CDESK
v kocke

Sila CDESKu spočíva v jeho modifikovateľnosti presne na mieru Vášho biznisu. Objavte čo sa v ňom skrýva.

CDESK
v kocke

Sila CDESKu spočíva v jeho modifikovateľnosti presne na mieru Vášho biznisu. Objavte čo sa v ňom skrýva.

Základy úspešného podnikania

To najdôležitejšie čo budete potrebovať pre vaše podnikanie nájdete v týchto základných moduloch. Tieto moduly tvoria základné piliere podnikania pre našich klientov, o ktoré sa môžu vždy oprieť.

Základy úspešného podnikania

To najdôležitejšie čo budete potrebovať pre vaše podnikanie nájdete v týchto základných moduloch. Tieto moduly tvoria základné piliere podnikania pre našich klientov, o ktoré sa môžu vždy oprieť.
Radi Vám pomôžeme nakombinovať tú správnu konšteláciu nástrojov a modulov pre vaše podnikanie

POŽIADAVKY

Zákazník je spokojný, ak sú jeho POŽIADAVKY plnené kvalitne a načas. Vy budete profitovať, ak to dokážete urobiť efektívne.

Všetky požiadavky ako na dlani

Prehľadný zoznam požiadaviek s možnosťou pokročilého vyhľadávania a filtrovania. Rýchly prístup k editovaniu požiadavky. Funkcia exportu do XLS.

 
Funkcia ‘Prioritné zobrazenie’

Aktivujte Prioritné zobrazenie a okamžite budete vedieť, ktoré požiadavky čakajú na odozvu a ktoré sú po termíne splnenia. Samozrejmosťou je pokročilé vyhľadávanie a filtrovanie požiadaviek.

 

EFEKTÍVNY MANAŽMENT POŽIADAVIEK

Práca s požiadavkou je vyladená na základe toho najlepšieho kritéria – podľa požiadaviek tých, ktorí CDESK používajú. Systém je nastavený tak, aby viedol k efektívnosti. Zároveň dáva priestor pre modifikácie.

 
 
Presne tie údaje, ktoré potrebujete

Ak CDESK neobsahuje položku, ktorú pri manažmente požiadaviek potrebujete, môžete ju pridať cez funkciu Voliteľné vlastnosti.

Môžete tiež definovať svoje vlastné pravidlá pre generovanie požiadaviek (funkcia Pravidelné požiadavky) a vlastné šablóny (funkcia Katalóg požiadaviek).

Inými slovami, komplexnosť a flexibilita.

DOKUMENTÁCIA

ZÁKAZKY

CDESK vám dáva do rúk zrozumiteľné, flexibilné a praxou overené nástroje pre profesionálny manažment zákaziek.

Kompletné riadenie zákazky od A po Z

Zaevidovanie zákazky. Naplánovanie jej realizácie s odhadom nákladov. Rozdelenie úloh a sledovanie plnení. Evidencia súvisiacich procesov, dokladov a dokumentov. Precízne výkazy a bezproblémové fakturovanie. A k tomu konečne poriadok a prehľad, o akom ste vždy snívali.

 
Náklady pod kontrolou

Aktivujte Prioritné zobrazenie a okamžite budete vedieť, ktoré požiadavky čakajú na odozvu a ktoré sú po termíne splnenia. Samozrejmosťou je pokročilé vyhľadávanie a filtrovanie požiadaviek.

 

AKÁ PRÁCA, TAKÁ PLÁCA

Zákazník musí vždy presne vedieť, za čo platí. CDESK vám dáva nástroje, ktoré mu to ukážu. Jasne a vierohodne.

 

DOKUMENTÁCIA

 

PLNENIA

Evidujte prácu a inkasujte za ňu peniaze.

Kto, čo, kedy a ako

Získajte prehľad o vyťažení svojich pracovníkov. Tak jednoducho alebo komplexne, ako budete potrebovať.

Nevyfakturovaná práca sa nevypláca!

S ľahkosťou vytvárajte faktúry, s presným rozpisom prác. K plneniam môžete zaevidovať použitý materiál, dodaný tovar, dopravné náklady aj parkovné.

Úplnosť, presnosť, transparentnosť. Pre vás a, čo je kľúčové, pre vašich zákazníkov. S CDESKom sa vám nestane, že by ste nejaké plnenie zabudli vyfakturovať a tiež sa zníži riziko, že bude faktúra zamietnutá.

DOKUMENTÁCIA

ADRESÁR

Niekto múdry povedal, že informácie znamenajú moc. CDESK Vám otvára možnosti využiť to.

Adresár – prehľadný zoznam spoločností a kontaktov

 

Aj číslo topánok…

Vy sami si určujete, čo všetko a v akej štruktúre chcete ku kontaktom evidovať. Preferované reštaurácie, silné a slabé stránky, narodeniny alebo aj čísla topánok… Bez obmedzení.

Zdroj konkurenčnej výhody

Systém a poriadok v Adresári kontaktov je conditio sine qua non, čiže základná podmienka, bez ktorej nebude Vaša komunikácia konkurencieschopná. Modul Adresár však ide ďalej. Okrem flexibility v tom, čo evidujete, vytvára CDESK podmienky na efektívne využitie týchto informácií, vďaka prepojeniu Adresára s ostatnými modulmi systému.

Informácie znamenajú moc. Kvaliné spracovanie údajov o kontaktoch preto môže byť zdrojom Vašej konkurenčnej výhody. Toto Vám klasický adresár v Exceli nedá…

DOKUMENTÁCIA

KONFIGURAČNÁ DATABÁZA, CMDB

Evidencia všetkých objektov v používateľsky konfigurovateľnej databáze.

