Prehľad aktualizácií - CDESK
 

Prehľad
aktualizácií

Skrátený prehľad zmien a vylepšení CDESKu

Prehľad
aktualizácií

Skrátený prehľad zmien a vylepšení CDESKu
CDESK 3.1.1 – aktuálna verzia / 17.06.2022

Nový typ komunikácie na požiadavke, stavový widget požiadaviek, zlepšenie prepojenia s JIRA a ďaľšie vylepšenia.

  • Úvodný prehľad
   • Nový Widget zobrazujúci aktuálny stav požiadaviek. TOP
  • Adresár
   • Ak riešiteľ bez plného prístupu k spoločnostiam vytvorí novú spoločnosť, tak túto spoločnosť bude mať automaticky sprístupnenú.
   • Do exportu zoznamu spoločností je možné zaradiť stĺpce GPS súradníc.
  • Zákazky a fakturácia
   • Zjednodušenie fakturácie TOP
    • Sprehľadnenie práce s draftom faktúry, ktorý je jeden pre jednu zákazku.
    • S draftom môžu robiť aj ďalší pracovníci.
    • Zmeny v drafte sa ukladajú.
    • Filtrácia zákaziek s rozpracovanou fakturáciou.
   • Hromadný export vystavených faktúr do PDF (do jedného súboru pre tlač aj jednotlivo pre iný typ spracovania).
   • Export vystavených faktúr do formátu ISDOC, ktorý je možný importovať do ERP systémov.
  • Požiadavky
   • Nová záložka Ext-mail, kde je možné viesť multivláknovú komunikáciu ako z mailového klienta. TOP
   • Zobrazovanie schválených ponúk v zozname požiadaviek, filtrovanie podľa výskytu ponúk a sumy na ponukách, export údajov. TOP
   • Kopírovanie šablón požiadaviek. TOP
   • V požiadavke sa zobrazujú detaily čerpania účtovných položiek. TOP
   • Doplnenie tagov do pravidelných požiadaviek.
   • Do exportu zoznamu požiadaviek je zahrnuté číslo šablóny.
   • Zlepšené rozloženie stĺpcov v otvorenej požiadavke v záložke Plnenia.
   • Výber prevádzky a miesta na požiadavke je možné nastaviť ako Povinný, nepovinný a vypnutý.
   • Zákaznícke konto so sprístupnenou editáciou požiadaviek nebude môcť upravovať polia: Riešiteľská skupina, Riešiteľ a Stav.
   • Časy plnení sú v XLS exporte zoznamu požiadaviek upravené tak, aby sa s nimi dalo ďalej pracovať v Exceli.
   • Rozšírenie jednoduchého filtra v požiadavkách.
    • Bolo pridané vyhľadávanie podľa čísla požiadavky.
    • V stĺpci Vytvoril bolo doplnené voľné textové vyhľadávanie.
  • Plnenia
   • Signalizácia platnosti evidencie členstva pri zadávaní plnenia. TOP
  • Úlohy
   • V zozname úloh bol pridaný stĺpec Príloha, ktorý informuje o umiestnení prílohy na úlohe.
  • Spracovanie správ
   • Akcie na spracovanie prijatej správy sa zobrazujú aj priamo v zozname správ na spracovanie v kontextovom menu.
  • Konfiguračná databáza (CMDB)
   • Zakázaný presun CI objektu medzi spoločnosťami, ak sa objekt už používa na požiadavke alebo na inej položke.
   • V nastavení CI Typu je možné zobraziť skrátený výpis vlastností obsahujúci len ich názvy, vďaka čomu sa budú jednoduchšie zoraďovať.
   • Ak doplnková vlastnosť na CI Type vytvára väzbu na iný CI Type, tak v zozname objektov CMDB je možné zapnúť, aby sa zobrazil iba naväzbený CI Type.
  • Žiadosti o voľno
   • Možnosť automatickej aktivácie zastupovania iným riešiteľom v žiadosti o voľno, ktorá nebola zatiaľ schválená, ale už nastal začiatok jej čerpania.
  • Používatelia a skupiny
   • Osamostatnenie oprávnenie k nastaveniu emailov v Profile používateľov.
  • Konektory a API
   •  JIRA Konektor – prenos notifikácií riešiteľovi požiadavky z JIRA úloh prepojených v danej požiadavke. (prostredníctvom akcií na taskom a cez Webhook službu v JIRA). TOP
  • Všeobecné funkcie
   • Po kliknutí na link v ľubovoľnom CDESK zázname, sa link otvorí na novej karte prehliadača.
   • Automatické odpamätávanie posledného jednoduchého filtra v požiadavkách a plneniach.
CDESK 3.1.0 – 14.02.2022
 • Úvodný prehľad
  • Nové widgety pre znázornenie odpracovaných hodín na plneniach za týždeň a mesiac. TOP
 • Adresár
  • Doplnené vyhľadávanie v záložke Kontakty v Detaile spoločnosti.
 • Požiadavky
  • Jednoduchý filter pre zoznam požiadaviek – nasadenie prvej fázy riešenia. TOP
  • Nový responzívny dizajn formulára na akceptáciu / neakceptáciu ukončenia požiadavky z mailovej notifikácie bez prihlasovania sa do CDESKu. TOP
  • Nová podmienka pre pokročilý filter: Riešitelia – členovia skupiny. TOP
  • Tlačidlá na posúvanie sa medzi požiadavkami v náhľade detailu požiadavky v zozname požiadaviek. TOP
  • Blokácia SMS notifikácie pri tvorbe požiadavky. Dosiaľ bolo možné blokovať SMS notifikácie až po uložení požiadavky.
  • Doplnené oprávnenie na zobrazenie záložky CMDB v otvorenej požiadavke.
  • Doplnkové vlastnosti priradené na šablónach požiadaviek je možné editovať priamo zo šablóny.
  • Oprava filtrácie v zozname požiadaviek v rozšírenom filtri podľa tagov.
 • Spracovanie správ
  • Výber tagov pri akcii vytvorenia novej požiadavka z prijatej správy.
 • Žiadosti o voľno
  • Otvorenie formulára na priame schválenie / zamietnutie žiadosti o voľno priamo z emailovej notifikácie.
 • Konektory, API
  • Konektor umožňujúci prepojenie viacerých CDESKov. TOP
  • Dokončenie prvej fázy prepojenia s JIRA. TOP
 • Používatelia a skupiny
  • Do zoznamu používateľov (Používatelia a Skupiny -> Používatelia) boli pridané filtrovanie a export do XLS.
 • Outlook Plugin
  • Pri vytváraní požiadavky z mailovej správy pribudla možnosť rozhodnúť, kto je zakladateľom požiadavky. Môže ísť o odosielateľa správy, alebo prihláseného používateľa.
 • Všeobecné funkcie
  • Voľné schvaľovanie – nová funkcionalita na prehľadnú evidenciu udelených súhlasov k vyskytnutým situáciám. TOP
  • Obľúbené položky – v režime vysúvacieho menu pribudla možnosť zobraziť položky v prvej úrovni a mať funkcie dostupné na jeden klik. TOP
  • Vylepšené tlačidlá s uloženými podmienkami filtrovania. TOP
  • Možná zmena ikony v záložke prehliadača. TOP
  • Tlačidlána jednoduchý prechod medzi kontaktom a spárovaným zákazníckym kontom.  
  • Reset používateľa, ktorý bol automaticky zablokovaný po opakovanom zadaní nesprávneho hesla. V momente zablokovania sa odošle mail, ktorý umožní odblokovanie účtu.
  • Výber modulu, ktorý sa má zobraziť po prihlásení. Nastavuje sa v profile používateľa.
  • Úprava výberu jazyka pre zobrazenie, aby nedochádzalo k samovoľnému prepínaniu do iného jazyka.
CDESK 3.0.194 – 21.12.2021
 • Úvodný prehľad
  • Verzia 3.0.194 prináša nový konektor na určenie GPS súradníc, vylepšenia v ovládaní pokročilého filtra, či diskusie na požiadavkách a mnoho ďalších užitočných funkcií.
 • Požiadavky
  • Do histórie sa zapisuje zmena zákazníckej diskusie na internú a opačne.
  • V zozname požiadaviek boli modrou farbou odlíšene interné požiadavky od obyčajných. Farebné odlíšenie pribudlo aj v detaile požiadavky. TOP
  • Zmeny v tlačidlách v diskusii a nová funkcia na mazanie rozpísaného príspevku. TOP
  • V pokročilom filtri pre podmienky Zmenené / Nezmenené bola pridaná nová podmienka Za posledných. TOP
  • Akceptácia internej požiadavky z mailovej notifikácie je možná len po prihlásení do CDESKu.
 • Plnenia
  • Možnosť pridávať globálne doplnkové vlastnosti, ktoré sa použijú vo všetkých novovytvorených plneniach.
 • Konektory
  • Google Maps konektor na určenie GPS súradníc k spoločnosti alebo CI objektu typu Miesta. TOP
 • Licencie
  • Sprístupnenie denných a mesačných reportov o využívaní CDESK pre členov skupiny administrátori. Doposiaľ bol takýto report prístupný len pre administrátora – správcu prostredia.
 • Používatelia a skupiny
  • Filtrovanie podľa pracovnej pozície.
 • Všeobecné funkcie
  • Možnosť meniť poradie tlačidiel s pokročilým filtrom pomocou Drag&Drop.TOP
  • Link na prepojenie s Waze obsahuje GPS súradnice spoločnosti / objektu. Ak GPS súradnice nie sú zadané, link sa vytvorí na základe názvu.
 •  Mobilná aplikácia
  • Nová doplnková vlastnosť typu podpis, ktorá umožňuje vkladať vlastnoručne napísaný podpis.
  • V detaile plnení sa zobrazujú globálne doplnkové vlastnosti, ktoré boli pridané cez web.
CDESK 3.0.193 - 4.11.2021
 • Úvodný prehľad
  • Vylepšený widget Moje aktivity. Boli pridané prepínače, vďaka ktorým rýchlo odfiltrujete záznamy, napr. tie, ktoré máte splniť dnes a zajtra, s vysokou prioritou (1,2), omeškané. TOP
 • Nástenka
  • Pridané oprávnenia na editáciu a odstránenie príspevku.
 • Požiadavky
  • Nový prehliadač obrázkov s galériou pre súbory vložené v požiadavke. TOP
  • Nové voliteľné zobrazenie zoznamu požiadaviek s ukotvenými názvami stĺpcov. TOP
  • Možnosť nastaviť počet záznamov, ktoré sa budú zobrazovať na jednej stránke zoznamu požiadaviek.
  • Zobrazenie náhľadu požiadavky priamo v zozname požiadaviek po kliknutí na ikonu troch bodiek v krúžku.
  • V zákazníckej notifikácii k diskusii bolo doplnené tlačidlo pre priamy vstup do diskusie.
  • Do Easyclick požiadavky sa vložia informácie o používateľovi vyčítané z Active Directory na miesto údajov z registrácie. Funkciu je potrebné zapnúť v nastavení C-Monitora na konkrétny počítač.
  • V šablónach požiadaviek bol rozšírený výber rolí pre nastavenie, kto môže dané pole editovať. TOP
  • Drag&Drop presúvanie príloh medzi prílohami a internými prílohami.
  • Tlačidlo pre znovu-načítanie otvorenej požiadavky. Záznam sa znovu načíta bez potreby obnovovania celého okna v prehliadači.
  • Možnosť editovať urgenciu požiadavky po uložení záznamu. Platí pre nastavovanie priority cez Urgenciu a Dopad.
  • V pravidelných požiadavkách boli doplnené polia Kto žiada a Pre koho žiada.
  • V zozname požiadaviek boli pridané nové stĺpce: Typ spoločnosti a Kategória spoločnosti. Ide o spoločnosti, na ktoré sú požiadavky naviazané.
  • Pri zmene typu požiadavky sa nezmení riešiteľ, ak je platný aj pre nový typ požiadavky.
  • Presmerovanie na konkrétnu požiadavku z https linku pri súčasnom prihlásení do CDESKu cez Azure AD (Office365).
 • Plnenia
  • Rýchle ukončenie požiadavky priamo z formulára plnenia. TOP
  • Možnosť odriadkovať popis plnenia zobrazený v zozname plnení. TOP
 • Sklad
  • Možnosť stanovenia minimálneho množstva položiek v rámci skladovej karty.
 • Spracovanie správ
  • Voľba, či zodpovedné osoby za spracovanie správ, majú byť notifikované.
 • SLA
  • Nová záložka, kde sa zobrazuje, ku ktorým spoločnostiam je daná SLA priradená. TOP
 • Notifikácie
  • Prepojenie so systémom Waze – umožňuje zobrazenie prevádzky, miesta a spoločnosti na mape a následnú navigáciu. TOP
  • Akcia Zmena pomocného riešiteľa na požiadavke už nie je zahrnutá do nastavenia Ostatné zmeny v požiadavke, ale jej bolo vyčlenené osobitné nastavenie.
 • Profil používateľa
  • Pridané odkazy na dokumentáciu a podporu CDESKu. TOP
 • Všeobecné funkcie
  • Podpora pre poľský jazyk. TOP
 • Zobrazenie CDESKu na mobilnom zariadení
  • Optimalizácia zobrazenia úvodného prehľadu a rozšíreného filtra.
CDESK Mobilná aplikácia
 • Požiadavky
  • Upravená notifikácia z vypršania termínu splnenia. Notifikácia obsahuje tieto informácie: číslo požiadavky, názov spoločnosti, názov požiadavky, kedy vypršal termín splnenia, riešiteľ / riešiteľská skupina.
  • Doplnená podmienka, kedy sa kontroluje povinnosť výberu objektu na požiadavke v závislosti od nastavenej oblasti služby.
 • Úlohy
  • Optimalizácia nahrávania príloh do formulára.
  • Vo formulári bol pridaný preklik na naväzbený objekt z konfiguračnej databázy.
 • Notifikácie
  • Sprehľadnenie notifikácií.
  • Optimalizácia otvárania záznamu z notifikácie.
  • Upravené notifikácie na zamknutej obrazovke. Ide o nasledovné úpravy:
   • Číslo a názov požiadavky sa zobrazujú hneď v prvom riadku.
   • V prípade diskusie k požiadavke s prioritou č.1 a č.2 sa ikona obálky zobrazuje v červenej farbe.
   • Pri založení novej požiadavky sa vedľa termínu splnenia zobrazuje aj priorita.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.193 >

