DOKUMENTÁCIA

V tejto sekcii nájdete detailné informácie o jednotlivých funkciách CDESK 3.0 a odpovede na otázky o ich používaní.

Čo obsahuje Dokumentácia

Sekcia Dokumentácia slúži ako online manuál. Užívateľ CDESKu tu nájde detailné návody na použitie softvéru. Ak sa o nasadení CDESKu ešte len rozhodujete, nájdete tu komplexný prehľad nástrojov a ich možností.

Informácie sú rozdelené podľa modulov. Modul je súhrnom funkcií, ktoré riešia jednu tematiku – napríklad Zákazníci alebo Požiadavky. Informácie sú v prípade rozsiahlejších modulov rozdelené do kapitol.

Stránky „Základný prehľad funkcií“ poskytujú prierez najdôležitejšími možnosťami a benefitmi daného modulu.

Ako nájsť hľadanú informáciu

Dokumentácia má rovnakú štruktúru ako samotný CDESK. Keď porovnáte ľavý stĺpec tejto stránky s ľavou navigačnou lištou CDESKu, uvidíte tam rovnaké položky, v rovnakom poradí. Jednoduché, rýchle, prehľadné.

Dokumentácia je momentálne kompletne prepracovávaná na verziu CDESK 3.0, priebežne pridávame nové položky.<

Obsah dokumentácie CDESK 3.0 (priebežne doplňujeme)
Požiadavky
Zákazky
Účtovanie
Úlohy
Pracovné príkazy
Plnenia
Adresár
Spracovanie správ
Konfiguračná databáza, CMDB
Doplnkové vlastnosti
SLA / SLO
Ponuky
Schvaľovanie
Nástenka a Oznamy
Kalendár
Cenníky
Zmluvy
Znalostná databáza
Reporting a Power BI
Všeobecné funkcie
Rezervačný systém
Dovolenky a zastupovania
Nákupný zoznam
DMS
Mobilná aplikácia
Desktop aplikácia
CM IT Monitoring prepojenie
Úvodný prehľad a Scoreboard
Sklady
API a Konektory
Plánovaná práca
Prepojenie viacerých CDESKov
CDESK Outlook plugin
Globálne nastavenia