Silný nástroj s vysokou hodnotou

Vytvoriť kompletnú databázu objektov firmy, so všetkými potrebnými detailami a väzbami, je oriešok aj pre tím IT špecialistov. Ak to aj zvládnu, ľahko sa môže stať, že štruktúra bude čoskoro potrebovať úpravy, pribudnú nové typy objektov či nové údaje. Toto všetko robí z programovania kvalitnej databázy drahú a časovo náročnú záležitosť.

Druhou možnosťou je, že využijete CDESK, ktorý Vám konfiguračnú databázu (Configuration Management Database – CMDB), spĺňajúcu uvedené kritériá, ponúka.

Všetky objekty ako na dlani. Tak detailne, ako potrebujete.

CMDB je pokročilou evidenciou všetkých objektov, pomocou ktorých poskytujete Vaše služby. Objekty, kdekoľvek umiestnené, máte ako na dlani – počítače, stroje, akékoľvek zariadenia, budovy, prevádzky, pracovné miesta a všetko ostatné. Spolu s dokumentáciou, zmluvami, históriou opráv a ďalšími informáciami, ktoré chcete o objektoch evidovať. Okrem toho, objekty môžete naviazať na iné elementy Vášho podnikania – požiadavky, plánovanie práce, SLA/SLO atď.

Projektujte si databázu na mieru

Unikátnou prednosťou CDESK konfiguračnej databázy je jej flexibilita. Žiadne obmedzenia na preddefinované šablóny a vopred naprogramované políčka. Máte možnosť vytvárať vlastné skupiny a typy objektov, vlastné polia. Môžete nastavovať oprávnenia, manažovať SLA a SLO, zvlásť pre každú skupinu či typ objektov. A to všetko bez akýchkoľvek znalostí programovania.

Bez databázového špecialistu si tak vytvoríte štruktúru dát, presne ušitú na mieru Vašej firme. To je sila, ktorá robí CDESK výnimočným.

DOKUMENTÁCIA

SLA A SLO

Stanovte si a odkomunikujte termíny, ktoré budú vypovedať o kvalite vašich služieb.

SLA

SLA (Service level agreement) definuje pracovné časy a termíny spojené s podporou – termín odozvy, termín splnenia a termíny náhradných riešení.

Zoznam SLA MacBook
Na jednotlivé objekty alebo skupiny v konfiguračnej databáze si nastavíte konkrétne reakčné termíny. Tie si môžete definovať pre každý deň zvlášť a osobitne aj pre dni pracovného pokoja.

SLO

Zoznam SLO

SLO (Service level objective) definuje parametre pre dostupnosť služby. Ide o percentuálne vyjadrenie minimálnej dostupnosti služby za určité obdobie. Môžete tiež dokumentovať maximálne trvania výpadkov a zohľadňovať plánované práce.

Konkrétna SLO

DOKUMENTÁCIA

SPRACOVANIE SPRÁV

Snívali ste niekedy o automatickom spracovaní Vašej pošty? Prejdite s CDESKom na vyšší level manažmentu správ.

Všetky správy na jednom mieste

Základnou funkciou modulu Spracovanie správ je usporiadaný zoznam emailov – či už od zákazníkov alebo od Vašich zamestnancov. Nemusíte kontrolovať viacero mailových schránok, všetky máte prehľadne zobrazené na jednom mieste.

ČARO AUTOMATIZÁCIE

CDESK Vám dá oveľa viac ako klasický e-mailový klient. Jeho kľúčovým benefitom je automatizácia, ktorá Vám ušetrí kopec drahocenného času.

Tak, ako prikážete…

Najprv stanovíte kritériá, ktoré systém použije na automatické roztriedenie správ. Následne určíte samotné akcie, ktoré sa majú v prípade splnenia kritérií vykonať.

CDESK tak napríklad môže na základe prijatých emailov automaticky vytvárať požiadavky alebo iné položky.

Ako môžete vidieť na slede obrazoviek nižšie, proces tvorby pravidiel automatizácie je prehľadný a intuitívny.

Proces definovania pravidiel pre vykonanie automatizovaných akcií
Proces definovania pravidiel pre vykonanie automatizovaných akcií

DOKUMENTÁCIA

REPORTING a POWER BI

Reportovanie priamo v CDESKu

Vyhodnocujte informácie z CDESKu. Údaje zo zoznamov si môžete už jedným klikom exportovať do Excelovej zostavy.

Reporting a Power BI - úvodný prehľad

CDESK tiež obsahuje prednastavené .pdf reporty, ktoré sa neustále rozširujú.

V prípade, že potrebuje reportovať komplexnejšie štatistické údaje, umožňuje to samostatný modul Reporty.

POWER BI – reportovací nástroj využiteľný nad všetkými modulmi CDESK

Napojte sa na CDESK cez API a vytvorte si svoje reporty prostredníctvom programu Microsoft Power BI. Vytvoríte ich ľahko na základe voľne prístupného ukážkového modelu .pbix, kde nájdete ukážky množstva grafov a predpripravené údaje k zobrazeniu.

 

Formuláre a zostavy presne podľa vašich potrieb

Ak potrebujete svoju vlastný formulár vytvorený pri určitej akcii, ako napríklad vytvorenie servisného protokolu pri ukončovaní požiadavky, CDESK poskytuje podporu spustiť pri týchto akciách vlastný nástroj na tvorbu zostavy. Výmena údajov sa realizuje cez API. Vytvorenie zostavy môže zabezpečiť kompletne náš tím, alebo Vám poskytneme súčinnosť pri tvorbe tohto riešenia.