CDESK 3.0.192 – 6.9.2021
 • Požiadavky
  • Požiadavka vytvorená z prijatého mailu (zo spracovania správ) cez katalóg požiadaviek, ktorá je priradená riešiteľovi, automaticky vygeneruje aj pracovné príkazy.
  • Predvypĺňanie políKto žiada / Pre koho žiada na požiadavkách vytvorených cez Spracovanie správ.
  • Obmedzenie výberu typu na šablóne požiadavky.
  • Prihlásený používateľ sa ponúka na prvom mieste v zozname riešiteľov.
 • Pracovné príkazy
  • Vypnutie a nastavenie povinnosti pre termíny na pracovnom príkaze. Nastavenie sa týka políTermín priradenia Termín splnenia.
 • Plnenia
  • Optimalizácia zápisov časov pomocou klávesnice v režime bez zjednodušeného zápisu.
 • CMDB
  • Pridaná nová funkcia umožňujúca tlač formulára CI.
 • Žiadosti o voľno
  • Nové typy notifikácií – Schválenie žiadosti a Zamietnutie žiadosti.
 • Reporty
  • Report k plánovaniu kapacít z otvorených požiadaviek s ponukou.
  • Sumárny report požiadaviek za podriadených používateľov.
  • Nový stĺpec v Reporte požiadaviek – Odkaz na požiadavku. V stĺpci sa nachádza číslo požiadavky s odkazom na požiadavku v CDESKu.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.192 >

CDESK 3.0.191 – 9.8.2021
 • Požiadavky
  • Nová voliteľná funkcia pre vkladanie súborov do požiadavky Interné prílohy, ktoré predvolene nie sú prístupné pre zákazníkov. 
   • Do interných príloh sa automaticky zaraďujú prílohy pridané do poľa Interná poznámka a tiež prílohy pridané do internej diskusie. 
  • Prílohy pridané do diskusného príspevku a do poľa Riešenie sa automaticky pridajú ako prílohy na požiadavke. Vďaka tomu budú v mailovej notifikácií pridané ako príloha, ktorú možno ľahko stiahnuť.
  • Súvisiace požiadavky sa už zobrazujú v zozname požiadaviek formou rozkliknuteľného “+” na začiatku riadku.
  • Možnosť rýchleho ukončenia požiadaviek bola pridaná aj do widgetu Moje aktivity. 
  • Pridané zobrazenie náhľadu popisu požiadavky a zoznamu príloh priamo zo zoznamu požiadaviek cez tri bodky v krúžku.  
  • Pridaná filtrácia zoznamu požiadaviek podľa viacerých hodnôt v číselníku doplnkovej vlastnosti.  
  • Zapínateľné predvypĺňanie spoločnosti pri vytváraní požiadavky, ak je takýto názov uvedený vo filtri v zozname požiadaviek. 
  • Úpravy v odkomunikovaní chýb pre akceptovanie požiadavky bez prihlásenia do CDESKu. Pri ukončení požiadavky sa zobrazí informácia o tom, prečo už nie je možné akceptovať ukončenie požiadavky.
  • V pravidelných požiadavkách bola pridaná voľba blokácie všetkej a zákazníckej notifikácie. Netreba už vytvárať  interné požiadavky, aby neboli notifikovaní zákazníci o vytvorení a ďalšej práci s pravidelnou požiadavkou. 
  • Možnosť nastavenia termínov pravidelnej požiadavky podľa SLA. Dosiaľ  to boli pevné nastavené termíny.
  • Skompaktnenie hlavičky diskusných príspevkov v záložke diskusia v otvorenej požiadavke.
 • Pracovné príkazy 
  • Možnosť práce s pracovnými príkazmi aj po ukončení požiadavky.
  • Možnosť nastaviť, či požiadavka vytvorená mimo katalógu požiadaviek sa automaticky ukončí po splnení posledného pracovného príkazu. 
 • Plnenia 
  • Nová komplexná funkcionalita Schvaľovanie plnení.
  • V zozname plnení a aj v exporte je možné pridať stĺpce s popisom požiadavky, úlohy a pracovného príkazu.
 • Konfiguračná databáza 
  • Priame preväzbenie ďalších údajov z IT nástroja Customer Monitor do CMDB v CDESK3. Ide o hardwarové údaje z evidencie, podľa ktorých je už možné aj vyhľadávať.
 • Výpadky služieb 
  • Zavedenie nových pojmov – Začiatok, TrvanieKoniec udalosti. 
  • Prepínač v zozname výpadkov služieb, pomocou ktorého je možné nastaviť, či sa budú zobrazovať všetky udalosti, alebo len výpadky. 
 • Notifikácie 
  • Odstránenie neželaných notifikácií z vlastných zmien. Zrušené In-app, SMS notifikácie a notifikácie do mobilnej aplikácie. 
  • V zákazníckej mailovej notifikácii z požiadaviek sa už zobrazujú iba príjemcovia zákazníckej notifikácie. Boli tam uvedení aj riešitelia, čo nie je žiadúce. 
 • Active Directory 
  • Načítavanie používateľských skupín / používateľov z AD je možné obmedziť len na vybraný typ objektu v Active Directory, na základe atribútu objectClass. Môže ísť napríklad o vybrané skupiny alebo organizačné jednotky. 
 • Všeobecné funkcie 
  • Kopírovanie linku na otvorený záznam bolo rozšírené o možnosť kopírovania iba skráteného linku priamo na záznam, alebo kompletného linku. Kompletný link obsahuje aj informácie o použitom filtri, zoradení, ktorý sa použije, keď prejdete na zoznam položiek. 

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.191 >

CDESK 3.0.190 – 12.6.2021
 • Adresár  
  • Ak sa spoločnosť zakladá pri vytváraní požiadavky zo správy na spracovanie, email odosielateľa sa automaticky predvyplní ako všeobecný email spoločnosti. 
 • Zákazky 
  •  Nové pole pre vkladanie poznámky, ktorá sa zobrazuje aj na naviazanej požiadavke.**
 • Požiadavky 
  •  Je možné nastaviť meno odosielateľa v odpovediach v diskusii so zákazníkom. **
  •  Pridaná voľba, kedy odpoveď na notifikáciu k ukončenej požiadavke sa nespracováva ako diskusia, ale ostane v CDESKu ako správa na spracovanie. **
  •  Preusporiadanie rolí pre príjem notifikácií z požiadavky. Zmenil sa význam rolí Riešiteľ Riešiteľská skupina.** 
  • Automatické zmeny zo vzťahu k ponukám: 
   • Do stavu Ponuka po tom, čo sa naviazaná ponuka prepne do stavu Na akceptáciu.
   • Zo stavu Ponuka na V riešení po tom, čo zákazník akceptuje naviazanú ponuku.  
  • Po prijatí diskusného príspevku do ukončenej požiadavky sa v prípade automatického otvorenia mení aj termín splnenia nastaviteľný v dňoch od pridania diskusného príspevku. 
  •  Podmienka Názov zákazky v pokročilom filtri bola doplnená o možnosť Nie je vyplnené.   
  • V zozname požiadaviek je možné vyhľadávať podľa skráteného názvu spoločnosti. Túto informáciu možno  zahrnúť aj do exportu. 
 • Pracovné príkazy 
  • Preusporiadanie rolí pre príjem notifikácií z pracovného príkazu. Zmenil sa význam rolí Riešiteľ Riešiteľská skupina.** 
 • Plnenia 
  • Rozpracované plnenia, ktoré neboli uložené sa automaticky ukladajú ako drafty. **
  • Skompaktnený formulár plnení s novými funkciami.**  
 • Spracovane správ
  • Možnosť vypnúť odosielanie zákazníckych notifikácii pri pridaní diskusného príspevku zo správy na spracovanie. **
 • Úlohy 
  •  Do úlohy naviazanej na požiadavke je možné vkladať názov a popis požiadavky. **
  • Preusporiadanie rolí pre príjem notifikácií z úlohy Zmenil sa význam rolí Riešiteľ Riešiteľská skupina.** 
 • Ponuky 
  •  Vylepšený modul ponúk. **

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.190 >

CDESK 3.0.189 – 20.5.2021
 • Úvodný prehľad
  • Nastavenie povolených widgetov podľa typu používateľského konta.
 • Adresár
  • Vo formulári spoločnosti možnosť vybrať východziu adresu pre odosielateľa CDESK notifikácií.
 • Požiadavky
  • Priamo v menu sa zobrazuje informácia o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek.
  • Pri tlači požiadavky sú do záznamu zahrnuté aj všetky vyplnené / schválené doplnkové vlastnosti pripojené na danú požiadavku.
  • Vyhľadávanie v zozname požiadaviek podľa tagov požiadaviek.
  • Pri duplikácii požiadavky sa medzi duplikátom a duplikovanou požiadavkou vytvorí väzba Kopíruje / Je kópia z. Informácia o tejto väzbe sa nachádza v záložke Súvisiace požiadavky.
  • Nové roly pre príjem notifikácií z požiadaviek. Ide o roly: Kontakt na zákazníka zo zákazky a Zodpovedný riešiteľ zo zákazky.
  • Sumárny report otvorených požiadaviek riešiteľskej skupiny.
 • Ponuky
  • Po verifikácií všetkých riadkov ponuky sa zobrazí dialógové okno informujúce o vykonaných zmenách.
  • Nové tlačidlo na zobrazenie sumáru ponuky priamo v zozname ponúk.
  • Odoslanie notifikácie sa zaznamenáva na záložke História.
 • Žiadosti o voľno
  • Nová konfigurácia notifikácií pre modul Žiadosti o voľno.
 • Používatelia a skupiny
  • Individuálne nastavenie pre viditeľnosť, priradenosť a voliteľnosť pri spoločnosti zdedenej z nadriadenej skupiny.
 • Schvaľovanie
  • Pridaná informácia o prílohe vo formulári o schvaľovacom procese na požiadavku a pracovný príkaz.
 • Prepojenie s Active Directory
  • Možnosť určenia viacerých OU (vetiev Organizational unit) pre načítanie používateľov z Active Directory.
 • Prihlasovanie cez Azure Active Directory
  • Nahradenie Azure AD za Azure email používateľa.
 • Zlepšenia v ovládaní CDESKu
  • Možnosť prejsť na daný záznam kliknutím na toast notifikáciu.
  • Posilnené ovládanie cez klávesnicu pri vytváraní rozšíreného filtra.
  • Navigácia pomocou šípok na klávesnici v dátumovom polí v rozšírenom filtri.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.189 >

CDESK 3.0.187 / 11.4.2021
 • Outlook Plugin
  • Vytváranie požiadaviek, úloh a diskusných príspevkov priamo z mailu v aplikácii MS Outlook.
 • Prihlasovanie cez Azure Active Directory
  • Prepojenie kont v CDESKu s kontami v Azure Active Directory a využitie pre prihlasovanie.
 • Požiadavky
  • Priamy prístup k počítaču cez Easyclick požiadavku.
  • Generovanie novej pravidelnej požiadavky v intervale počítanom od termínu uzavretia predošlej požiadavky
 • Plnenia
  • Zosúladenie výberu riešiteľa podľa ponúkaných riešiteľov v požiadavke.
  • Hlásenie o zadávaní plnenia do minulosti sa zobrazí len ak je prekročený nastavený čas.
 • Nástenka
  • Pri nastavení skupiny ako príjemcu príspevku sa vo formulári medzi príjemcami zobrazia všetci členovia vybranej skupiny.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.187 >

CDESK 3.0.186 / 25.2.2021
 • Požiadavky
  • Automatické zaradenie mailovej konverzácie do diskusie bez identifikátora k požiadavke
  • Posielanie SMS notifikácií pre všetkých členov riešiteľskej skupiny pri vytvorení požiadavky
  • Do poľa Kto žiada je možné vložiť voľný text
 • Pracovné príkazy
  •  SLA notifikácie k termínom priradenia a splnenia pracovných príkazov
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Kontrola unikátnej hodnoty doplnkovej vlastnosti
 • Plánovaná práca
  • Pridanie nových polí Informácia pre zákazníka a Interný popis
 • Žiadosti o voľno
  • Nový modul slúžiaci na evidovanie a schvaľovanie žiadostí o voľno
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť nastavovať voliteľných riešiteľov / riešiteľské skupiny pre iných riešiteľov / riešiteľské skupiny podľa kategórie a typu spoločnosti

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.186 >

CDESK 3.0.185 / 11.1.2021
 • Všeobecné funkcie
  • Kontrola kvality hesla.
  • Zabezpečenia v prípade neplatných pokusov o prihlásenie.
  • Možnosť nastaviť dvojfaktorovú autentifikáciu.
 • Požiadavky
  • Možnosť vypnutia Termínu odozvy.
  • Farebné odlíšenie diskusných príspevkov v závislosti od toho, či ide o diskusiu so zákazníkom alebo internú diskusiu.
  • V zozname požiadaviek sa pri názve požiadavky zobrazuje text o tom, či požiadavka obsahuje ponuky. Farba textu sa mení podľa aktuálneho stavu ponuky.
  • Export zoznam požiadaviek do DOCX súboru.
 • Plnenia
  • V plnení odoslanom cez mail sa zobrazuje obrázok podpisu.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Pridané nové stĺpce do zoznamu výpadkov služieb. Stĺpce je možné zahrnúť aj do exportu.
 • Reporty
  • Do reportov na kontrolu rozpočtu je možné manuálne pridávať položky bez ponuky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.185 >

CDESK 3.0.184 / 17.11.2020
 • Zákazky a Fakturácia
  • Možnosť meniť poradie prác a paušálov priradených na zákazke. Zmena poradia sa zohľadňuje aj pri vystavovaní faktúry.
 • Požiadavky
  • Nový stĺpec v zozname požiadaviek, v ktorom sa zaznamenáva naposledy zmenený údaj na požiadavke. Túto informáciu možno zahrnúť aj do exportu, alebo použiť pri pokročilom filtrovaní.
  • Predvypĺňanie prihláseného operátora v poli Riešiteľ, ak nie je definované iným kritériom.
  • V šablónach požiadaviek pribudlo nastavenie Viditeľnosť. Umožňuje zvoliť, či požiadavka vytvorená zo šablóny bude prístupná ako Interná alebo Obyčajná.
  • Možnosť zobraziť doplnkové vlastnosti v zozname požiadaviek.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Zasielanie mailových notifikácií podľa typu požiadavky.
 • Pracovné príkazy
  • Nová záložka Poznámka pre riešiteľa (interná diskusia). Riešiteľom pracovného príkazu umožňuje viesť diskusiu, ktorá nie je prístupná pre zákazníka.
 • Plnenia
  • Pridávanie a editácia účtovnej položky priamo z plnenia.
  • Doplnený nový stĺpec Celkový čas plnenia. Zaznamenáva súčet doby plnenia a ostatného času.
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť zadať alternatívne prihlasovacie meno. Tiež  bolo pridané nastavenie, aby sa ako alternatívne prihlasovacie meno použil kontaktný email.
  • Možnosť nahrať fotku s ručne písaným podpisom, ktorý sa bude zobrazovať vo faktúrach a reportoch generovaných CDESKom.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.184 >

