DS Property - Prípadová štúdia - CDESK
 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Vyjadrenie spokojnosti
zákazníka

100% digitalizovaných relevantných procesov
100% spokojnosť 
s CDESK
100% skúsenosť so supportom
100% implementačný proces

O spoločnosti

DS Property, a. s. funguje od roku 2013 v Dunajskej Strede, poskytuje služby v oblasti IT, v správe i údržbe majetku, areálov, upratovanie a čistenie pre viacero spoločností. Práve pri poskytovaní služieb v IT oblasti, začala spolupráca s Inova Logic od roku 2019.  

Cieľ

V DS Property požadovali nástroj na efektívne a prehľadné spracovanie požiadaviek jej zákazníkov. Bolo potrebné zabezpečiť organizáciu a rozdelenie prác medzi jednotlivé oddelenia, evidenciu a tvorbu výkazov vykonanej práce pre potreby fakturácie.  

„Zatiaľ sa nám podarilo riešiť všetky procesy, ktoré sme potrebovali. Výhodou je jednoduché, prehľadné prostredie a možnosť konfiguračných úprav podľa potreby,“ zhodnotil  prednosti riešenia CDESK David Balaskó.

 

Stav pred nasadením

Telefonáty, stretnutia aj na chodbe, textové, či mailové správy. Výsledkom bolo minimum zaznamenaných úloh, pokynov, neúplné a často až chybné riešenie požiadaviek. Organizácia práce viazla a plánovanie bolo veľmi náročné.  

Riešenie

Evidencia a ďalšia práca s požiadavkami v softvéri CDESK funguje v module Požiadavky. Každá požiadavka je pridelená skupine alebo riešiteľovi a naviazaná na spoločnosť, prípadne aj zákazku.

DS Property poskytuje svoje služby renomovaným slovenským spoločnostiam: Istermeat, Euromilk, Világi Winery, Kukkonia Farm House, Hotel Amade Chateau, Mol Football Academy, FK DAC 1904, MOL Aréna. Dôležité je preto veľmi dobre rozlišovať, akej spoločnosti, konkrétnej prevádzky a dokonca miesta, sa týka daná požiadavka. CDESK to všetko dokáže zachytiť v požiadavke, pretože spoločnosti sú evidované v module Adresár. Prevádzky a miesta naviazané na dané spoločnosti sa evidujú v Konfiguračnej databáze.

Prácu s požiadavkami uľahčuje katalóg požiadaviek. Pri zakladaní požiadavky, prostredníctvom katalógu požiadaviek, si používateľ vyberá dlaždicu, ktorá najlepšie vystihuje predmet jeho požiadavky. Napríklad Nákup alebo Nástup nového zamestnanca. Po kliknutí na dlaždicu sa zobrazí formulár požiadavky, ktorý obsahuje pred vyplnené polia.

Dlaždice katalógu požiadaviek
Obrázok: Dlaždice katalógu požiadaviek

Okrem preddefinovaných polí, poskytujú šablóny požiadaviek možnosť schvaľovania a definovania pracovných príkazov, ktoré sa automaticky vygenerujú. V DS Property sa využívajú obe z týchto funkcií.

Pracovné príkazy umožňujú rozdelenie zložitejšej požiadavky do menších, kontrolovateľných celkov. Práve takéto delenie úkonov sa hodí pri požiadavke na nástup nového zamestnanca. V DS Property je nastavené automatické generovanie pracovných príkazov po vyplnení určitej hodnoty Používateľom definovaného poľa. Napríklad pracovný príkaz na zabezpečenie pracovných pomôcok sa vygeneruje iba vtedy, ak je na požiadavke zaškrtnuté, že nový zamestnanec vyžaduje pracovné pomôcky. Vďaka tomu sa celý proces veľmi ľahko automatizuje.

Schvaľovanie sa používa pri dôležitejších rozhodnutiach spojených s riešením požiadavky. Napríklad, ak je požiadavka na nákup, je dôležité, aby bola najprv schválená na to určeným pracovníkom.

Práca vykonaná na požiadavkách sa zapisuje pomocou Plnení. Plnenia spolu s požiadavkami môžu byť naviazané na Zákazky, z ktorých sa následne vytvárajú podklady pre fakturáciu.
Spracovanie správ významne zjednodušuje komunikáciu, keď používatelia odpovedajú na notifikačné emaily v nástroji CDESK a ich odpoveď sa priradí k riešenej požiadavke.

Záver

Vďaka popísaným funkciám sa výrazne zlepšila organizácia práce. Softvér CDESK umožnil v spoločnosti digitalizovať všetky relevantné procesy.

Spoločnosť DS Property, a.s. si vybrala softvér CDESK aj preto, lebo ide o slovenský produkt, ktorý je možné prispôsobovať a upravovať podľa potreby používateľa. Zároveň je celý systém obalený v jednoduchom a intuitívnom prostredí. V neposlednom rade spoločnosť DS Property vyzdvihuje aj pozitívne skúsenosti s komunikáciou so zástupcami produktu CDESK.

V prípade, že vás táto prípadová štúdia zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

POUŽÍVANÉ MODULY
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png

Požiadavky

Požiadavky
pracovne-prikazy

Pracovné príkazy

Pracovné príkazy
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-plnenia.png

Plnenia

Plnenia
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/12/schvalovanie.png

Schvaľovanie

Schvaľovanie
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-spracovanie-sprav.png

Spracovanie správ

Spracovanie správ
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-cmdb.png

CMDB

CMDB
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-kalendar-1.png

Adresár

Adresár
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/02_Zakazky-320x320.png

Zákazky

Zákazky