DOKUMENTÁCIA

ÚČTOVANIE

Strašiak menom účtovanie

Niekedy stačí len dobrý nápad. Dobrý nápad, ktorý použitím ťažko získaných prostriedkov, investovanej sily a možno bezsenných nocí prenesiete do reality. Z nápadu sa stane firma, spoločnosť, produkt, čokoľvek, na čom ste dlho pracovali a ste hrdý na výsledok. Na to, aby vaša usilovnosť mala zmysel, začnete svoj produkt alebo svoje služby poskytovať ľuďom, vašim budúcim zákazníkom. Veď to bol od začiatku váš zámer.

Poskytovanie služieb sa stretáva sa s jednou skutočnosťou, ktorá možno viacerých nepoteší – účtovanie. Mnohí si účtovanie a vytváranie faktúr predstavujú ako nekončiaci zoznam čísel a skratiek, ktoré na prvý pohľad nemusia dávať zmysel. Čo ak by sme vám ponúkli jednoduché riešenie?

Ako funguje účtovanie v systéme CDESK?

Účtovanie a fakturácia sú nutné súčasti poskytovania služieb. Zapisujete si svoje odpracované hodiny, dopravu, použitý materiál, a to na papier, do zošita, do Excelu, na rôzne miesta, ktoré s vašimi informáciami nenaložia produktívne. CDESK vám umožní mať všetky informácie na jednom mieste, ktoré môžete spolu prepájať a využívať ich plný potenciál.

CDESK je portál, ktorý sa zakladá na ticketovacom systéme. Ticket – alebo inak povedané váš lístoček, bloček, požiadavka, úloha – je základom celého procesu. Môžete ho dostať od klienta alebo naopak, zadať svojmu zamestnancovi. V tickete sa dá robiť niekoľko úkonov, pričom sa v tomto článku sústredíme v prvom rade na kartu „Plnenia“.

Záložka Plnenia na zákazke
Obrázok: Záložka Plnenia na zákazke

„Plnenia“ predstavujú jeden z benefitov portálu CDESK. Ide o možnosť, vďaka ktorej si do svojho ticketu môžete zapísať vykonanú prácu, a vlastne všetko, čo sa udialo na danej požiadavke. Určíte si názov požiadavky, spoločnosť, text plnenia, riešiteľa, čas začiatku a ukončenia práce, či bola pri plnení využitá doprava a podobne. Dôležitou súčasťou plnenia je zadefinovanie účtovnej položky, ktorá slúži na prenesenie vykonanej práce do ekonomickej roviny. Práve tento krok zabráni zdĺhavej administratíve a možným chybám z nepozornosti, ktoré sú súčasťou bežného účtovania. Účtovné položky predstavujú spôsoby vyplácania vykonanej práce. Ide konkrétne o paušál, prácu za hodinovú sadzbu, prácu za jednotkovú cenu či neúčtovanú prácu a dopravu.

Zápis práce pomocou plnenia
Obrázok: Zápis práce pomocou plnenia
Zákazky ako priestor pre účtovanie

„Zákazky“ stoja nad ticketmi (požiadavkami) a plneniami. V tejto časti nachádzame všetky potrebné nastavenia, ktoré súvisia s účtovaním. V záložke účtovanie si môžeme zadefinovať polia, ako účtové jednotky (teda osobu alebo spoločnosť, ktorá bude vystavovať faktúru), účtovné meny, sadzby DPH, účtovné doklady (či už ide o kus, hodinu, gramy, konštantný symbol alebo variabilný symbol), viazanosť, interval fakturácie, účtovanie podľa zmlúv, práce a paušály, sadzby za dopravu a skladové doklady pripojené priamo na zákazku.

Záložka účtovanie na zákazke
Obrázok: Záložka účtovanie na zákazke

 

„Účtovanie podľa zmlúv“ slúži na účtovanie pravidelne fakturovaných poplatkov. Príklad na tento spôsob účtovania je samotný CDESK, pretože za licenciu sa platí v pravidelných intervaloch.

„Práce a paušály“ vytvárajú priestor pre definovanie jednotlivých účtovných položiek, ktoré sú rozdelené podľa druhu práce (hodinová sadzba, úkon za jednotkovú cenu, paušál, poplatok za fixnú cenu, neúčtovaná práca a doprava) a taktiež k nim môžeme priradiť počet predplatených hodín, ceny za prácu a pod. CDESK vám umožňuje vidieť všetky potrebné fakturačné informácie prehľadne na jednom mieste, ako čerpanie paušálu, množstvo a typ vykonanej práce pre zákazníka, výška fakturácie za daný mesiac alebo prečerpanie paušálu.

Definovanie práce v hodinovej sadzbe
Obrázok: Definovanie práce v hodinovej sadzbe
Opäť sa dostávame na začiatok

Po splnení predchádzajúcich úkonov sa dostávame opäť k našim ticketom, požiadavkám. V tejto fáze je do nej potrebné pridať už iba názov spoločnosti, ktorej požiadavku zadávame, a nami vytvorenú zákazku, v ktorej si môžeme zadať spomínané plnenie práce.