CDESK 3.0.183 / 17.9.2020
 • Fakturácia
  • Skladová výdajka sa bude fakturovať spoločne s plnením. Tiež je možné povoliť, aby sa výdajka fakturovala aj keď má nastavenú nulovú cenu.
  • Pridanie QR kódu na faktúru, ktorý slúži na platbu.
 • Zákazky
  • Možnosť archivovať účtovné položky. Archivovanú položku nie je možné fakturovať a ani vyberať v plneniach. Neodfaktúrované plnenia v archivovanej účt. položke sa pri ďalšej fakturácii zobrazia.
 • Plnenia
  • V zozname plnení sa zobrazuje aj typ a oblasť služby naviazanej požiadavky.
 • Kalendár
  • Zadanie šablón sviatkov, ktoré sa použijú aj v SLA a SLO.
 • Znalostná báza
  • Nový modul v CDESKu na evidenciu a zdieľanie poznatkov medzi určenými osobami.
 • Plánovaná práca
  • Pri ukladaní nového záznamu je možné založiť do oznamov informáciu o plánovanej práci.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.183 >

CDESK 3.0.182 / 21.7.2020
 • Fakturácia
  • Pridaná možnosť vkladania vlastných príloh k faktúram.
 • Požiadavky
  • Úprava kritérií pre zaradenie požiadaviek do skupiny Moje čakajúce na odozvu pri prioritnom zobrazení.
  • Pri zaznamenávaní poslednej zmeny na požiadavke sa teraz počíta aj pridávanie diskusií. Tento dátum sa zobrazuje aj v zozname požiadaviek pod stĺpcom Zmenené.
  • Do pokročilého filtra pre filtrovanie záznamov podľa riešiteľskej skupiny bola pridaná funkcia „obsahuje.“ Tá sprístupni pole pre zadanie voľného textu.
 • Plnenia
  • Ak má plnenie ako účtovnú položku hodinovú sadzbu, ktorá je priradená k paušálu, v zozname plnení sa v stĺpci Účtovná položka bude okrem názvu účtovnej položky zobrazovať aj paušál, ku ktorému je položka priradená. To platí aj o zoznamoch plnení na  zákazkách, požiadavkách a aj úlohách.
 • Spracovanie správ
  • Do pravidla na spracovanie správy ako novej alebo internej požiadavky bolo zaradené pole pre výber zákazky na zvoleného zákazníka.
 • Notifikácie k ponukám
  • Nová funkcia aby zákaznícky kontakt dostával kópie ponúk na zákazníka, ktorý je jemu priradený. Funkciu možno vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Automatická tvorba miesta pri zadávaní novej spoločnosti.
  • Možnosť hromadne editovať doplnkové vlastnosti nad objektami v konfiguračnej databáze.
 • Plánovaná práca
  • V Globálnych nastaveniach pribudlo nastavenie, či výber šablóny notifikácie bude na zázname plánovanej práce povinný alebo nepovinný.
 • Všeobecné funkcie
  • Zavedenie avatarov (piktogramy ku kontám) v CDESKu. Možnosť vybrať si z preddefinovaných avatarov, alebo nahrať vlastnú fotku. Používa sa najmä v notifikáciách k diskusiám.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.182 >

CDESK 3.0.181 / 22.6.2020
 • Zákazky
  • XLS report prílohy k faktúre z náhľadu fakturácie.
  • Editácia vystavenej faktúry, vrátane položiek na faktúre.
 • Požiadavky
  • Možnosť nastaviť, aby sa pole Želaný termín zobrazovalo iba pre vybrané typy požiadaviek.
  • Náhľad diskusie požiadavky sa zákazníkovi zobrazuje podľa nastavení jeho e-mailovej notifikácie, ktorá je odlišná od operátorskej notifikácie.
  • Nastavenie pre posunutia Termínu splnenia, ak ukončená požiadavka bola uvedená do riešenia po pridaní diskusného príspevku.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • V rámci zákazníckych notifikácií pribudla nová premenná, ktorá zobrazí celú históriu diskusie na požiadavke, aj s úvodným zadaním (zatiaľ v čistom texte).
 • Plnenia
  • Možnosť vytvoriť fakturačné plnenie z viacerých interných plnení priamo na požiadavke.
  • Pre interné plnenia je možné zapnúť pole Ostatný čas.
 • Úlohy
  • Možnosť filtrovať položky v zozname podľa toho, či úloha obsahuje / neobsahuje miesto.
 • Ponuky
  • Do formulára ponúk pribudla záložka História, ktorá informuje o založení a vykonaných zmenách nad záznamom.
  • Pre jednotlivé položky na ponuky je možné v Globálnych nastaveniach definovať vlastné jednotky a aj poradie, v akom sa budú ponúkať. Jednotlivé jednotky sa tiež dajú vypínať, aby sa v položkách na ponukách nemohli vyberať.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.181 >

CDESK 3.0.179 / 11.5.2020
 • Adresár
  • Záložka História bola rozdelená na dve časti:
   • Spoločnosť – obsahuje všetky zmeny na zázname o spoločnosti
   • Požiadavky – obsahuje zoznam požiadaviek, ktoré boli vytvorené na danú spoločnosť.
 • Požiadavky
  • Nové tlačidlo na rýchle ukončenie požiadavky.
  • V profile používateľa CDESKu je možné nastaviť meno odosielateľa pre diskusiu so zákazníkom.
  • Prílohy z diskusie so zákazníkom sa môžu zobrazovať vo formulári požiadavky medzi ostatnými prílohami. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
  • Pri vytváraní požiadavky, ak spoločnosť (zákazník) má v CDESKu evidovanú práve jednu zákazku, táto zákazka sa prednastaví do požiadavky. Zákazka musí byť v inom stave než zamietnutá, ukončená. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Plnenia
  • Nové tlačidlo pre vkladanie názvu a popisu požiadavky alebo pracovného príkazu do plnení.
 • Ponuky
  • Zákazník nemôže odvolať akceptáciu položky na ponuke.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.179 >

CDESK 3.0.177 / 31.3.2020
 • Zákazky a fakturácia
  • Zlepšená fakturácia – plnenia je možné vyfakturovať priamo v CDESKu.
  • Doplnená fakturácia paušálov s predplatenými hodinami.
  • Pridaná voľba manuálnej fakturácie paušálu.
  • Nový export k náhľadu faktúry, plnení faktúry a sumáru podľa požiadaviek.
  • Nová možnosť výberu na akých typoch plnení sa má účtovná položka ponúkať : všetky /  nereklamačné / reklamačné. Funkcia je dostupná ak sú v globálnych nastaveniach zapnuté reklamačné plnenia.
 • Požiadavky
  • V stave Testovanie zákazníkom pribudli  tlačidlá pre vyhodnotenie testovania.
  • Pri hodnotení testovania požiadavky zákazníkom je možné vložiť poznámku k testovaniu.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Objednané po akceptácii, alebo čiastočnej akceptácii ponuky na požiadavke. Ak je ponuka zamietnutá, požiadavka sa prepne do stavu Priradené.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Ponuka po zaslaní ponuky zákazníkovi na akceptáciu.
  • V module Šablóny požiadaviek bolo doplnené tlačidlo pre export do XLS.
  • V stave požiadavky Čakanie na 3. stranu je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
  • Možnosť vytvoriť novú požiadavku z kontextového menu prílohy na požiadavke.
  • Nastavenie aby sa VIP Servis uplatnil iba pri vybraných typoch požiadaviek a oblastí služieb.
  • Možnosť z požiadavky založiť plánovanú prácu, ktorá sa následne zobrazuje v kalendári všetkým oprávneným používateľom, nie len zodpovedným riešiteľom.
  • Na záložke Súvisiace požiadavky pribudla možnosť pridania požiadavky prostredníctvom katalógu požiadaviek.
  • V notifikáciách k požiadavkám možno nastaviť ako príjemcu aj rolu Priradený operátor.
  • Na požiadavke možno zobraziť detail priradenej spoločnosti.
 • Pre požiadavky a pracovné príkazy – nové Servisné interaktívne formuláre
  • Z pripojeného CI objektu na požiadavke a pracovného príkazu je možné generovať interaktívne servisné protokoly. Slúžia na záznam servisných prác vo vami žiadanej forme (vypĺňanie predpísaných políčok, zaškrtávanie určitých možností a podobne).
  • Interaktívne servisné protokoly je možné exportovať vo formáte PDF alebo archivovať k danej servisnej požiadavke / pracovnému príkazu v CDESKu.
  • Veľmi dobre fungujú responzívne aj na mobilných telefónoch/tabletoch.
 • Pracovné príkazy
  • V stave pracovného príkazu Čakanie na dodávateľa je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
 • Plnenia
  • Na požiadavke v záložke Plnenia sa zobrazuje sumár akceptovaných hodín, odpracovaných (ak sú zapnute interné plnenia) a fakturovaných hodín z ponuky na požiadavke.
  • Nová možnosť vytvárať fakturačné plnenia z interných plnení zo zoznamov na záložkách modulov, ku ktorým sú interné plnenia priradené.
  • Nové filtrovanie podľa toho, či fakturačné plnenia má / nemá väzbu na interné plnenie.
  • Nové filtrovanie plnenia podľa stavu požiadavky a fakturačného dátumu na požiadavke.
  • Nová možnosť voľby, ktoré plnenia sa automaticky budú zahŕňať do fakturácie.
   • Podľa stavu požiadavky sú na výber tieto možnosti:
    • všetky
    • z ukončených požiadaviek
    • z ukončených akceptovaných požiadaviek
    • z požiadaviek ukončených bez akceptácie
   • Podľa dátumu sú na výber tieto možnosti:
    • dátum vytvorenie plnenia
    • fakturačný dátum v požiadavke
  • Nová funkcia automatického vytvárania reklamačného plnenia pre vybraný typ požiadavky.
  • Nová možnosť ponúkať pre reklamačné plnenia odlišné účtovné položky.
  • Pridaná možnosť povinnej voľby účtovnej položky.
  • Pri účtovnej položke typu paušál sa zohľadňuje dátum plnenia voči dátumu platnosti paušálu.
 • Spracovanie správ
  • V pravidle pre spracovanie správ už možno definovať tagy pre požiadavku vytvorenú z tohto pravidla.
 • Kalendár
  • V novom kalendári pribudla funkcia automatického vytvárania úloh pri Drag&Drop požiadaviek v kalendári.
  • Pribudlo zobrazenie plánovanej prace, ktorá sa zobrazuje všetkým oprávneným používateľom, nielen zodpovedným riešiteľom.
 • Ponuky
  • Doplnené zobrazovanie sumárov pre množstvá z položiek na ponuke rozlíšených podľa jednotiek.
 • Reporty
  • Nový report – Kontrola rozpočtu požiadaviek.
  • Doplnený report – Záznamy o dostupnosti služieb za vybrané obdobie.
  • Nový report – Štatistika zadaných a akceptovaných ukončených požiadaviek (vrátane ukončených bez akceptácie).
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Predvolený filter a rozloženie stĺpcov v zozname CI je už zvlášť pre riešiteľov a zvlášť pre ostatných používateľov.
  • Hromadná editácia konfiguračných objektov – pribudla možnosť editácie doplnkových vlastností.
 • Všeobecné funkcie
  • Ak používate nepodporovaný webový prehliadač, po prihlásení na to budete upozornení.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.177 >

CDESK 3.0.175 / 28.2.2020
 • Zákazky
  • Možnosť pridávať neúčtovanú prácu ako účtovnú položku. K tejto položke sa nenastavuje cena, slúži len na evidenciu.
 • Požiadavky
  • Nová funkcia Váha požiadavky.
  • Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa váhy požiadavky.
  • Hromadná editácia požiadaviek priamo v zozname.
  • V zozname požiadaviek ostáva zapamätaný naposledy zadaný filter a aj vyhľadávanie.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Možnosť vytvoriť vlastnú šablónu k mailovým notifikáciám z diskusných príspevkov.
 • Pracovné príkazy
  • Nový filter Na riešenie. Filter ponúka tieto možnosti:
   • Moje na riešenie 
   • Na riešenie tímom
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Možnosť nastaviť, aby notifikácie ohľadom pracovných príkazov dostávali aj používatelia vyplnení v poliach Kto žiada a Pre koho žiada.
 • Plnenia
  • Nastavenia podmienok pre fakturáciu plnení.
  • Nové nastavenie zjednodušeného zadávania časov..
  • V zozname plnení na požiadavke pribudli sumarizačné súčty hodín z interných plnení, fakturačných plnení a hodín, ktoré boli akceptované zákazníkom z ponúk
 • Úlohy
  • Možnosť filtrovať záznamy podľa poľa Pomocný riešiteľ.
 • Ponuky
  • Nastavenie spôsobu akceptácie
   • 1 úrovňová akceptácia
   • 2 úrovňová akceptácia
  • Zavedenie stavov ponúk
   • V príprave 
   • Na verifikáciu 
   • Na schválenie 
   • Čiastočne schválená a zamietnutá
   • Schválená 
   • Zamietnutá
   • Vybavená 
   • Zrušená
  • Vytváranie požiadaviek a úloh z ponuky.
  • Možnosť kopírovať ponuky na iných zákazníkov.
  • Notifikácie o vytvorení novej ponuky a zmenách na ponuke.
  • Pri zmene riešiteľa sa na ponuke zobrazí číselník s výberom správy pre nového riešiteľa. Funkcia je voliteľná.
  • Možnosť exportovať ponuku do PDF.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Pri reporte nad zmenou CI sa zohľadňuje viditeľnosť záznamov podľa viditeľnosti zákazníka.
  • Možnosť definovať predvolený filter a zoznam stĺpcov pre CI List. Nastavuje sa zvlášť pre administrátor / operátor / riešiteľ a ostatné kontá. Nastavuje sa v Globálne nastavenia -> CMDB, sekcia Východzie nastavenia zoznamu CI.
 • In-app notifikácie (zvonček vpravo hore)
  • Obsahujú aj správu pre nového riešiteľa z požiadavky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.175 >

