Naše moduly

V rychlém přehledu zjistíte, které moduly jsou ty správné pro vaše podnikání.
Požadavky s SLA - Helpdesk

Řešení zákaznických požadavků ve stanovených termínech s upozorněním na jejich stav.

 • Evidence probíhající práce pracovníků
 • Sledování termínů splnění/odezvy, náhradní řešení, vyhodnocení SLA
 • Volba druhu požadavku – Helpdesk, objednávka, reklamace
 • Možnost přiřadit k zákazníkovi objekty, na které se požadavek vztahuje (z CMDB)
 • Volitelné vlastnosti
 • Diskuze se zákazníkem
 • Interní diskuze (skrytá před zákazníkem)
 • Možnost předdefinovat si vlastní podpisy zobrazované v diskuzi
 • Automatické přiřazení příjemců notifikací s uvedením důvodu
 • Volitelné přidávání a odstraňování příjemců notifikací, s historií
 • Záznam historie změn v požadavcích
 • Management změn – Change management
 • Řešitelem se může stát jednotlivec nebo skupina
 • Kategorizace podle typu nebo oblasti služby
 • Vytváření a sdružování úkolů jako dílčích řešení
 • Přidávání nabídek s možností schválení zákazníkem
 • Možnost nechat si nedokončený požadavek jako koncept
 • Volitelné filtry
 • SLA – nastavení specifických podmínek reakcí na jednotlivé objekty nebo skupiny v CMDB
 • Katalog požadavků se šablonami pro vytváření úloh
 • Pravidelné požadavky
Zakázky

Jednoduchá evidence probíhajících a ukončených zakázek podle zákazníků, s přímou fakturací, plánováním nákladů a lidských zdrojů.

 • Evidence rozsáhlejších zakázek
 • Sledování rozpočtu a nákladů
 • Sledování rozpočtu a nákladů
 • Plánování interních a externích nákladů
 • Plánování lidských zdrojů
 • Evidence vystavených a přijatých objednávek
 • Evidence skladových dokladů
 • Fakturace a případná automatická fakturace s potvrzením
 • Fakturace za služby ve více scénářích (post-paid/pre-paid)
 • Volitelné rozlišení interních a fakturačních prací
 • Skryté fakturační položky pro záznamy o nákladech nepřístupných pro zákazníky
 • Účtování materiálu, služeb, dopravy, referenčních nákladů
 • Archiv účtování
 • Záznam prací provedených na konkrétních příkladech z konfigurační databáze CMDB
 • Účtování smluv a smluvních pokut
 • Refakturace nákladů z přijatých faktur a pokut
Plnění

Evidence odvedené práce pracovníků.

 • Získejte přehled o vytížení svých pracovníků na základě vykonané práce.
 • Ve zlomku sekundy vytvářejte faktury s přesným rozpisem práce.
 • V Plnění můžete zaevidovat využitý materiál, dodané zboží, náklady na dopravu a parkovné.
Adresář

Všechny potřebné údaje o společnostech a zákaznících na jednom místě.

 • Adresář obsahuje přehledný sezam společností a kontaktů v tak flexibilní struktuře, že byste si mohli ke kontaktům klidně zapisovat třeba i velikost bot.
 • Uložte si na jednom místě své osobní kontakty stejně dobře jako kontakty aktivně pracující s CDESK (tj. mají přidělený login).
 • Při vyplňování údajů nejste omezeni předdefinovanými políčky. Můžete si také vytvořit vlastní políčka, která nemusí být pro každého zákazníka stejná.
Konfigurační databáze CMDB

Evidence všech objektů v uživatelsky konfigurovatelné databázi.

 • Konfigurační databáze umožňuje propojit objekty/zařízení, na nichž poskytujete služby, a prostředí zákazníků (provoz, pracoviště, budovy), smlouvy, dodatky. Podrobnosti závisí pouze na vás.
 • CDESK se vám přizpůsobí – neomezuje se pouze na předkonfigurované šablony. Můžete si vytvářet vlastní skupiny a typy objektů. Také můžete nastavit oprávnění, SLA a SLO pro každou skupinu nebo typ objektu zvlášť.
 • Plánování práce – prostřednictvím CDESKu modul informuje zákazníky o plánovaných výpadcích.
SLA a SLO

Stanovte si termíny, které budou vypovídat o kvalitě vašich služeb.

SLA

 • V CDESKu SLA (Service level agreement) definuje pracovní dobu a podmínky spojené s podporou. Jde o termín odezvy, termín splnění a termín pro alternativní řešení.
 • Na jednotlivé objekty či skupiny v konfigurační databázi si lze nastavit konkrétní reakční termíny. Ty lze nastavit zvlášť pro každý den i zvlášť pro státní svátky.