V zozname pripravovaných faktúr nájdeme prehľad všetkých úkonov, ktoré boli pre zákazníka vykonané. Z pripravovanej faktúry sa vytvára daňový doklad, teda fyzická faktúra, a rovnako aj prílohy, pričom jedna z nich môže byť napríklad podrobný výpis prác k faktúre. Ďalší zoznam, tentokrát zoznam vystavených faktúr, nám umožňuje výber akéhokoľvek práve potrebného dokladu (či už výpis práce, export čerpania atď.) V skratke, všetky položky, ktoré si zadefinujete v danom mesiaci, CDESK uchováva a vie použiť ako podklad pre fakturáciu.

Vystavená faktúra
Obrázok: Vystavená faktúra
Čo z toho vyplýva?

Niekedy stačí len dobrý nápad, aby ste vytvorili to, po čom túžite, ale dobrý systém administratívnej práce a účtovania ho podrží v dlhodobom fungovaní. CDESK uľahčí prácu, šetrí čas, profesionalizuje váš výkon, sprehľadňuje administratívu, pomáha vyvarovať sa chybám. K zlepšeniu pracovného výkonu stačí zlepšiť systém, ktorý ho podopiera.

DOKUMENTÁCIA

SCHVAĽOVANIE

Schvaľovacie procesy pre požiadavky, ponuky a dovolenky. Bez pochybností.

Schvaľujem, schvaľuješ, schvaľujeme

CDESK Vám dáva do rúk efektívny nástroj pre svižné a transparentné schvaľovanie požiadaviek, ponúk či žiadostí o dovolenku. Každé jednotlivé rozhodnutie je v systéme riadne zadokumentované. Bez nedorozumení, bez prieťahov.

Schvaľovací proces
Schvaľovací proces

 

Pre každý scenár a každé obsadenie

Jednotlivé schvaľovacie procesy sa častokrát líšia a nie vždy sú jednoduché. CDESK s tým počíta a dáva Vám priestor pre rôzne alternatívy scenárov. Schvaľovanie môže prebiehať postupne alebo paralelne, môžete definovať minimálny potrebný počet schválení a pod. To však u systému, ktorého mottom je flexibilita, nie je žiadnym prekvapením.

Mailová notifikácia k schvaľovaciemu procesu
Mailová notifikácia k schvaľovaciemu procesu
Transparentný proces

Pre efektívne fungovanie firmy je podstatné, aby schvaľovacie procesy prebiehali transparetne. Znamená to:

 • => jednoznačnú úlohu každého schvaľovateľa v procese
 • => presne definované kritériá pre výsledok schvaľovania (rozhodnutie)
 • => perfektne zvládnutú komunikáciu – okamžité informovanie všetkých zainteresovaných o progrese schvaľovacieho procesu a o finálnom rozhodnutí.

CDESK vytvára podmienky pre všetky uvedené kritériá.

DOKUMENTÁCIA

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Akcieschopný, nech ste kdekoľvek.

Vďaka mobilnej aplikácií máte svoje údaje vždy so sebou. Túto možnosť ocenia najmä ľudia pracujúci v teréne. Mobilná aplikácia vám pomôže pri výkone a zápisoch práce, pretože k potrebným informáciám môžete pristupovať priamo na svojom smartfóne či tablete.

Aj bez internetu

Mobilná aplikácia funguje aj offline. Po opätovnom pripojení na internet sa automaticky synchronizuje so všetkými používateľmi systému.

Aplikácia je podporovaná systémami Android a iOS.

iOS verzia mobilnej aplikácie CDESK
iOS verzia mobilnej aplikácie CDESK
Android verzia mobilnej aplikácie CDESK
Android verzia mobilnej aplikácie CDESK

DOKUMENTÁCIA

SKLADY

Keď poskytujete služby, kde je potrebný výdaj tovaru alebo materiálu, oceníte skladový modul v CDESKu. Modul Sklad môžete využívať v dvoch režimoch. Priamočiaro, len na výdaje, bez sledovania zostatku alebo s vyššou administratívnou dôslednosťou, kde si sledujete reálne zostatky. 

Vďaka možnosti prepojenia CDESK s ERP môžete skladové funkcie využiť s ešte vyšším prínosom. Prenosom skladových kariet z ERP a vytvorených skladových dokladov do ERP odbúrate zbytočnú ľudskú prácu. 

DOKUMENTÁCIA

REZERVAČNÝ MODUL

Vyhnite sa nedorozumeniam pri rezerváciách.

Rezervácie v kalendári
Rezervácie v kalendári

Rezervačný modul umožňuje vytvárať rezervácie na ľubovoľné objekty vo firme. Je prístupný pre vašich zamestnancov, aj pre zákazníkov.

Prácu s rezerváciami zjednodušuje možnosť triedenia do kategórií, ktoré si sami vytvárate. Môžete si tiež definovať vlastné predmety rezervácie. Účinné a flexibilné.

DOKUMENTÁCIA

ÚLOHY

Plánovanie povinností. Rýchle, jednoduché, efektívne.

Jednoduchosť

Úlohy môžu v CDESKu existovať ako samostatné položky alebo ako súčasť požiadaviek či zákaziek, ktoré tak efektívne delia na menšie, jednoduché činnosti. Filozofia jednoduchosti sa prejavuje aj v samotnom dizajne systému úloh – minimalizácia volieb a zobrazovanie iba tých políčok, ktoré v danom momente potrebujete.

Bez obmedzení

Keď hovoríme v CDESKU o jednoduchosti, nie je to nikdy jednoduchosť v zmysle obmedzenia flexibility. V prípade Úloh si preto môžete evidovať plnenia, nastaviť ako riešiteľa skupinu, pridať pomocných riešiteľov. Spravte si systém tak komplexný, ako Vám to vyhovuje.