CDESK 3.0.172 / 27.1.2020
 • Adresár
  • Doplnené nové vlastnosti pre zákaznícke konto : Kontakt pre upomienky a Kontakt pre odosielanie faktúr
 • Požiadavky
  • Možnosť prepájania súvisiacich požiadaviek
  • Určenie priority podľa urgencie a dopadu. Urgenciu a dopad je možné definovať pre každý typ požiadavky zvlášť
  • Možnosť filtrovať záznamy v zozname požiadaviek podľa toho či obsahujú / neobsahujú úlohu
  • Posielanie notifikácií k hodnoteniu požiadavky
  • Nastavenie, či pri prepnutí požiadavky do stavu Čaká na 3. stranu sa na požiadavke dá vybrať dodávateľ
  • Automatické prepnutie zo stavu Priradené do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku so zákazníkom alebo pridaní plnenia
  • Automatické prepnutie zo stavu Čakanie na zákazníka do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku od zákazníka
  • Predikcia pravidelných požiadaviek do budúcnosti
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny sa v poli riešiteľ ponúka voľba Moje riešiteľské skupiny
  • Pripojenie e-mailovej adresy ku kontu pri filtrovaní v zozname požiadaviek – pri filtrovaní podľa používateľov sa zobrazia aj tie požiadavky, na ktorých nie je uvedené meno daného používateľa ale pochádzajú z modulu Spracovanie správ
  • Pripomínanie termínov k požiadavkám a pracovným príkazom pred / po termíne v nastavených intervaloch
  • Úprava filtrov v zozname požiadaviek pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
   • Sprístupní sa možnosť filtrovať podľa riešiteľskej skupiny
   • Pri filtrovaní podľa riešiteľa sa zobrazujú iba používatelia registrovaný ako riešiteľ alebo operátor
  • Úpravy v nastaveniach notifikácii pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Diskusia k požiadavkám
  • Možnosť zobrazenia náhľadu mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním
 • Šablóny požiadaviek
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny v reporte, ktorý sa nachádza v šablónach požiadaviek pribudli stĺpce :
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre Operátorov
 • Požiadavky a pracovné príkazy
  • Oprávnenie pre sprístupnenie / skrytie internej poznámky používateľom, ktorí nie sú riešiteľmi záznamu
 • Pracovné príkazy
  • Možnosť počítania času otvorenia pracovného príkazu
 • Plnenia
  • Interné plnenia už nemajú povinnú väzbu na fakturačné plnenia – môžu byť zadané na nezávisle od fakturačných, čím sa zjednodušujú zápisy pre práce, ktoré sa nemajú účtovať
 • Spracovanie správ
  • Príloha z prijatého mailu sa presunie aj do vytvoreného záznamu, napr. do požiadavky
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Zmena farby v zozname konfiguračných objektov podľa dátumového poľa
  • Nová funkcia Obmedzené filtrovanie nad zoznamom CI. Umožňuje vypnúť vyhľadávanie podľa hlavnej skupiny a typu
  • Nová funkcia Vyhľadávania v cudzích záznamoch. Používateľovi je možné sprístupniť objekty, ktoré patria iným používateľom na základe vyhľadania a následnej presnej zhody určitej vlastnosti, napríklad sériového čísla.
  • V rozšírenom filtri sa v zozname stĺpcov ponúkajú iba tie vlastnosti, ktoré prináležia vybranému CI typu
 • Reporty
  • Možnosť nastaviť oprávnenia  pre reporty nad Konfiguračnou databázou CMDB
  • Do reportov nastavení zo šablón požiadaviek je možné pridať stĺpce
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto v Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre operátorov
 • Možnosť je dostupná iba pri zapnutí funkcie Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Používatelia a skupiny
  • VIP servis – možnosť klasifikovať používateľa ako VIP používateľa, ktorý môže mať vyššiu prioritu pri riešení požiadaviek
 • Všeobecné funkcie
  • Nové menu – nový vzhľad a ovládanie menu zapnuteľné v Beta funkciách. Možnosť voľby obľúbených položiek. Tie si nastavuje každý používateľ vlastné
  • Voľba formátu dátumu a času v profile operátora. Podpora medzinárodného formátu dátumu a času

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.172 >

CDESK 3.0.167 / 4.11.2019
 • Požiadavky
  • Voľba jednotne nastaviť riešiteľa v oblasti služby pre zákaznícke konto/Easyclick a Operátor/Riešiteľ
  • Možnosť tlačiť požiadavku v rozsahu základných informácií
  • Zmena poradia stavov pri nastavovaní stavu v požiadavke
  • Zmenené prioritné zobrazenie požiadaviek a pracovných príkazov v zozname
  • Obrázok vložený do popisu požiadavky sa pridá aj ako príloha v požiadavke
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Mailovú notifikáciu o vytvorení novej požiadavky zo správy na spracovanie dostanú všetci príjemcovia uvedení v poliach Komu a aj Kópia. Tieto adresy budú tiež automaticky vkladané medzi príjemcov diskusných príspevkov
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Nové rozhranie pre nastavenie notifikácii. Príjemcov môžete určovať podľa vlastných potrieb
 • Plnenia
  • Nová funkcia automatického predvypĺňania miesta v plnení v prípade že plnenie má väzbu na úlohu/požiadavku s vyplneným miestom
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Voliteľné pomenovanie položiek v menu pod modulom CMDB
  • CI List (zoznam konfiguračných položiek) bol rozšírený o tieto stĺpce :
   • Vytvorené – dátum a čas vytvorenia CI
   • Vytvoril – používateľ, ktorý CI vytvoril
   • Zmenené – dátum a čas poslednej zmeny na CI
   • Zmenil –  používateľ, ktorý CI naposledy zmenil
 • Voliteľné vlastnosti
  • Nová základná vlastnosť – textové pole s formátovaním
 • Notifikácie k plánovanej práci
  • Pridaná notifikácia o plánovanej práci vo zvolených termínoch, vrátane zákazníckej notifikácie
 • Reporting
  • Reporting o zmene hodnôt CI objektov za zvolené obdobie
 • Notifikácie
  • Možnosť nastaviť mailovú doménu odosielateľa pri resete hesla a notifikácií pre zastupovanie a schvaľovanie. Pri všetkých troch možnostiach je tiež možné nastaviť meno odosielateľa
 • Notifikácie zo zastupovania
  • Nový vzhľad
 • In-app notifikácie
  • Možnosť naraz vyčistiť všetky notifikácie
 • Všeobecné funkcie
  • Prístup k položkám v zozname cez jednoklik na názov. Funkcia sa nachádza v moduloch : Adresár, Zákazky, Požiadavky, Úlohy, Cenníky, Konfiguračná databáza CMDB, DMS, Používatelia a skupiny. Postupne bude doplnená na ďalšie miesta.
 • Licencie
  • Nastavenie licencie do používateľského konta. Ide o prvý krok k nasadzovaniu licenčnej politiky. V budúcnosti budete vyzvaní, aby ste všetkým vašim používateľom nastavili licenciu.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.167 >

CDESK 3.0.166 / 7.10.2019
 • Scoreboard
  • Nový modul v CDESKu. Umožňuje zobraziť ucelený prehľad počtu záznamov požiadaviek a pracovných príkazov podľa preferencií vašej spoločnosti
 • Adresár
  • Do importu spoločností pribudla voľba inej ako Globálnej SLA
 • Nástenka
  • Možnosť hromadného mazania príspevkov
 • Požiadavky a pracovné príkazy
  • Pri vytváraní bežných požiadaviek a súčasne požiadaviek z katalógu možnosť určiť, ktorý typ záznamov môže používateľ vytvárať
  • Doplnená možnosť výberu riešiteľa v závislosti od vybratej riešiteľskej skupiny
  • U pravidelných požiadaviek pribudla možnosť generovať požiadavku v predstihu
  • Rozšírená funkcionalita filtra v požiadavkách. Vo filtroch, v ktorých vystupuje čas je možné vybrať časovú jednotku: minúty, hodiny, dni.
  • Nová voľba, či bude možné editovať požiadavku pred pridelením riešiteľovi
  • Možnosť nastaviť, či dodatočnou zmenou priority požiadavky sa majú prepočítať termíny
 • Plnenia
  • Zoskupovanie po požiadavkách v zozname plnení zobrazuje aj úlohy
 • Úlohy
  • V oprávneniach pre úlohy pridaná možnosť vytvárať úlohy do minulosti
 • Kalendár
  • Pridané kalendárne týždne a nový dvojtýždňový pohľad
  • Zobrazenie záznamov požiadaviek v kalendári aj pomocným riešiteľom
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Možnosť hromadnej úpravy všeobecných vlastností CI záznamov
 • Plánovaná práca
  • Nový modul v CDESKu. Evidencia a notifikácia plánovaných prác a odstávok.
 • Schvaľovanie
  • Voľba pre vloženie dôvodu schválenia/zamietnutia do popisu požiadavky
  • Nový vzhľad mailovej notifikácie
 • Mobilná aplikácia
  • Možnosť výberu miesta v úlohe

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.166 >

CDESK 3.0.164 / 5.8.2019
 • Adresár – Import spoločností z podporovaných formátov XLS, XLSX, CSV.
 • Požiadavky – Zoznam požiadaviek obsahuje nové stĺpce pre zobrazenie, filtre aj export.
 • Požiadavky – Predvolený pohlaď používateľa v zozname požiadaviek. Je možné navoliť východzí filter a zoznam stĺpcov.
 • Požiadavky – Pribudol nový stav – Pozastavené. Pri uvedení požiadavky do tohto stavu sa nepočíta SLA.
 • Pracovné príkazy – Možnosť nastavenia poradia vykonávania pracovných príkazov – paralelno-sériové.
 • Pracovné príkazy – Možnosť posúvania termínov v čase keď sa nepočíta čas do splnenia napríklad pre stavy čakanie na zákazníka, čakanie na schválenie.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Rozšírenie základných informácii CI o stav konfiguračnej položky s voliteľným číselníkov stavov pre jednotlivé CI Types.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Pridanie nového nastavenia do CI Type – Unikátny názov v rámci CI Typu.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Funkcia automatického generovania názvu CI bola rozšírená o generovanie podľa vzoru (prefix + automatické číslovanie).
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť voľby či sa zoznam CI má načítavať automaticky alebo až po výbere Hlavnej skupiny a Typu. Nastavenie zrýchli načítavanie zoznamu CI pri veľkom počte položiek.
 • Notifikácie – Upravený vzhľad odosielaných emailov z CDESK.
 • Notifikácie SLA – Možnosť nastaviť odoslanie notifikácie nielen pre vypršaný termín ale aj vo zvolený čas pred vypršaním termínu.
 • Schvaľovanie – Oprávnenia pre prístup ku schvaľovacím procesom (moje / cudzie).
 • Zastupovanie – Rozšírenie funkcionality zastupovania s možnosťou centrálneho nastavenia.
 • Schvaľovanie – Dôvod schválenia resp. zamietnutia je možné vpísať do popisu požiadavky.
 • Mobilná aplikácia – Pribudla podpora pre viditeľnosť polí zloženej vlastnosti v závislosti od vybranej položky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.164 >

