Blog CDESK: Aktualizácie, komentáre a všetky podstatné informácie
 

Blogy

Digitalizácia procesov? Poradíme, ako vybrať a nasadiť vhodný systém.
Digitalizácia procesov? Poradíme, ako vybrať a nasadiť vhodný systém.
Zavádzanie systému do procesov príde takmer vždy na rad, až keď v organizácii nastávajú problémy. Je potrebné si uvedomiť, že každá organizácia je len tak výkonná ako jej najslabší článok a tieto slabé články bývajú mnohokrát práve v nezvládnutých procesoch.
Hľadáte komplexný Service Desk? CDESK je riešenie!
Hľadáte komplexný Service Desk? CDESK je riešenie!
Rast firmy v určitom momente vždy začína sprevádzať chaos. Firma utešene rastie, manažment už nedokáže všetko udržať v hlave a nové zákazky zakrývajú dôležitosť starších sľubov a riešení. Snaha popasovať sa s týmto problémom vyústila k naprogramovaniu prototypového riešenia CDESK, ktorý mal za úlohu zaviesť do rozpracovaných vecí a kompetencií poriadok.