DOKUMENTÁCIA

 

NÁSTENKA A OZNAMY

NÁSTENKA

Všetky informácie pre Vašich zamestnancov. Na jednom mieste.

Nástenka predstavuje informačnú schránku Vašej spoločnosti. Každému používateľovi na viditeľnom mieste prinesie presne tie informácie, ktoré sú preňho v danej chvíli dôležité.

Príspevky na Nástenke môžete adresovať riešiteľom alebo operátorom, organizovať ich do priečinkov. Obsah na nástenke má neobmedzenú časovú platnosť, tvorca príspevku ho ale môže vymazať. Samozrejmosťou je informácia, či a kedy si adresát oznam prečítal.

Oznamy

Vývesná tabuľa Vašej spoločnosti.
Oznamy sú určené pre všetkých Vašich pracovníkov ako aj zákazníkov. Zobrazujú sa priamo v Úvodnom prehľade, aby nikomu neuniklo nič dôležité.

Oznamy môžete triediť do prehľadných kategórii, ktoré si sami vytvárate. Dôležitý oznam sa môže zobrazovať prednostne.

Na rozdiel od modulu Nástenka, správy v Oznamoch môžu mať obmedzenú časovú platnosť.

DOKUMENTÁCIA

DESKTOP APLIKÁCIA

Operatívna práca na veľkom počítači.

Vďaka desktopovej aplikácii bude Vaša práca efektívnejšia. Venovali sme veľa úsilia na to, aby ste mohli všetky bežné úkony vykonať čo najrýchlejšie. Navyše, môže pracovať aj offline.

Mac aplikácia
Mac aplikácia
Mac aplikácia
Mac aplikácia
Detail požiadavky v desktop aplikácii
Detail požiadavky v desktop aplikácii

TIP: Ak niektorí Vaši pracovníci budú schopní pokryť väčšinu svojej práce desktopovou aplikáciou s minimálnym prístupom na web, môžete ušetriť. Pre takýchto pracovníkov totiž môžete zakúpiť cenovo výhodnú licenciu CDESK Silver.

DOKUMENTÁCIA

KONEKTORY

CDESK má v sebe obsahuje komponenty, ktoré sprostredkovávajú spojenie s inými softvérovými službami a vhodne tak rozširujú jeho funkcionalitu – od základných systémových služieb pre autentifikáciu prístupu, až po prepojenie na aplikácie. 

Funkcionalita na pár kliknutí

V súčasnosti sú dostupné nasledovné konektory: 

Autentifikácia prístupu – overovanie prístupu do CDESK prostredníctvom externých služieb. Niektoré z nich majú pridané automatické vytváranie CDESK kont, zaraďovanie do skupín pre riadenie oprávnení, hierarchie nadriadených. Dostupné sú nasledujúce metódy autentifikácie prístupu.  

 • Active Directory  / LDAP 
 • Single Sign On (SSO ADFS)
 • Azure Active Directory  
Služby pre zlepšenie internej funkcionality CDESKu
 • SMS brány – zasielanie SMS z CDESKu prostredníctvom zvoleného poskytovateľa
 • FinStat – dopĺňanie údajov o spoločnostiach pri vytváraní nových záznamov, kontrola platobnej disciplíny voči štátnym inštitúciám a finančného zdravia spoločnosti. 
 • Exchange – zobrazovanie termínov z CDESKu v Outlook kalendári. 
Prepojenia s aplikáciami
 • JIRA – prepojenie s projektovým nástrojom (projekty, issues, worklog) 
 • Money S4/S5 – prepojenie s ERP systémom (adresár, objednávky, skladové karty, faktúry)
 • ABRA – prepojenie s ERP systémom (adresár, objednávky, skladové karty, faktúry)
 • SCCM – import a aktualizácia zoznamu počítačov z SCCM do CDESKu.
 • DOAS – prepojenie na softvér pre predaj a servis automobilov (adresár)
Prepojenie so službami tretích strán
 • Securiton PCO – spracovanie hlásení 24/7 z CDESK a CM na pulte centralizovanej ochrany prevádzkovaný spoločnosťou SECURITON Servis. 

DOKUMENTÁCIA

KALENDÁR

Prehľad všetkých termínov. Interaktívne.

Modul Kalendár je účinný nástroj pre plánovanie práce. Poskytne Vám dokonalý prehľad o aktivitách v čase, s možnosťou členenia podľa jednotlivých riešiteľov. Zobrazuje požiadavky a predpokladané termíny ukončenia úloh, zákaziek, rezervácií a dovoleniek. Vytvára podmienky na to, aby sa zmeškané termíny stali minulosťou.

DOKUMENTÁCIA

PRACOVNÉ PRÍKAZY

Riadený priebeh realizácie požiadavky. Efektívne.

Rozdeľuj (prácu) a panuj

Pracovné príkazy sú efektívnym nástrojom pre rozdelenie práce na jednotlivých požiadavkách. Presne definujú úkony, ktoré je potrebné k splneniu danej požiadavky vykonať.

Zoznam príkazov

SLA

Pracovný príkaz, na rozdiel od Úloh, ovplyvňuje počítanie SLA.

Efektívny manažment

Príkazy je možné zoraďovať, manažovať ich viditeľnosť a evidovať viac parametrov slúžiacich k vyhodnocovaniu. Keďže je pracovný príkaz pevne previazaný s požiadavkou, niektoré činnosti je možné automatizovať. Do pracovných príkazov si taktiež môžete pridávať ľubovoľný objekt z Konfiguračnej databázy a sledovať tak prácu na danom objekte.