CDESK 3.0.163 / 1.7.2019
 • Požiadavky – Možnosť určiť, ku ktorému typu požiadavky sa budú vytvárať pracovne príkazy.
 • Pracovné príkazy – Nový stav pracovného príkazu : Zrušený
 • Pracovné príkazy – Možnosť nastavenia stavov.
 • Pracovné príkazy – Automatické priradenie CI do pracovného príkazu podľa požiadavky.
 • Plnenia – V zozname plnení je možné zoskupenie položiek podľa požiadavky a filtrovania podľa požiadavky.
 • Úlohy – možnosť pridávania plnení a väzieb na miesta.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť nastavenia oprávnení k CI záznamom podľa hlavných skupín.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť zakázať prístup k niektorým CI, okrem tých, ku ktorým je používateľ uvedený ako vlastník.
 • Voliteľné vlastnosti – Nový typ základnej vlastnosti – Hyperlink.
 • Voliteľné vlastnosti – Možnosť pridania voliteľných vlastností k profilu používateľa.
 • Používatelia a skupiny – Nastavenie prístupu k profilu používateľa. Je možné nastaviť, ktoré informácie si používateľ bude môcť vo svojom profile upravovať a ktoré budú len na čítanie.
 • Reporting – Report dostupnosti služieb po zákazníkoch za vybraný mesiac.
CDESK 3.0.159 / 15.5.2019
 • Požiadavky – výber CI – voliteľné stĺpce ako vlastnosti z CMDB
 • SLA / Evidencia a vyhodnocovanie dostupnosti služieb (SLO)
 • EasyClick – pridaná voľba „Zobraz moje požiadavky z CM“ (doteraz boli viditeľné všetky požiadavky)
CDESK 3.0.156 / 20.3.2019
 • Mobilné aplikácie – integrácia pokročilejšieho textového editora
 • Možnosť akceptovania/neakceptovania Požiadavky priamo z email notifikácie o ukončení
 • Možnosť push notifikácií pre mobilnú a desktopovú appku
 • Zoznam plnení – možnosť zoskupovať podľa účtovnej položky
 • Optimalizácia načítavania zmlúv s detailami služieb
 • Diskusia so zákazníkom – zobrazenie iba súvisiacich kontaktov a používateľov pri vytváraní príspevkov
 • Zoznam Požiadaviek – farebné odlíšenie záznamov podľa typov požiadaviek
 • Informácie o používateľovi – pridaný menný zoznam nadriadených
 • Zoznam kontaktov – pridané voliteľné stĺpce, filtrovanie podľa kategórie a export do Excelu
 • Požiadavky – pridaný link na správu, z ktorej bola požiadavka vytvorená
 • Plnenia – oprava chyby, ktorá mohla spôsobiť nesprávne prepočítanie dátumov
 • Požiadavky – pridanie nových termínových polí
CDESK 3.0.152 / 18.1.2019
 • Výber CI v Požiadavke – zohľadňovanie používateľov z polí Kto žiada a Pre koho (podľa Vlastníka CI)
 • PDF export plnení – pridaná možnosť zoskupovať strany podľa zákazníkov
 • Pridávanie plnenia – zjednodušené zadávanie plnenia (namiesto zadávania času ukončenia, možnosť zadať iba čas trvania)
 • Nastavovanie termínov v SLA – pridaná kontrola nastavených termínov podľa logiky TTO<RT<TTAS<TTR
 • Pridané vyhľadávanie podľa dátumu zmeny v históriách Požiadaviek a Zákaziek
 • Možnosť nevyplniť poznámku pri Akceptovaní riešenia
 • Pridaná možnosť vytvoriť Pracovný príkaz aj zo zoznamu Pracovných príkazov
 • Implementovana podpora vytvárania draftov Pracovných príkazov
 • Zoznam plnení – pridané ďalšie stĺpce do výpisu na webe
 • Zoznam pracovných príkazov – pridaná možnosť zoradiť záznamy podľa stĺpcov
 • Možnosť pridávať nové objekty (požiadavka, plnenie, úloha atď.) kdekoľvek v systéme z hornej lišty
 • Mobilné aplikácie – pridaná informácia o prihlásení (server atď.)
 • Zoznam zákazníkov – pridaná možnosť voliteľných stĺpcov a zoraďovania podľa stĺpcov
CDESK 3.0.148 / 18.12.2018
 • Pridané notifikácie pre riešiteľov WO
 • Oprávnenia k požiadavkám – pridaná možnosť Prístup k záznamom podriadených
 • Zoznam vystavených faktúr – pridané pokročilé filtrovanie
 • Schvaľovací proces – zmena definícia poľa Poznámka na povinné
 • Schvaľovací proces – pridané zobrazenie detailov požiadavky a voliteľných vlastností
 • Zoznam požiadaviek – optimalizácia načítania tagov a úloh/WO
 • Optimalizácia GUI katalógu požiadaviek pre IE11 a Edge
 • Automatické ukončovanie Požiadavky po ukončení všetkých WO
 • Blokovanie odstránenia Požiadavky ak sa na nej nachádza WO
 • Vylepšenia notifikácií pri Požiadavkách podliehajúcich schvaľovaniu
 • Úlohy – pridaný pokročilejší HTML editor
 • Plnenia – Pridávanie plnení – pridané súčty za vypísané plnenia
 • Zoznam požiadaviek – pridané nové možnosti filtrovania
 • Neoprávnená reklamácia požiadavky – pridané povinné uvádzanie dôvodu
CDESK 3.0.146 / 15.11.2018
 • Úvodný prehľad – pridaná možnosť prednastaviť používateľom defaultné zobrazenie widgetov, s možnosťou zamknutia editácie.
 • Zamietnutá požiadavka – považuje sa za definitívne uzavretú a nezobrazuje sa viac v zozname otvorených požiadaviek (pokiaľ nie je odvolaný stav zamietnutia).
 • Pridaný prepínač Zmena stavu ukončenej požiadavky, ktorý umožňuje zakázať jej znovuotvorenie.
 • Pravidlá spracovania správ – pridaná možnosť notifikovať vlastníka draftu.
 • Pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ pre oprávnene reklamované požiadavky.
 • Template požiadavka/pracovný príkaz – pridaná možnosť nastaviť defaultný stav po zamietnutí.
CDESK 3.0.145 / 10.10.2018
 • CMDB – do základných vlastností CI pridané pole Vlastník
 • Dynamické zobrazenie položiek v CMDB podľa vyplneného vlastníka CI
 • CMDB – import CI z XLS, s automatickým párovaním stĺpcov
 • Zoznam požiadaviek – možnosť filtrovať iba reklamované požiadavky
 • Vytváranie WO na základe schválených položiek požiadavky
 • Možnosť ponechať termín (odozvy, priradenia, náhradneho riešenia, splnenia) požiadavky prázdny
 • Oprávnená reklamácia požiadavky – pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ
 • Pridané plávajúce tlačidlá do editácie detailu užívateľa
 • Spracovanie správ – umožnenie editovania internej adresy na IP adresu servera
CDESK 3.0.144 / 26.9.2018
 • Globálne nastavenia – pridané zákaznícke notifikácie
 • CMDB – do CI listu pridané stĺpce Prevádzka a Miesto pre zariadenia
 • CMDB – vyhľadávanie podľa ID v zozname CI objektov
 • Adresár –  grafické odlíšenie skupín od používateľov pri pridávaní Operátorov
 • Možnosť pridávať súbory aj cez mobilné apky
CDESK 3.0.143 / 10.9.2018
 • Pridaný konektor pre FinStat a predvypĺňanie údajov zákazníka pomocou tejto služby
 • GUI Katalóg požiadaviek – zobrazenie zoznamu templatov, keď sa ich pod jednou dlaždicou nachádza viac
 • Požiadavky – pridané pole Pre koho
 • Pridané tlačidlo pre priamočiare overenie IČDPH
 • Skladové karty – pridanie poľa Množstvo s dátumom
 • Pracovné príkazy – pridané dynamické schvaľovanie
 • Pridaná možnosť fakturácie predajcom (partner, reseller)
 • Pridanie možnosti exportu voliteľných vlastností do XLS
 • Pridanie možnosti zriadenia služby v inom ako aktuálnom čase
 • Mobilná apka – pridané ďalšie zvuky pre notifikáciu
 • Automatický výber jedinej povinnej položky pri tvorbe nových objektov
 • Požiadavky – automatická zmena stavu na „v riešení“  po obdržaní odpovede od zákazníka
 • Možnosť určenia reakčných termínov s kratším časovým úsekom ako 1 hodina
CDESK 3.0.142 / 27.8.2018
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pridané pole Želaný termín
 • Požiadavky – umožnená editácia polí Riešenie a Poznámka riešiteľa oprávneným používateľom
 • Zaznamenávanie všetkých zmien vykonaných na objekte Spoločnosť  do záložky História
 • CMDB – obmedzenie výberu CI objektov podľa zvolenej prevádzky
 • Možnosť poslať plnenie aj z mobilnej apky (iOS, Android)
CDESK 3.0.141 / 12.8.2018
 • Notifikácie k dynamickým schvaľovacím procesom
 • Export CI so všetkými vlastnosťami do Excelu
 • CMDB – vyhľadávanie a pokročilé filtrovanie CI záznamov aj podľa atribútov
 • Plnenia – možnosť poslať plnenie e-mailom jedným kliknutím
 • Logovanie oprávnenej / neoprávnenej reklamácie
 • Pridané hodnotenie riešiteľa s možnosťami vypnuté / nepovinné / povinné
 • Zverejnenie CDESK 3 apky – iOS, Android (prechod z testovania do ostrej prevádzky)
 • Obmedzenie oblasti služby podľa typu požiadavky
 • Spracovanie správy – rýchle založenie požiadavky podľa katalógu požiadaviek (dlaždice), s predvyplnením polí podľa dat v e-maile
 • Zozname plnení filtrácia plnení, ktoré majú zapísaný použitý materiál
 • Fakturácia – vylepšenia pre variabilný / konštantný / špecifický symbol a generovanie číselných radov
 • Požiadavky – pridanie blokovania notifikácií z diskusií
 • Požiadavka – pridané pole Poznámka riešiteľa neviditeľné zákazníckym kontám
 • Úlohy – poslanie notifikácie pri vypršaní termínu úlohy
 • Pridané blokovanie notifikácií do mobilnej apky CDESK 3
 • Možnosť zoraďovať v Požiadavkách podľa termínu splnenia / termínu do splnenia
 • Zobrazovanie vypnutých / vymazaných používateľov v naviazaných poliach objektov
 • Zoznam kontaktov – pridaný stĺpec Kategória kontaktu s možnosťou filtrovania
 • Adresár – vyhľadávanie na základe kategórie a typu zákazníka
CDESK 3.0.138 / 1.7.2018
 • Pridanie stavu požiadavky Reklamácia
 • Pridanie možnosti evidovať voliteľné vlastnosti k používateľským kontám
 • Pri výbere CI v Plneniach / Požiadavkách / Zákazkách / Pracovných príkazoch pridané filtrovanie podľa atribútov
 • Možnosť definovať časovú zónu pre administrátora a jednotlivých operátorov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pod poľom Riešiteľ zjednodušujúci link Prevziať na seba
 • Pridaná možnosť Prevziať na seba do kontextových menu v zoznamoch Požiadaviek / Pracovných príkazov
 • Zastavovanie počítania času vo vybraných stavoch
 • Zavedenie GUI katalógu požiadaviek (dlaždice) pre rýchle a prehľadné zadávanie požiadavky
 • Vytváranie šablón pre GUI katalóg požiadaviek (dlaždice)
 • Zozname príkazov filtrovanie podľa všetkých stĺpcov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pri dostatočnej šírke okna zobrazenie obsahu záložky Objekty (pre rýchly prístup)
 • Kalendár – vytváranie rezervácií
CDESK 3.0.137 / 17.6.2018
 • Do voliteľných vlastností v Požiadavkách pridanie poľa typu Multiselect
 • Zavedenie možnosti tvoriť pracovné príkazy
 • Dynamické vytváranie schvaľovacieho procesu
 • Šablóny pracovných príkazov
 • Štátne sviatky – zobrazenie v Kalendári, pridávanie do GN, logika pre SLA, dovolenky
 • Zoznam Požiadaviek / Zákaziek / Pracovných príkazov – indikácia času zostávajúceho do termínu splnenia
 • Rozšírenie API pre vkladanie diskusie a interných poznámok
 • Pridanie stavu požiadavky Ukončená bez akceptácie
 • CMDB – ukladanie voliteľných vlastností do histórie k objektom, na ktoré sú naviazané
 • Adresár – kategorizácia spoločností pomocou tagov
CDESK 3.0.135 / 23.5.2018
 • Doplnenie políčka Použitý materiál do plnení a jeho využitie
 • Viditeľnosť spoločnosti cez kategórie
 • Aktivácia SMS z CDESK serverov
 • Vkladanie súborov do diskusie so zákazníkom a internej poznámky pre riešiteľa
 • Zobrazovanie interných plnení na mobilnej apke
 • Odstránenie padania mobilnej apky pri štarte na Androide 7/8
 • Pre jedno miesto plnenia možnosť výberu viacerých variantov dopravy
 • Dokumentovanie procesu riešenia požiadavky – možnosť pridať pole Riešenie 
 • Export do XLS – predvýber stĺpcov a doplnenie popisu jednotiek
 • Možnosť vkladania príloh do plnení
Okrem uvedených vybraných položiek obsahuje každá verzia aj ďalšie drobné vylepšenia, korekcie a úpravy.

História verzií

Skrátený prehľad zmien a vylepšení CDESKu

CDESK 3.0.189 – aktuálna verzia

20.5.2021
 • Úvodný prehľad
  • Nastavenie povolených widgetov podľa typu používateľského konta.
 • Adresár
  • Vo formulári spoločnosti možnosť vybrať východziu adresu pre odosielateľa CDESK notifikácií.
 • Požiadavky
  • Priamo v menu sa zobrazuje informácia o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek.
  • Pri tlači požiadavky sú do záznamu zahrnuté aj všetky vyplnené / schválené doplnkové vlastnosti pripojené na danú požiadavku.
  • Vyhľadávanie v zozname požiadaviek podľa tagov požiadaviek.
  • Pri duplikácii požiadavky sa medzi duplikátom a duplikovanou požiadavkou vytvorí väzba Kopíruje / Je kópia z. Informácia o tejto väzbe sa nachádza v záložke Súvisiace požiadavky.
  • Nové roly pre príjem notifikácií z požiadaviek. Ide o roly: Kontakt na zákazníka zo zákazky a Zodpovedný riešiteľ zo zákazky.
  • Sumárny report otvorených požiadaviek riešiteľskej skupiny.
 • Ponuky
  • Po verifikácií všetkých riadkov ponuky sa zobrazí dialógové okno informujúce o vykonaných zmenách.
  • Nové tlačidlo na zobrazenie sumáru ponuky priamo v zozname ponúk.
  • Odoslanie notifikácie sa zaznamenáva na záložke História.
 • Žiadosti o voľno
  • Nová konfigurácia notifikácií pre modul Žiadosti o voľno.
 • Používatelia a skupiny
  • Individuálne nastavenie pre viditeľnosť, priradenosť a voliteľnosť pri spoločnosti zdedenej z nadriadenej skupiny.
 • Schvaľovanie
  • Pridaná informácia o prílohe vo formulári o schvaľovacom procese na požiadavku a pracovný príkaz.
 • Prepojenie s Active Directory
  • Možnosť určenia viacerých OU (vetiev Organizational unit) pre načítanie používateľov z Active Directory.
 • Prihlasovanie cez Azure Active Directory
  • Nahradenie Azure AD za Azure email používateľa.
 • Zlepšenia v ovládaní CDESKu
  • Možnosť prejsť na daný záznam kliknutím na toast notifikáciu.
  • Posilnené ovládanie cez klávesnicu pri vytváraní rozšíreného filtra.
  • Navigácia pomocou šípok na klávesnici v dátumovom polí v rozšírenom filtri.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.189 >

CDESK 3.0.187

11.4.2021
 • Outlook Plugin
  • Vytváranie požiadaviek, úloh a diskusných príspevkov priamo z mailu v aplikácii MS Outlook.
 • Prihlasovanie cez Azure Active Directory
  • Prepojenie kont v CDESKu s kontami v Azure Active Directory a využitie pre prihlasovanie.
 • Požiadavky
  • Priamy prístup k počítaču cez Easyclick požiadavku.
  • Generovanie novej pravidelnej požiadavky v intervale počítanom od termínu uzavretia predošlej požiadavky
 • Plnenia
  • Zosúladenie výberu riešiteľa podľa ponúkaných riešiteľov v požiadavke.
  • Hlásenie o zadávaní plnenia do minulosti sa zobrazí len ak je prekročený nastavený čas.
 • Nástenka
  • Pri nastavení skupiny ako príjemcu príspevku sa vo formulári medzi príjemcami zobrazia všetci členovia vybranej skupiny.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.187 >

CDESK 3.0.186

25.2.2021
 • Požiadavky
  • Automatické zaradenie mailovej konverzácie do diskusie bez identifikátora k požiadavke
  • Posielanie SMS notifikácií pre všetkých členov riešiteľskej skupiny pri vytvorení požiadavky
  • Do poľa Kto žiada je možné vložiť voľný text
 • Pracovné príkazy
  •  SLA notifikácie k termínom priradenia a splnenia pracovných príkazov
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Kontrola unikátnej hodnoty doplnkovej vlastnosti
 • Plánovaná práca
  • Pridanie nových polí Informácia pre zákazníkaInterný popis
 • Žiadosti o voľno
  • Nový modul slúžiaci na evidovanie a schvaľovanie žiadostí o voľno
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť nastavovať voliteľných riešiteľov / riešiteľské skupiny pre iných riešiteľov / riešiteľské skupiny podľa kategórie a typu spoločnosti

