DOKUMENTÁCIA

V tejto sekcii nájdete detailné informácie o jednotlivých funkciách CDESK 3.1.12 a odpovede na otázky o ich používaní.

Čo obsahuje Dokumentácia

Sekcia Dokumentácia slúži ako online manuál. Užívateľ CDESKu tu nájde detailné návody na použitie softvéru. Ak sa o nasadení CDESKu ešte len rozhodujete, nájdete tu komplexný prehľad nástrojov a ich možností. Ak CDESK už používate, nájdete tu odpovede na vaše otázky.

Informácie sú rozdelené podľa modulov. Modul je súhrnom funkcií, ktoré riešia jednu tematiku – napríklad Zákazníci alebo Požiadavky. Informácie sú v prípade rozsiahlejších modulov rozdelené do kapitol.

Stránky „Úvodný prehľad“ poskytujú prierez najdôležitejšími možnosťami a benefitmi daného modulu.

 

Ako nájsť hľadanú informáciu

Orientáciu v dokumentácii uľahčuje menu, ktoré je rozdelené do celkov podľa modulov a funkcií v CDESKu. Položky v menu sa pre lepšiu prehľadnosť ďalej delia do menších celkov, na základe úkonov vykonávaných v danom module. Jednoduché, rýchle, prehľadné.

 

Dokumentáciu priebežne aktualizujeme, ak Vám chýba hľadaná informácia , prosím zadajte požiadavku nášmu supportu na support.cdesk.eu, alebo mailom na adresu support@cdesk.eu.

 

Obsah dokumentácie CDESK 3.1.12 (priebežne doplňujeme)
Požiadavky
Zákazky
Účtovanie
Úlohy
Pracovné príkazy
Plnenia
Adresár
Spracovanie správ
Konfiguračná databáza, CMDB
Používaľom definované polia
SLA / SLO
Ponuky
Schvaľovanie
Nástenka a Oznamy
Kalendár
Cenníky
Zmluvy
Znalostná databáza
Reporting a Power BI
Všeobecné funkcie
Rezervačný systém
Dovolenky a zastupovania
Nákupný zoznam
DMS
Mobilná aplikácia
Desktop aplikácia
CM IT Monitoring prepojenie
Úvodný prehľad a Scoreboard
Sklady
API a Konektory
Plánovaná práca
Prepojenie viacerých CDESKov
CDESK Outlook plugin
Globálne nastavenia
Inštalácia CDESK/CM servera