Konkrétny príkaz

Pracovné príkazy sú ideálne k riešeniu požiadaviek, na ktorých sa zúčastňuje viacero pracovníkov. Vďaka funkcii radenia príkazov vidí pracovník svoje zadanie až vtedy, keď sú ukončené predchádzajúce pracovné príkazy a má tak splnené podmienky pre začatie svojej práce.

DOKUMENTÁCIA

CENNÍKY

Neoceniteľná cenotvorba.

Bez kompromisov

Modul Cenníky pokrýva všetky položky a služby, ktoré si vyžadujú cenotvorbu. Je rozdelený na tri časti: Cenníky služieb, Cenník práce a Cenník dopravy. Položky z Cenníka môžete vyberať pri tvorbe nových Zákaziek a Plnení.

Cenníky služieb

Evidujete tu ceny poskytovaných služieb. Môže ísť o jednu službu alebo viacero služieb zoskupených v jednom balíku. Vaši zákazníci určite ocenia aj možnosť rôznych typov zliav, ktoré môžete k službám priraďovať.

Cenník práce

V tomto cenníku stanovujete cenu práce, ktorú si zákazník u Vás objedná. Prácu evidujete v hodinovej sadzbe, v sadzbe za jednotku alebo vo forme paušálu.

Cenník dopravy

Tento cenník poskytuje prehľad o cenách spojených s dopravou. Môžete si ich vytvárať pre každého zákazníka zvlášť.

DOKUMENTÁCIA

CM IT MONITORING PREPOJENIE

Prepojenie s Custmer Monitor je vhodná voľba pre IT firmy poskytujúce IT služby, ale aj pre spoločnosti, ktoré majú záujem podchytiť okrem komunikačných procesov aj monitoring a správu IT infraštruktúry a vybavenia.

Úplná evidencia na jednotnom mieste

Počítače a zariadenia evidované v Customer Monitor sú prenesené do evidencie objektov v CDESKu (do CMDB). Tým je možné viesť úplnú evidenciu so všetkými potrebnými parametrami. 

Rýchle zadávanie požiadaviek a okamžitý vzdialený prístup k počítaču – Easyclick

Vďaka väzbe medzi CDESK a počítačom registrovaným v Customer Monitor získavate hneď dve užitočné funkcie. 

Pre koncového používateľ to je rýchle a komfortné zadanie Easyclick požiadaviek. 

Pre technika je to zjednodušenie vzdialeného prístupu k počítaču priamo z Easyclick požiadavky.   

 
Automatické vytváranie požiadaviek z porúch

Vzniknuté poruchy v IT infraštruktúre zadávajte čo najskôr na riešenie a sledujte priebeh riešenia. To v CDESK s CM dosiahnete automatickým vytváraním požiadaviek k vzniknutým poruchám. Zadokumentujte si taktiež už vyriešenú poruchu cez manuálne zadanie požiadavky.

Zníženie nárokov na správu 

Prepojenie s Customer Monitor tiež znižuje nároky na správu. Z pohľadu administrátora sa totiž spravuje len jeden systém (prostredie) a jedna konfigurácia.  

Bližšie informácie o softvéri Customer Monitor nájdete na domovskej stránke. 

DOKUMENTÁCIA

PLÁNOVANÁ PRÁCA

Práve ste pocítili výpadok servera, na ktorý ste neboli pripravený? S hrôzou ste sa dozvedeli, že to bolo plánované?

Ak by ste používali CDESK modul Plánovaná práca, tak sa vám nič podobné nemusí stať. Modul Plánovaná práca poskytuje prehľad plánovaných prác, informuje dotknuté osoby, eviduje reálne výpadky. Získate prostriedok, ktorý bude včas informovať vaších zákazníkov a nespôsobite nemilé prekvapenia. Tiež viete preukázať, že dlhodobo zabezpečujete dohodnutú dostupnosť služieb.

Ako sa dozviete o plánovanej práci

Informovanie v portáli je zabezpečené preväzbeným modulom Oznamy, widgetom na Úvodnom prehľade a mailovou notifikáciou. Vďaka tomu budú používatelia včas informovaní o dôležitých prácach.

 Dokladujte spoľahlivosť

Ukážte, že naplánované práce ste stihli v termíne, alebo ak aj ste niečo prekročili, tak CDESK vám vypočíta, či stále plníte zmluvné podmienky. Ideálne je naplánovať práce nad objektami v konfiguračnej databáze. Tak získate priamočiaro reporty s vypočítanými dostupnosťami, ktoré môžete predložiť zákazníkovi.

DOKUMENTÁCIA

ZMLUVY

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov

Clara pacta, boni amici

Poskytujete služby založené na pravidelných poplatkoch? Umožňujete zákazníkom využívať rôzne druhy zliav? Máte služby viazané na zmluvných partnerov? Modul Zmluvy vnesie do tejto komplexity poriadok a exaktnosť. Jasne stanovené pravidlá spolupráce, žiadne nemilé prekvapenia pre zákazníkov. To sú tie správne predpoklady k tomu, aby bola spokojná aj Vaša pokladnica…

Prehľadný zoznam všetkých zmlúv

Rozdiel je v detailoch

Chýbajúca položka, akýkoľvek nesprávny údaj, nejasná formulácia. Každá drobnosť v zmluve môže zmeniť vydarený obchod vo fiasko. CDESK rieši zmluvy spôsobom, ktorý síce Vašu neomylnosť nezaručí, výrazne jej však pomôže.