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.186 >

CDESK 3.0.185

11.1.2020
 • Všeobecné funkcie
  • Kontrola kvality hesla.
  • Zabezpečenia v prípade neplatných pokusov o prihlásenie.
  • Možnosť nastaviť dvojfaktorovú autentifikáciu.
 • Požiadavky
  • Možnosť vypnutia Termínu odozvy.
  • Farebné odlíšenie diskusných príspevkov v závislosti od toho, či ide o diskusiu so zákazníkom alebo internú diskusiu.
  • V zozname požiadaviek sa pri názve požiadavky zobrazuje text o tom, či požiadavka obsahuje ponuky. Farba textu sa mení podľa aktuálneho stavu ponuky.
  • Export zoznam požiadaviek do DOCX súboru.
 • Plnenia
  • V plnení odoslanom cez mail sa zobrazuje obrázok podpisu.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Pridané nové stĺpce do zoznamu výpadkov služieb. Stĺpce je možné zahrnúť aj do exportu.
 • Reporty
  • Do reportov na kontrolu rozpočtu je možné manuálne pridávať položky bez ponuky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.185 >

CDESK 3.0.184

17.11.2020
 • Zákazky a Fakturácia
  • Možnosť meniť poradie prác a paušálov priradených na zákazke. Zmena poradia sa zohľadňuje aj pri vystavovaní faktúry.
 • Požiadavky
  • Nový stĺpec v zozname požiadaviek, v ktorom sa zaznamenáva naposledy zmenený údaj na požiadavke. Túto informáciu možno zahrnúť aj do exportu, alebo použiť pri pokročilom filtrovaní.
  • Predvypĺňanie prihláseného operátora v poli Riešiteľ, ak nie je definované iným kritériom.
  • V šablónach požiadaviek pribudlo nastavenie Viditeľnosť. Umožňuje zvoliť, či požiadavka vytvorená zo šablóny bude prístupná ako Interná alebo Obyčajná.
  • Možnosť zobraziť doplnkové vlastnosti v zozname požiadaviek.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Zasielanie mailových notifikácií podľa typu požiadavky.
 • Pracovné príkazy
  • Nová záložka Poznámka pre riešiteľa (interná diskusia). Riešiteľom pracovného príkazu umožňuje viesť diskusiu, ktorá nie je prístupná pre zákazníka.
 • Plnenia
  • Pridávanie a editácia účtovnej položky priamo z plnenia.
  • Doplnený nový stĺpec Celkový čas plnenia. Zaznamenáva súčet doby plnenia a ostatného času.
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť zadať alternatívne prihlasovacie meno. Tiež  bolo pridané nastavenie, aby sa ako alternatívne prihlasovacie meno použil kontaktný email.
  • Možnosť nahrať fotku s ručne písaným podpisom, ktorý sa bude zobrazovať vo faktúrach a reportoch generovaných CDESKom.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.184 >

CDESK 3.0.183

17.9.2020
 • Fakturácia
  • Skladová výdajka sa bude fakturovať spoločne s plnením. Tiež je možné povoliť, aby sa výdajka fakturovala aj keď má nastavenú nulovú cenu.
  • Pridanie QR kódu na faktúru, ktorý slúži na platbu.
 • Zákazky
  • Možnosť archivovať účtovné položky. Archivovanú položku nie je možné fakturovať a ani vyberať v plneniach. Neodfaktúrované plnenia v archivovanej účt. položke sa pri ďalšej fakturácii zobrazia.
 • Plnenia
  • V zozname plnení sa zobrazuje aj typ a oblasť služby naviazanej požiadavky.
 • Kalendár
  • Zadanie šablón sviatkov, ktoré sa použijú aj v SLA a SLO.
 • Znalostná báza
  • Nový modul v CDESKu na evidenciu a zdieľanie poznatkov medzi určenými osobami.
 • Plánovaná práca
  • Pri ukladaní nového záznamu je možné založiť do oznamov informáciu o plánovanej práci.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.183 >

CDESK 3.0.182

21.7.2020
 • Fakturácia
  • Pridaná možnosť vkladania vlastných príloh k faktúram.
 • Požiadavky
  • Úprava kritérií pre zaradenie požiadaviek do skupiny Moje čakajúce na odozvu pri prioritnom zobrazení.
  • Pri zaznamenávaní poslednej zmeny na požiadavke sa teraz počíta aj pridávanie diskusií. Tento dátum sa zobrazuje aj v zozname požiadaviek pod stĺpcom Zmenené.
  • Do pokročilého filtra pre filtrovanie záznamov podľa riešiteľskej skupiny bola pridaná funkcia „obsahuje.“ Tá sprístupni pole pre zadanie voľného textu.
 • Plnenia
  • Ak má plnenie ako účtovnú položku hodinovú sadzbu, ktorá je priradená k paušálu, v zozname plnení sa v stĺpci Účtovná položka bude okrem názvu účtovnej položky zobrazovať aj paušál, ku ktorému je položka priradená. To platí aj o zoznamoch plnení na  zákazkách, požiadavkách a aj úlohách.
 • Spracovanie správ
  • Do pravidla na spracovanie správy ako novej alebo internej požiadavky bolo zaradené pole pre výber zákazky na zvoleného zákazníka.
 • Notifikácie k ponukám
  • Nová funkcia aby zákaznícky kontakt dostával kópie ponúk na zákazníka, ktorý je jemu priradený. Funkciu možno vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Automatická tvorba miesta pri zadávaní novej spoločnosti.
  • Možnosť hromadne editovať doplnkové vlastnosti nad objektami v konfiguračnej databáze.
 • Plánovaná práca
  • V Globálnych nastaveniach pribudlo nastavenie, či výber šablóny notifikácie bude na zázname plánovanej práce povinný alebo nepovinný.
 • Všeobecné funkcie
  • Zavedenie avatarov (piktogramy ku kontám) v CDESKu. Možnosť vybrať si z preddefinovaných avatarov, alebo nahrať vlastnú fotku. Používa sa najmä v notifikáciách k diskusiám.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.182 >

CDESK 3.0.181

22.6.2020
 • Zákazky
  • XLS report prílohy k faktúre z náhľadu fakturácie.
  • Editácia vystavenej faktúry, vrátane položiek na faktúre.
 • Požiadavky
  • Možnosť nastaviť, aby sa pole Želaný termín zobrazovalo iba pre vybrané typy požiadaviek.
  • Náhľad diskusie požiadavky sa zákazníkovi zobrazuje podľa nastavení jeho e-mailovej notifikácie, ktorá je odlišná od operátorskej notifikácie.
  • Nastavenie pre posunutia Termínu splnenia, ak ukončená požiadavka bola uvedená do riešenia po pridaní diskusného príspevku.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • V rámci zákazníckych notifikácií pribudla nová premenná, ktorá zobrazí celú históriu diskusie na požiadavke, aj s úvodným zadaním (zatiaľ v čistom texte).
 • Plnenia
  • Možnosť vytvoriť fakturačné plnenie z viacerých interných plnení priamo na požiadavke.
  • Pre interné plnenia je možné zapnúť pole Ostatný čas.
 • Úlohy
  • Možnosť filtrovať položky v zozname podľa toho, či úloha obsahuje / neobsahuje miesto.
 • Ponuky
  • Do formulára ponúk pribudla záložka História, ktorá informuje o založení a vykonaných zmenách nad záznamom.
  • Pre jednotlivé položky na ponuky je možné v Globálnych nastaveniach definovať vlastné jednotky a aj poradie, v akom sa budú ponúkať. Jednotlivé jednotky sa tiež dajú vypínať, aby sa v položkách na ponukách nemohli vyberať.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.181 >

CDESK 3.0.179

11.5.2020
 • Adresár
  • Záložka História bola rozdelená na dve časti:
   • Spoločnosť – obsahuje všetky zmeny na zázname o spoločnosti
   • Požiadavky – obsahuje zoznam požiadaviek, ktoré boli vytvorené na danú spoločnosť.
 • Požiadavky
  • Nové tlačidlo na rýchle ukončenie požiadavky.
  • V profile používateľa CDESKu je možné nastaviť meno odosielateľa pre diskusiu so zákazníkom.
  • Prílohy z diskusie so zákazníkom sa môžu zobrazovať vo formulári požiadavky medzi ostatnými prílohami. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
  • Pri vytváraní požiadavky, ak spoločnosť (zákazník) má v CDESKu evidovanú práve jednu zákazku, táto zákazka sa prednastaví do požiadavky. Zákazka musí byť v inom stave než zamietnutá, ukončená. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Plnenia
  • Nové tlačidlo pre vkladanie názvu a popisu požiadavky alebo pracovného príkazu do plnení.
 • Ponuky
  • Zákazník nemôže odvolať akceptáciu položky na ponuke.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.179 >

CDESK 3.0.177

31.3.2020
 • Zákazky a fakturácia
  • Zlepšená fakturácia – plnenia je možné vyfakturovať priamo v CDESKu.
  • Doplnená fakturácia paušálov s predplatenými hodinami.
  • Pridaná voľba manuálnej fakturácie paušálu.
  • Nový export k náhľadu faktúry, plnení faktúry a sumáru podľa požiadaviek.
  • Nová možnosť výberu na akých typoch plnení sa má účtovná položka ponúkať : všetky /  nereklamačné / reklamačné. Funkcia je dostupná ak sú v globálnych nastaveniach zapnuté reklamačné plnenia.
 • Požiadavky
  • V stave Testovanie zákazníkom pribudli  tlačidlá pre vyhodnotenie testovania.
  • Pri hodnotení testovania požiadavky zákazníkom je možné vložiť poznámku k testovaniu.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Objednané po akceptácii, alebo čiastočnej akceptácii ponuky na požiadavke. Ak je ponuka zamietnutá, požiadavka sa prepne do stavu Priradené.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Ponuka po zaslaní ponuky zákazníkovi na akceptáciu.
  • V module Šablóny požiadaviek bolo doplnené tlačidlo pre export do XLS.
  • V stave požiadavky Čakanie na 3. stranu je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
  • Možnosť vytvoriť novú požiadavku z kontextového menu prílohy na požiadavke.
  • Nastavenie aby sa VIP Servis uplatnil iba pri vybraných typoch požiadaviek a oblastí služieb.
  • Možnosť z požiadavky založiť plánovanú prácu, ktorá sa následne zobrazuje v kalendári všetkým oprávneným používateľom, nie len zodpovedným riešiteľom.
  • Na záložke Súvisiace požiadavky pribudla možnosť pridania požiadavky prostredníctvom katalógu požiadaviek.
  • V notifikáciách k požiadavkám možno nastaviť ako príjemcu aj rolu Priradený operátor.
  • Na požiadavke možno zobraziť detail priradenej spoločnosti.
 • Pre požiadavky a pracovné príkazy – nové Servisné interaktívne formuláre
  • Z pripojeného CI objektu na požiadavke a pracovného príkazu je možné generovať interaktívne servisné protokoly. Slúžia na záznam servisných prác vo vami žiadanej forme (vypĺňanie predpísaných políčok, zaškrtávanie určitých možností a podobne).
  • Interaktívne servisné protokoly je možné exportovať vo formáte PDF alebo archivovať k danej servisnej požiadavke / pracovnému príkazu v CDESKu.
  • Veľmi dobre fungujú responzívne aj na mobilných telefónoch/tabletoch.
 • Pracovné príkazy
  • V stave pracovného príkazu Čakanie na dodávateľa je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
 • Plnenia
  • Na požiadavke v záložke Plnenia sa zobrazuje sumár akceptovaných hodín, odpracovaných (ak sú zapnute interné plnenia) a fakturovaných hodín z ponuky na požiadavke.
  • Nová možnosť vytvárať fakturačné plnenia z interných plnení zo zoznamov na záložkách modulov, ku ktorým sú interné plnenia priradené.
  • Nové filtrovanie podľa toho, či fakturačné plnenia má / nemá väzbu na interné plnenie.
  • Nové filtrovanie plnenia podľa stavu požiadavky a fakturačného dátumu na požiadavke.
  • Nová možnosť voľby, ktoré plnenia sa automaticky budú zahŕňať do fakturácie.
   • Podľa stavu požiadavky sú na výber tieto možnosti:
    • všetky
    • z ukončených požiadaviek
    • z ukončených akceptovaných požiadaviek
    • z požiadaviek ukončených bez akceptácie
   • Podľa dátumu sú na výber tieto možnosti:
    • dátum vytvorenie plnenia
    • fakturačný dátum v požiadavke
  • Nová funkcia automatického vytvárania reklamačného plnenia pre vybraný typ požiadavky.
  • Nová možnosť ponúkať pre reklamačné plnenia odlišné účtovné položky.
  • Pridaná možnosť povinnej voľby účtovnej položky.
  • Pri účtovnej položke typu paušál sa zohľadňuje dátum plnenia voči dátumu platnosti paušálu.
 • Spracovanie správ
  • V pravidle pre spracovanie správ už možno definovať tagy pre požiadavku vytvorenú z tohto pravidla.
 • Kalendár
  • V novom kalendári pribudla funkcia automatického vytvárania úloh pri Drag&Drop požiadaviek v kalendári.
  • Pribudlo zobrazenie plánovanej prace, ktorá sa zobrazuje všetkým oprávneným používateľom, nielen zodpovedným riešiteľom.
 • Ponuky
  • Doplnené zobrazovanie sumárov pre množstvá z položiek na ponuke rozlíšených podľa jednotiek.
 • Reporty
  • Nový report – Kontrola rozpočtu požiadaviek.
  • Doplnený report – Záznamy o dostupnosti služieb za vybrané obdobie.
  • Nový report – Štatistika zadaných a akceptovaných ukončených požiadaviek (vrátane ukončených bez akceptácie).
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Predvolený filter a rozloženie stĺpcov v zozname CI je už zvlášť pre riešiteľov a zvlášť pre ostatných používateľov.
  • Hromadná editácia konfiguračných objektov – pribudla možnosť editácie doplnkových vlastností.
 • Všeobecné funkcie
  • Ak používate nepodporovaný webový prehliadač, po prihlásení na to budete upozornení.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.177 >

