému,
 • vykonávanie aktualizácií operačného systému raz za 3 mesiace,
 • aktualizácia aplikácie podľa vydania verzie do 20 dní od vydania,
 • podpora do 1 hod od nahlásenia 24/7

2 hod konzultácií mesačne

Softvérová podpora „SLA hotline BASIC“ 125€ mesačne

3 hod mesačne poradenstva k bežnému používaniu produktu po ukončení implementácie a zaškolení pracovníkov

Systémová služba „SLA system CDESK TEST server“ 60 € mesačne

starostlivosť o CDESK, CM testovací server, základný monitoring stavu servera, zálohovanie databázy, vykonávanie aktualizácií operačného systému, aktualizácia aplikácie podľa vydania verzie.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.