Základom je voľnosť v parametroch, ktoré môžu zmluvy obsahovať.  Pre každého zákazníka môžete definovať špecifické zmluvné pravidlá, napr. zmluvné pokuty. Prepojenie s Konfiguračnou databázou a Cenníkmi zrýchľuje prácu a pomáha predchádzať chybám.

Položka služby na zmluve. Zmluvy sú prepojené s Konfiguračnou databázou a Cenníkmi.

Automatické účtovanie

Účtovanie zmlúv je kľúčový prvok pre Váš cash-flow. Výrazne Vám pomôže, že CDESK dokáže zmluvy účtovať automaticky. Vy si len nastavíte čas a spôsob. Jednoduché.

Automatické účtovanie zmlúv je povoleným dopingom pre Váš cash-flow.

DOKUMENTÁCIA

POUŽÍVATEĽSKÉ POLIA

Prispôsobte si formuláre v CDESK podľa svojich potrieb. Jednoducho.

Chýba mi políčko…

CDESK Vás neobmedzuje na používanie iba tých polí vo formulároch, ktoré tam nájdete po inštalácii systému. Vďaka Používateľským poliam si môžete jednoducho pridávať vlastnosti a číselníky, ktoré potrebujete.

Máte na výber

Modul Používateľské polia poskytuje na výber širokú škálu typov hodnôt – text, číslo, dátum, zaškrtávacie pole, hyperlink, výberové pole, podmienené zobrazenie… Navyše, sami si určite, ktoré položky sú povinné.

Predvyplnené zoznamy hodnôt (číselníky), si môžete sami vytvárať alebo môžu byť automaticky napĺňané z existujúcich záznamov v systéme – napr. z  Konfiguračnej databázy CMDB alebo z modulu Používatelia. CDESK tiež ponúka možnosť nastavenia predvolenej hodnoty v číselníku.

Zvládneme aj zložité prípady

Jedinečnou prednosťou CDESKu je možnosť kombinovať rôzne typy hodnôt a nastavovať viditeľnosť hodnôt v závislosti od iných (podmienené zobrazenie). Je to jednoduché a neuveriteľne praktické.

DOKUMENTÁCIA

ZNALOSTNÁ BÁZA

Evidencia a zdieľanie know-how medzi určenými osobami. Genóm a pamäť Vašej firmy.

Register poznatkov a riešení

V prípade incidentu alebo akéhokoľvek problému už nebude musieť používateľ krvopotne pátrať po riešení. V znalostnej báze rýchlo nájde všetky dostupné riešenia, nazhromaždené znalosti a skúsenosti, návody a manuály. Nestrácajte čas zbytočným hľadaním, nazačíňajte odznova, nevymýšľajte opäť koleso.

Informácie zo znalostnej bázy môžete selektívne sprístupniť aj Vašim zákazníkom.

Znalostná báza – zoznam

DOKUMENTÁCIA

API – AUTOMATIZÁCIA S CDESKOM

API v CDESKu umožňuje riešiť takmer všetko, čo sa dá urobiť cez frontend. Môžete vyčítať akékoľvek dáta, vytvoriť ľubovoľný objekt, zmeniť stav, posunúť dátum na niektorej z položiek. Týmto sa CDESK radí medzi vyspelé softvéry s otvoreným rozhraním na komunikáciu s ďalšími softvérmi, na hromadné načítavanie údajov, na doplnenie funkcionality podľa vaších procesov.

K čomu je to dobré…

Vytváranie protokolov, reportov podľa vášho dizajnu a procesov.

Spracovanie uložených údajov, prijatých e-mailov v CDESKu podľa vašich pravidiel. Môže sa to využiť na prepojenie s inými helpdeskami. Spracovanie správ z monitorovacích softvérov a ďalších hlásení, podľa ktorých sa vykoná určitá akcia v CDESKu – napríklad založenie požiadavky na nástup zamestnanca.

Import a synchronizácia údajov z vašich databáz a softvérov do CDESKu. Prostredníctvom API je realizované aj napĺňanie údajov do Power BI modelov.

DOKUMENTÁCIA

NÁKUPNÝ ZOZNAM

Menej formálna, flexibilná evidencia nákupov.

Modul Nákupný zoznam je digitálnou obdobou tradičného nákupného zoznamu, bez rizika straty či vymazania. Cieľom je, aby bol tovar zakúpený včas a s minimálnymi nákladmi. To Vám umožní plniť úlohy v dohodnutých termínoch a efektívne.

Nákupný zoznam
Nákupný zoznam
Zbavte sa zlých dodávateľov

Vaša spoločnosť bude prosperovať iba vtedy, ak budete spolupracovať so serióznymi dodávateľmi. Presnejšie, s tými najlepšími. CDESK Vám k tomuto účelu dáva nástroj v podobe systému hodnotenia dodávateľov. Budete vedieť identifikovať problematických obchodných partnerov, vidieť ich nedostatky a prípadne im vystaviť žltú alebo červenú kartu.

Hodnotenie dodávateľov
Hodnotenie dodávateľov

DOKUMENTÁCIA

PREPOJENIE VIACERÝCH CDESKOV

Túto funkcionalitu pre vás momentálne pripravujeme.

Ak poskytuje služby svojmu zákazníkovi, ktorý už používa CDESK, prípadne nad ním rozmýšľa, vzájomnú komunikáciu zjednoduší prepojenie medzi týmito systémami. Každá zo strán pracuje vo svojom CDESKu, kde vykonávajú akcie, ako keby boli v prostredí protistrany.