CDESK 3.0.175

28.2.2020
 • Zákazky
  • Možnosť pridávať neúčtovanú prácu ako účtovnú položku. K tejto položke sa nenastavuje cena, slúži len na evidenciu.
 • Požiadavky
  • Nová funkcia Váha požiadavky.
  • Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa váhy požiadavky.
  • Hromadná editácia požiadaviek priamo v zozname.
  • V zozname požiadaviek ostáva zapamätaný naposledy zadaný filter a aj vyhľadávanie.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Možnosť vytvoriť vlastnú šablónu k mailovým notifikáciám z diskusných príspevkov.
 • Pracovné príkazy
  • Nový filter Na riešenie. Filter ponúka tieto možnosti:
   • Moje na riešenie 
   • Na riešenie tímom
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Možnosť nastaviť, aby notifikácie ohľadom pracovných príkazov dostávali aj používatelia vyplnení v poliach Kto žiada a Pre koho žiada.
 • Plnenia
  • Nastavenia podmienok pre fakturáciu plnení.
  • Nové nastavenie zjednodušeného zadávania časov..
  • V zozname plnení na požiadavke pribudli sumarizačné súčty hodín z interných plnení, fakturačných plnení a hodín, ktoré boli akceptované zákazníkom z ponúk
 • Úlohy
  • Možnosť filtrovať záznamy podľa poľa Pomocný riešiteľ.
 • Ponuky
  • Nastavenie spôsobu akceptácie
   • 1 úrovňová akceptácia
   • 2 úrovňová akceptácia
  • Zavedenie stavov ponúk
   • V príprave 
   • Na verifikáciu 
   • Na schválenie 
   • Čiastočne schválená a zamietnutá
   • Schválená 
   • Zamietnutá
   • Vybavená 
   • Zrušená
  • Vytváranie požiadaviek a úloh z ponuky.
  • Možnosť kopírovať ponuky na iných zákazníkov.
  • Notifikácie o vytvorení novej ponuky a zmenách na ponuke.
  • Pri zmene riešiteľa sa na ponuke zobrazí číselník s výberom správy pre nového riešiteľa. Funkcia je voliteľná.
  • Možnosť exportovať ponuku do PDF.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Pri reporte nad zmenou CI sa zohľadňuje viditeľnosť záznamov podľa viditeľnosti zákazníka.
  • Možnosť definovať predvolený filter a zoznam stĺpcov pre CI List. Nastavuje sa zvlášť pre administrátor / operátor / riešiteľ a ostatné kontá. Nastavuje sa v Globálne nastavenia -> CMDB, sekcia Východzie nastavenia zoznamu CI.
 • In-app notifikácie (zvonček vpravo hore)
  • Obsahujú aj správu pre nového riešiteľa z požiadavky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.175 >

CDESK 3.0.172

27.1.2020
 • Adresár
  • Doplnené nové vlastnosti pre zákaznícke konto : Kontakt pre upomienky a Kontakt pre odosielanie faktúr
 • Požiadavky
  • Možnosť prepájania súvisiacich požiadaviek
  • Určenie priority podľa urgencie a dopadu. Urgenciu a dopad je možné definovať pre každý typ požiadavky zvlášť
  • Možnosť filtrovať záznamy v zozname požiadaviek podľa toho či obsahujú / neobsahujú úlohu
  • Posielanie notifikácií k hodnoteniu požiadavky
  • Nastavenie, či pri prepnutí požiadavky do stavu Čaká na 3. stranu sa na požiadavke dá vybrať dodávateľ
  • Automatické prepnutie zo stavu Priradené do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku so zákazníkom alebo pridaní plnenia
  • Automatické prepnutie zo stavu Čakanie na zákazníka do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku od zákazníka
  • Predikcia pravidelných požiadaviek do budúcnosti
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny sa v poli riešiteľ ponúka voľba Moje riešiteľské skupiny
  • Pripojenie e-mailovej adresy ku kontu pri filtrovaní v zozname požiadaviek – pri filtrovaní podľa používateľov sa zobrazia aj tie požiadavky, na ktorých nie je uvedené meno daného používateľa ale pochádzajú z modulu Spracovanie správ
  • Pripomínanie termínov k požiadavkám a pracovným príkazom pred / po termíne v nastavených intervaloch
  • Úprava filtrov v zozname požiadaviek pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
   • Sprístupní sa možnosť filtrovať podľa riešiteľskej skupiny
   • Pri filtrovaní podľa riešiteľa sa zobrazujú iba používatelia registrovaný ako riešiteľ alebo operátor
  • Úpravy v nastaveniach notifikácii pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Diskusia k požiadavkám
  • Možnosť zobrazenia náhľadu mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním
 • Šablóny požiadaviek
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny v reporte, ktorý sa nachádza v šablónach požiadaviek pribudli stĺpce :
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre Operátorov
 • Požiadavky a pracovné príkazy
  • Oprávnenie pre sprístupnenie / skrytie internej poznámky používateľom, ktorí nie sú riešiteľmi záznamu
 • Pracovné príkazy
  • Možnosť počítania času otvorenia pracovného príkazu
 • Plnenia
  • Interné plnenia už nemajú povinnú väzbu na fakturačné plnenia – môžu byť zadané na nezávisle od fakturačných, čím sa zjednodušujú zápisy pre práce, ktoré sa nemajú účtovať
 • Spracovanie správ
  • Príloha z prijatého mailu sa presunie aj do vytvoreného záznamu, napr. do požiadavky
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Zmena farby v zozname konfiguračných objektov podľa dátumového poľa
  • Nová funkcia Obmedzené filtrovanie nad zoznamom CI. Umožňuje vypnúť vyhľadávanie podľa hlavnej skupiny a typu
  • Nová funkcia Vyhľadávania v cudzích záznamoch. Používateľovi je možné sprístupniť objekty, ktoré patria iným používateľom na základe vyhľadania a následnej presnej zhody určitej vlastnosti, napríklad sériového čísla.
  • V rozšírenom filtri sa v zozname stĺpcov ponúkajú iba tie vlastnosti, ktoré prináležia vybranému CI typu
 • Reporty
  • Možnosť nastaviť oprávnenia  pre reporty nad Konfiguračnou databázou CMDB
  • Do reportov nastavení zo šablón požiadaviek je možné pridať stĺpce
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto v Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre operátorov
 • Možnosť je dostupná iba pri zapnutí funkcie Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Používatelia a skupiny
  • VIP servis – možnosť klasifikovať používateľa ako VIP používateľa, ktorý môže mať vyššiu prioritu pri riešení požiadaviek
 • Všeobecné funkcie
  • Nové menu – nový vzhľad a ovládanie menu zapnuteľné v Beta funkciách. Možnosť voľby obľúbených položiek. Tie si nastavuje každý používateľ vlastné
  • Voľba formátu dátumu a času v profile operátora. Podpora medzinárodného formátu dátumu a času

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.172 >

CDESK 3.0.167

4.11.2019
 • Požiadavky
  • Voľba jednotne nastaviť riešiteľa v oblasti služby pre zákaznícke konto/Easyclick a Operátor/Riešiteľ
  • Možnosť tlačiť požiadavku v rozsahu základných informácií
  • Zmena poradia stavov pri nastavovaní stavu v požiadavke
  • Zmenené prioritné zobrazenie požiadaviek a pracovných príkazov v zozname
  • Obrázok vložený do popisu požiadavky sa pridá aj ako príloha v požiadavke
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Mailovú notifikáciu o vytvorení novej požiadavky zo správy na spracovanie dostanú všetci príjemcovia uvedení v poliach Komu a aj Kópia. Tieto adresy budú tiež automaticky vkladané medzi príjemcov diskusných príspevkov
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Nové rozhranie pre nastavenie notifikácii. Príjemcov môžete určovať podľa vlastných potrieb
 • Plnenia
  • Nová funkcia automatického predvypĺňania miesta v plnení v prípade že plnenie má väzbu na úlohu/požiadavku s vyplneným miestom
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Voliteľné pomenovanie položiek v menu pod modulom CMDB
  • CI List (zoznam konfiguračných položiek) bol rozšírený o tieto stĺpce :
   • Vytvorené – dátum a čas vytvorenia CI
   • Vytvoril – používateľ, ktorý CI vytvoril
   • Zmenené – dátum a čas poslednej zmeny na CI
   • Zmenil –  používateľ, ktorý CI naposledy zmenil
 • Voliteľné vlastnosti
  • Nová základná vlastnosť – textové pole s formátovaním
 • Notifikácie k plánovanej práci
  • Pridaná notifikácia o plánovanej práci vo zvolených termínoch, vrátane zákazníckej notifikácie
 • Reporting
  • Reporting o zmene hodnôt CI objektov za zvolené obdobie
 • Notifikácie
  • Možnosť nastaviť mailovú doménu odosielateľa pri resete hesla a notifikácií pre zastupovanie a schvaľovanie. Pri všetkých troch možnostiach je tiež možné nastaviť meno odosielateľa
 • Notifikácie zo zastupovania
  • Nový vzhľad
 • In-app notifikácie
  • Možnosť naraz vyčistiť všetky notifikácie
 • Všeobecné funkcie
  • Prístup k položkám v zozname cez jednoklik na názov. Funkcia sa nachádza v moduloch : Adresár, Zákazky, Požiadavky, Úlohy, Cenníky, Konfiguračná databáza CMDB, DMS, Používatelia a skupiny. Postupne bude doplnená na ďalšie miesta.
 • Licencie
  • Nastavenie licencie do používateľského konta. Ide o prvý krok k nasadzovaniu licenčnej politiky. V budúcnosti budete vyzvaní, aby ste všetkým vašim používateľom nastavili licenciu.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.167 >

CDESK 3.0.166

7.10.2019
 • Scoreboard
  • Nový modul v CDESKu. Umožňuje zobraziť ucelený prehľad počtu záznamov požiadaviek a pracovných príkazov podľa preferencií vašej spoločnosti
 • Adresár
  • Do importu spoločností pribudla voľba inej ako Globálnej SLA
 • Nástenka
  • Možnosť hromadného mazania príspevkov
 • Požiadavky a pracovné príkazy
  • Pri vytváraní bežných požiadaviek a súčasne požiadaviek z katalógu možnosť určiť, ktorý typ záznamov môže používateľ vytvárať
  • Doplnená možnosť výberu riešiteľa v závislosti od vybratej riešiteľskej skupiny
  • U pravidelných požiadaviek pribudla možnosť generovať požiadavku v predstihu
  • Rozšírená funkcionalita filtra v požiadavkách. Vo filtroch, v ktorých vystupuje čas je možné vybrať časovú jednotku: minúty, hodiny, dni.
  • Nová voľba, či bude možné editovať požiadavku pred pridelením riešiteľovi
  • Možnosť nastaviť, či dodatočnou zmenou priority požiadavky sa majú prepočítať termíny
 • Plnenia
  • Zoskupovanie po požiadavkách v zozname plnení zobrazuje aj úlohy
 • Úlohy
  • V oprávneniach pre úlohy pridaná možnosť vytvárať úlohy do minulosti
 • Kalendár
  • Pridané kalendárne týždne a nový dvojtýždňový pohľad
  • Zobrazenie záznamov požiadaviek v kalendári aj pomocným riešiteľom
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Možnosť hromadnej úpravy všeobecných vlastností CI záznamov
 • Plánovaná práca
  • Nový modul v CDESKu. Evidencia a notifikácia plánovaných prác a odstávok.
 • Schvaľovanie
  • Voľba pre vloženie dôvodu schválenia/zamietnutia do popisu požiadavky
  • Nový vzhľad mailovej notifikácie
 • Mobilná aplikácia
  • Možnosť výberu miesta v úlohe

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.166 >

CDESK 3.0.164

5.8.2019
 • Adresár – Import spoločností z podporovaných formátov XLS, XLSX, CSV.
 • Požiadavky – Zoznam požiadaviek obsahuje nové stĺpce pre zobrazenie, filtre aj export.
 • Požiadavky – Predvolený pohlaď používateľa v zozname požiadaviek. Je možné navoliť východzí filter a zoznam stĺpcov.
 • Požiadavky – Pribudol nový stav – Pozastavené. Pri uvedení požiadavky do tohto stavu sa nepočíta SLA.
 • Pracovné príkazy – Možnosť nastavenia poradia vykonávania pracovných príkazov – paralelno-sériové.
 • Pracovné príkazy – Možnosť posúvania termínov v čase keď sa nepočíta čas do splnenia napríklad pre stavy čakanie na zákazníka, čakanie na schválenie.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Rozšírenie základných informácii CI o stav konfiguračnej položky s voliteľným číselníkov stavov pre jednotlivé CI Types.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Pridanie nového nastavenia do CI Type – Unikátny názov v rámci CI Typu.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Funkcia automatického generovania názvu CI bola rozšírená o generovanie podľa vzoru (prefix + automatické číslovanie).
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť voľby či sa zoznam CI má načítavať automaticky alebo až po výbere Hlavnej skupiny a Typu. Nastavenie zrýchli načítavanie zoznamu CI pri veľkom počte položiek.
 • Notifikácie – Upravený vzhľad odosielaných emailov z CDESK.
 • Notifikácie SLA – Možnosť nastaviť odoslanie notifikácie nielen pre vypršaný termín ale aj vo zvolený čas pred vypršaním termínu.
 • Schvaľovanie – Oprávnenia pre prístup ku schvaľovacím procesom (moje / cudzie).
 • Zastupovanie – Rozšírenie funkcionality zastupovania s možnosťou centrálneho nastavenia.
 • Schvaľovanie – Dôvod schválenia resp. zamietnutia je možné vpísať do popisu požiadavky.
 • Mobilná aplikácia – Pribudla podpora pre viditeľnosť polí zloženej vlastnosti v závislosti od vybranej položky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.164 >

CDESK 3.0.163

1.7.2019
 • Požiadavky – Možnosť určiť, ku ktorému typu požiadavky sa budú vytvárať pracovne príkazy.
 • Pracovné príkazy – Nový stav pracovného príkazu : Zrušený
 • Pracovné príkazy – Možnosť nastavenia stavov.
 • Pracovné príkazy – Automatické priradenie CI do pracovného príkazu podľa požiadavky.
 • Plnenia – V zozname plnení je možné zoskupenie položiek podľa požiadavky a filtrovania podľa požiadavky.
 • Úlohy – možnosť pridávania plnení a väzieb na miesta.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť nastavenia oprávnení k CI záznamom podľa hlavných skupín.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť zakázať prístup k niektorým CI, okrem tých, ku ktorým je používateľ uvedený ako vlastník.
 • Voliteľné vlastnosti – Nový typ základnej vlastnosti – Hyperlink.
 • Voliteľné vlastnosti – Možnosť pridania voliteľných vlastností k profilu používateľa.
 • Používatelia a skupiny – Nastavenie prístupu k profilu používateľa. Je možné nastaviť, ktoré informácie si používateľ bude môcť vo svojom profile upravovať a ktoré budú len na čítanie.
 • Reporting – Report dostupnosti služieb po zákazníkoch za vybraný mesiac.

CDESK 3.0.159

15.5.2019
 • Požiadavky – výber CI – voliteľné stĺpce ako vlastnosti z CMDB
 • SLA / Evidencia a vyhodnocovanie dostupnosti služieb (SLO)
 • EasyClick – pridaná voľba „Zobraz moje požiadavky z CM“ (doteraz boli viditeľné všetky požiadavky)

CDESK 3.0.156

20.3.2019
 • Mobilné aplikácie – integrácia pokročilejšieho textového editora
 • Možnosť akceptovania/neakceptovania Požiadavky priamo z email notifikácie o ukončení
 • Možnosť push notifikácií pre mobilnú a desktopovú appku
 • Zoznam plnení – možnosť zoskupovať podľa účtovnej položky
 • Optimalizácia načítavania zmlúv s detailami služieb
 • Diskusia so zákazníkom – zobrazenie iba súvisiacich kontaktov a používateľov pri vytváraní príspevkov
 • Zoznam Požiadaviek – farebné odlíšenie záznamov podľa typov požiadaviek
 • Informácie o používateľovi – pridaný menný zoznam nadriadených
 • Zoznam kontaktov – pridané voliteľné stĺpce, filtrovanie podľa kategórie a export do Excelu
 • Požiadavky – pridaný link na správu, z ktorej bola požiadavka vytvorená
 • Plnenia – oprava chyby, ktorá mohla spôsobiť nesprávne prepočítanie dátumov
 • Požiadavky – pridanie nových termínových polí

CDESK 2:

 • Zoznam Požiadaviek  – pridaný stĺpec Aktuálny stav riešenia
 • Diskusné príspevky – pridaná kontrola, či existuje aspoň jeden príjemca

CDESK 3.0.152

18.1.2019
 • Výber CI v Požiadavke – zohľadňovanie používateľov z polí Kto žiada a Pre koho (podľa Vlastníka CI)
 • PDF export plnení – pridaná možnosť zoskupovať strany podľa zákazníkov
 • Pridávanie plnenia – zjednodušené zadávanie plnenia (namiesto zadávania času ukončenia, možnosť zadať iba čas trvania)
 • Nastavovanie termínov v SLA – pridaná kontrola nastavených termínov podľa logiky TTO<RT<TTAS<TTR
 • Pridané vyhľadávanie podľa dátumu zmeny v históriách Požiadaviek a Zákaziek
 • Možnosť nevyplniť poznámku pri Akceptovaní riešenia
 • Pridaná možnosť vytvoriť Pracovný príkaz aj zo zoznamu Pracovných príkazov
 • Implementovana podpora vytvárania draftov Pracovných príkazov
 • Zoznam plnení – pridané ďalšie stĺpce do výpisu na webe
 • Zoznam pracovných príkazov – pridaná možnosť zoradiť záznamy podľa stĺpcov
 • Možnosť pridávať nové objekty (požiadavka, plnenie, úloha atď.) kdekoľvek v systéme z hornej lišty
 • Mobilné aplikácie – pridaná informácia o prihlásení (server atď.)
 • Zoznam zákazníkov – pridaná možnosť voliteľných stĺpcov a zoraďovania podľa stĺpcov

CDESK 2:

 • Mobilné aplikácie – pridaná informácia o prihlásení (server atď.)
 • Povolená editácia plnenia v požiadavke (vykonávateľ plnenia, zapisovateľ plnenia)
 • Položka „Mobil“ z detailov zákazníka sa prenáša na prijímací protokol

CDESK 3.0.148

18.12.2018
 • Pridané notifikácie pre riešiteľov WO
 • Oprávnenia k požiadavkám – pridaná možnosť Prístup k záznamom podriadených
 • Zoznam vystavených faktúr – pridané pokročilé filtrovanie
 • Schvaľovací proces – zmena definícia poľa Poznámka na povinné
 • Schvaľovací proces – pridané zobrazenie detailov požiadavky a voliteľných vlastností
 • Zoznam požiadaviek – optimalizácia načítania tagov a úloh/WO
 • Optimalizacia GUI katalogu poziadaviek pre IE11 a Edge
 • Automatické ukončovanie Požiadavky po ukončení všetkých WO
 • Blokovanie odstránenia Požiadavky ak sa na nej nachádza WO
 • Vylepšenia notifikácií pri Požiadavkách podliehajúcich schvaľovaniu
 • Úlohy – pridaný pokročilejší HTML editor
 • Plnenia – Pridávanie plnení – pridané súčty za vypísané plnenia
 • Zoznam požiadaviek – pridané nové možnosti filtrovania
 • Neoprávnená reklamácia požiadavky – pridané povinné uvádzanie dôvodu

CDESK 2:

 • Pridané tlačidlo pre aktualizáciu názvov už existujúcich CI objektov.

CDESK 3.0.146

15.11.2018
 • Úvodný prehľad – pridaná možnosť prednastaviť používateľom defaultné zobrazenie widgetov, s možnosťou zamknutia editácie.
 • Zamietnutá požiadavka – považuje sa za definitívne uzavretú a nezobrazuje sa viac v zozname otvorených požiadaviek (pokiaľ nie je odvolaný stav zamietnutia).
 • Pridaný prepínač Zmena stavu ukončenej požiadavky, ktorý umožňuje zakázať jej znovuotvorenie.
 • Pravidlá spracovania správ – pridaná možnosť notifikovať vlastníka draftu.
 • Pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ pre oprávnene reklamované požiadavky.
 • Template požiadavka/pracovný príkaz – pridaná možnosť nastaviť defaultný stav po zamietnutí.

CDESK 2:

 • Mobilná aplikácia Android – odstránenie chýb (nezobrazenie hlavného menu, pád po stlačení „Odfoť foto“)
 • Odstránenie problému s mazaním ručne pridaných zariadení
 • Evidencia dokumentov – pridanie päty stránky pre zobrazenie kontaktných údajov na faktúre.

CDESK 3.0.145

10.10.2018
 • CMDB – do základných vlastností CI pridané pole Vlastník
 • Dynamické zobrazenie položiek v CMDB podľa vyplneného vlastníka CI
 • CMDB – import CI z XLS, s automatickým párovaním stĺpcov
 • Zoznam požiadaviek – možnosť filtrovať iba reklamované požiadavky
 • Vytváranie WO na základe schválených položiek požiadavky
 • Možnosť ponechať termín (odozvy, priradenia, náhradneho riešenia, splnenia) požiadavky prázdny
 • Oprávnená reklamácia požiadavky – pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ
 • Pridané plávajúce tlačidlá do editácie detailu užívateľa
 • Spracovanie správ – umožnenie editovania internej adresy na IP adresu servera

CDESK 2:

 • Zálohovanie – oprava chýb pri generovaní XLS reportov (prázdny súbor, chýbajúce grafy)

CDESK 3.0.144

26.09.2018
 • Globálne nastavenia – pridané zákaznícke notifikácie
 • CMDB – do CI listu pridané stĺpce Prevádzka a Miesto pre zariadenia
 • CMDB – vyhľadávanie podľa ID v zozname CI objektov
 • Adresár –  grafické odlíšenie skupín od používateľov pri pridávaní Operátorov
 • Možnosť pridávať súbory aj cez mobilné apky

CDESK 2:

 • Oprava chyby započítavania času v reporte plnení k faktúre

CDESK 3.0.143

10.09.2018
 • Pridaný konektor pre FinStat a predvypĺňanie údajov zákazníka pomocou tejto služby
 • GUI Katalóg požiadaviek – zobrazenie zoznamu templatov, keď sa ich pod jednou dlaždicou nachádza viac
 • Požiadavky – pridané pole Pre koho
 • Pridané tlačidlo pre priamočiare overenie IČDPH
 • Skladové karty – pridanie poľa Množstvo s dátumom
 • Pracovné príkazy – pridané dynamické schvaľovanie
 • Pridaná možnosť fakturácie predajcom (partner, reseller)
 • Pridanie možnosti exportu voliteľných vlastností do XLS
 • Pridanie možnosti zriadenia služby v inom ako aktuálnom čase
 • Mobilná apka – pridané ďalšie zvuky pre notifikáciu
 • Automatický výber jedinej povinnej položky pri tvorbe nových objektov
 • Požiadavky – automatická zmena stavu na „v riešení“  po obdržaní odpovede od zákazníka
 • Možnosť určenia reakčných termínov s kratším časovým úsekom ako 1 hodina

CDESK 2:

 • Možnosť vytvoriť oprávnenie na read-only prístup ku všetkým dovolenkám

CDESK 3.0.142

27.08.2018
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pridané pole Želaný termín
 • Požiadavky – umožnená editácia polí Riešenie a Poznámka riešiteľa oprávneným používateľom
 • Zaznamenávanie všetkých zmien vykonaných na objekte Spoločnosť  do záložky História
 • CMDB – obmedzenie výberu CI objektov podľa zvolenej prevádzky
 • Možnosť poslať plnenie aj z mobilnej apky (iOS, Android)

CDESK 2:

 • WEBSOCKET – notifikovanie PC po blokoch (aby nebolo notifikovaných príliš veľa PC)
 • Nastavenie splatnosti – čiastka – možnosť zadať aj väčšie ako 5 ciferné číslo

CDESK 3.0.141

12.08.2018
 • Notifikácie k dynamickým schvaľovacím procesom
 • Export CI so všetkými vlastnosťami do Excelu
 • CMDB – vyhľadávanie a pokročilé filtrovanie CI záznamov aj podľa atribútov
 • Plnenia – možnosť poslať plnenie e-mailom jedným kliknutím
 • Logovanie oprávnenej / neoprávnenej reklamácie
 • Pridané hodnotenie riešiteľa s možnosťami vypnuté / nepovinné / povinné
 • Zverejnenie CDESK 3 apky – iOS, Android (prechod z testovania do ostrej prevádzky)
 • Obmedzenie oblasti služby podľa typu požiadavky
 • Spracovanie správy – rýchle založenie požiadavky podľa katalógu požiadaviek (dlaždice), s predvyplnením polí podľa dat v e-maile
 • V Zozname plnení filtrácia plnení, ktoré majú zapísaný použitý materiál
 • Fakturácia – vylepšenia pre variabilný / konštantný / špecifický symbol a generovanie číselných radov
 • Požiadavky – pridanie blokovania notifikácií z diskusií
 • Požiadavka – pridané pole Poznámka riešiteľa neviditeľné zákazníckym kontám
 • Úlohy – poslanie notifikácie pri vypršaní termínu úlohy
 • Pridané blokovanie notifikácií do mobilnej apky CDESK 3
 • Možnosť zoraďovať v Požiadavkách podľa termínu splnenia / termínu do splnenia
 • Zobrazovanie vypnutých / vymazaných používateľov v naviazaných poliach objektov
 • Zoznam kontaktov – pridaný stĺpec Kategória kontaktu s možnosťou filtrovania
 • Adresár – vyhľadávanie na základe kategórie a typu zákazníka

CDESK 3.0.138

01.07.2018
 • Pridanie stavu požiadavky Reklamácia
 • Pridanie možnosti evidovať voliteľné vlastnosti k používateľským kontám
 • Pri výbere CI v Plneniach / Požiadavkách / Zákazkách / Pracovných príkazoch pridané filtrovanie podľa atribútov
 • Možnosť definovať časovú zónu pre administrátora a jednotlivých operátorov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pod poľom Riešiteľ zjednodušujúci link Prevziať na seba
 • Pridaná možnosť Prevziať na seba do kontextových menu v zoznamoch Požiadaviek / Pracovných príkazov
 • Zastavovanie počítania času vo vybraných stavoch
 • Zavedenie GUI katalógu požiadaviek (dlaždice) pre rýchle a prehľadné zadávanie požiadavky
 • Vytváranie šablón pre GUI katalóg požiadaviek (dlaždice)
 • V Zozname príkazov filtrovanie podľa všetkých stĺpcov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pri dostatočnej šírke okna zobrazenie obsahu záložky Objekty (pre rýchly prístup)
 • Kalendár – vytváranie rezervácií

CDESK 3.0.137

17.06.2018
 • Do voliteľných vlastností v Požiadavkách pridanie poľa typu Multiselect
 • Zavedenie možnosti tvoriť pracovné príkazy
 • Dynamické vytváranie schvaľovacieho procesu
 • Šablóny pracovných príkazov
 • Štátne sviatky – zobrazenie v Kalendári, pridávanie do GN, logika pre SLA, dovolenky
 • Zoznam Požiadaviek / Zákaziek / Pracovných príkazov – indikácia času zostávajúceho do termínu splnenia
 • Rozšírenie API pre vkladanie diskusie a interných poznámok
 • Pridanie stavu požiadavky Ukončená bez akceptácie
 • CMDB – ukladanie voliteľných vlastností do histórie k objektom, na ktoré sú naviazané
 • Adresár – kategorizácia spoločností pomocou tagov

CDESK 3.0.135

23.05.2018
 • Doplnenie políčka Použitý materiál do plnení a jeho využitie
 • Viditeľnosť spoločnosti cez kategórie
 • Aktivácia SMS z CDESK serverov
 • Vkladanie súborov do diskusie so zákazníkom a internej poznámky pre riešiteľa
 • Zobrazovanie interných plnení na mobilnej apke
 • Odstránenie padania mobilnej apky pri štarte na Androide 7/8
 • Pre jedno miesto plnenia možnosť výberu viacerých variantov dopravy
 • Dokumentovanie procesu riešenia požiadavky – možnosť pridať pole Riešenie 
 • Export do XLS – predvýber stĺpcov a doplnenie popisu jednotiek
 • Možnosť vkladania príloh do plnení
Okrem uvedených vybraných položiek obsahuje každá verzia aj ďalšie drobné vylepšenia, korekcie a úpravy.