Pripravovaná funkcionalita rieši interaktívnu výmenu dát v nasledujúcich scenároch:

 • Založenie požiadavky od zákazníka u dodávateľa.
 • Diskusia medzi dodávateľom a zákazníkom.
 • Predloženie ponúk zákazníkovi a schválenie.
 • Testovanie požiadavky zákazníkom.
 • Akceptácia / zamietnutie ukončenia požiadavky zákazníkom.

Zákazník a dodávateľ si konfiguráciu môžu vytvoriť obojstranne, t.j. raz môže byť jedna strana zákazníkom a druhýkrát dodávateľom.

DOKUMENTÁCIA

PONUKY

Bez kvalitnej ponuky môžete stratiť zákazníka skôr, ako ochutná kvalitu Vašich produktov.

Na začiatku bola…

Ponuka. Či už ide o nového zákazníka alebo Vášho verného „štamgasta“, kvalitná komunikácia ponúk je základom dobrého biznisu. Na Vašej strane je potrebné, aby ste vždy vedeli komu, čo a kedy ste ponúkli, kto túto ponuku rieši a v akom štádiu sa nachádza. Zákazník musí dostať zrozumiteľnú, vecne správnu a dobre vyzerajúcu ponuku, na ktorú môže čo najjednoduchším spôsobom reagovať.

CDESK Vám poskytne kvalitný manažment ponúk, ktorý pomôže vyššie uvedené požiadavky premeniť v realitu.

Schvaľovanie ponúk

Systém eviduje tak Vami vystavené ponuky ako aj ponuky, ktoré ste dostali od Vašich dodávateľov.

V prvom prípade využijete funkciu „akceptácia zákazníkom“. Zákazník môže vašu ponuku schváliť alebo zamietnuť priamo v systéme. Nechýba ani priestor na diskusiu a pripomienky. Rýchlosť, transparentnosť, efektívna komunikácia.

Ponuky od Vašich dodávateľov je takisto možné schvaľovať priamo v systéme. Pokiaľ sa chcete poistiť voči plytvaniu financiami, môžete prideliť príslušné oprávnenie iba vybraným manažérom.

DOKUMENTÁCIA

DOVOLENKY A ZASTUPOVANIA

Evidencia čerpania voľna. So zastupovaním.

CDESK Vám umožňuje evidovať akýkoľvek typ „voľna“, ktoré potrebujete – dovolenky, školenia, PN, návštevy u lekára a pod. Samozrejmosťou je sledovanie zostatku dovolenky.

Zoznam dovoleniek

Vďaka možnosti viacúrovňového schvaľovania získate neomylnú kontrolu nad prideľovaním voľna.

Potrebujete zastúpiť?

Zastupovanie poskytuje možnosť prenášať oprávnenia z jedného operátora na zastupujúceho. Rýchlo, transparentne, bez zbytočnej administratívy.

Zastupovanie

DOKUMENTÁCIA

Úvodný prehľad

Požiadavky na riešenie, rýchly prehľad oznamov, nové plánované práce … Na Úvodnom prehľade nájdete všetko potrebné. 

Úvodný prehľad poskytuje formou widgetov prehľad dôležitých informácií, na základe ktorých je potrebné konať. Vy sami si nastavujete, ktoré widgety budú na tejto stránke umiestnené a podľa vlastného uváženia si zvolíte ich veľkosť a rozmiestnenie. 

Widgety môžete hromadne prednastaviť aj pre ostatných používateľov.

DOKUMENTÁCIA

Scoreboard

Vďaka Scoreboardu si udržíte prehľad o všetkom. Na jednej obrazovke zobrazuje číselný prehľad o počte záznamov požiadaviek a pracovných príkazov. 

Scoreboard vám na jednej obrazovke poskytuje pohľad v číselných údajoch, ktoré potrebujete vidieť. Môže ísť o množstvo otvorenej, ukončenej práce, priradené úlohy na tímy alebo reklamované požiadavky. Pohľad si vytvárate sami voľbou kritérií v plnom rozsahu.

DOKUMENTÁCIA

DMS

Jednoduchá evidencia príloh a dokumentov (Document Management System)

Prílohy z e-mailov už viac nemusíte hľadať v správach. CDESK ich zhromažďuje na jednom mieste, v module DMS (Document Management System). Zároveň ich efektívne organizuje – triedi podľa zákazníkov a podľa typu objektu, napríklad požiadavka, zákazka alebo plnenie.

Každý používateľ si môže do tohto archívu pridávať aj vlastné prílohy, ktoré nepochádzajú zo správ.

Document Management System
Document Management System

DOKUMENTÁCIA

CDESK OUTLOOK PLUGIN

Najmä operátori sa stretávajú so situáciou, že vo svojom Outlooku dostanú mail obsahujúci dôležité informácie, z ktorých je potrebné založiť požiadavku, úlohu ale vložiť k požiadavke diskusný príspevok. S konektorom CDESK Outlook Plugin to zvládnu im na to stačí pár klikov. 

 CDESK a Microsoft Outlook 

CDESK Outlook Plugin umožňuje vytvárať požiadavky, úlohy a diskusné príspevky priamo z mailu v Microsoft Outlook Plugin. Tento komponent nie je obmedzený len na jedno CDESK konto, ale môžete sa hneď pripájať do viacero CDESKov.

PREHĽAD ZADANÝCH ZÁZNAMOV

Cez Outlook Plugin nielen, že záznamy vytvárate, ale môžete si pozrieť aj ich prehľad prislúchajúci k danému mailu. Vďaka tomu budete mať prehľad o tom čo sa už rieši a čo ste ešte nezadali. 

DOKUMENTÁCIA