SLO

 • V našem systému SLO (Service level objective) definuje parametry pro dostupnost služby. Jde o procentuální vyjádření minimální dostupnosti služby za určité období.
 • Ve SLO lze také dokumentovat maximální dobu trvání výpadků a zohledňovat plánované práce.
Zpracování zpráv

Směrování e-mailové komunikace přes veřejné adresy, ukládání a zpracování všech zpráv v CDESKu.

 • Všechny zprávy na jednom místě.
 • Modul Zpracování zpráv poskytuje organizovaný seznam e-mailů, ať už od zákazníků nebo zaměstnanců. Není třeba kontrolovat různé mailové schránky, protože všechny jsou přehledně seřazeny v tomto modulu.
 • Přístup ke zprávám zjednodušuje panel na vyhledávání.
 • Sami si nastavte, jak se zprávy budou třídit a dále zpracovávat. CDESK pak bude automaticky vytvářet požadavky a další položky.
Reporting

V CDESKu budete mít vše zdokumentované.

 • Export podle potřeby – většina modulů v CDESKu poskytuje export do XLS, pdf nebo HTML.
 • Široká škála přizpůsobení se i tomu nejspecifičtějšímu požadavku.
 • Po zadání objednávky jsou analytické zprávy doručovány prostřednictvím samostatného serveru pro posílání zpráv. Ten obsahuje kopii databáze CDESK, ze které k požadovanému náhledu dopočítává údaje.
 • Údaje je možné prezentovat i v dalších nástrojích – od Excelu až po BI nástroje, jako jsou Power BI, Qlik.
Úkoly

Rychlé a jednoduché plánování pracovních činností.

 • Modul Úkoly může fungovat samostatně nebo může dělit požadavky a zakázky na menší a jednodušší činnosti. Jednoduchost úkolů spočívá v minimalizaci voleb a se zobrazením pouze těch buněk, které jsou ke splnění snažšího úkolu nezbytné.
 • Na druhé straně u úkoly lze evidovat plnění, nastavit jako řešitele skupinu a přidávat pomocné řešitele.
 • Pokud byste se rozhodli v CDESKu nepoužívat Požadavky, i samotný modul Úkoly umožňuje spustit jednoduchý systém úloh, který bude hlásit, zda je práce provedená.
Pracovní příkazy

Řízený průběh realizace požadavků.

 • Modul pomáhá rozdělit práci na požadavky. Jedná se o nezávislou položku pevně provázanou s požadavkem,jenž definuje část práce, kterou je třeba vykonat pro splnění požadavku.
 • Na rozdíl od Úloh mají Pracovní příkazy vliv na počítání SLA. Je možné si je řadit, spravovat jejich viditelnost a provést hodnocení podle různých parametrů.
 • Modul je pevně spojen s modulem Požadavky, proto jsou některé operace automatické. Je možno sem přidat jakýkoli objekt z konfigurační databáze, takže lze sledovat postup práce.
 • Díky možnosti třídit jsou Pracovní příkazy ideální pro řešení požadavků s několika zaměstnanci. Pracovník může vidět své přiřazení (pracovní příkaz) pouze za předpokladu, že má ukončené předcházející pracovní úkoly.
Doplňkové vlastnosti

Přizpůsobte si formuláře v CDESKu podle vašich potřeb.

 • V CDESKu nejste omezeni předdefinovanými formuláři. Díky Doplňkovým vlastnostem je můžete rozšiřovat o další vlastnosti a číselníky, které sami definujete.
 • Zajímavým prvkem je možnost kombinovat různé typy hodnot do složených vlastností. Ve složených vlastnostech je pak možné nastavit viditelnost hodnot v závislosti na jiných, například podmíněné zobrazení.
 • Text, číslo, datum, zaškrtávací políčko, hypertextový odkaz, výběrové pole, podmíněné zobrazení…
 • Tento modul poskytuje širokou škálu typů hodnot, které pokryjí vaše potřeby.
 • Navíc si vy sami určíte, které položky budou povinné.
 • Předvyplněné seznamy hodnot, tj. číselníky, si můžete vytvářet sami nebo mohou být automaticky vyplněné z existujících záznamů v aplikaci, např. z konfigurační databáze CMDB nebo od uživatelů. CDESK také nabízí možnost nastavení výchozí hodnoty v číselníku.
Nabídky

Registr nabídek s akceptací zákazníka.

 • Nabídky může schvalovat pouze nadřízený pracovník. Vyhnete se tak zbytečnému plýtvání financemi.
 • Zákazník může vaši nabídku schválit nebo zamítnout přímo v systému. Nechybí ani prostor na diskuzi a připomínky k jednotlivých nabídkám, což vám pomůže při dalším zvyšování standardů.
 • Všechny nabídky jsou přehledně seřazeny v seznamu. Ten je možné exportovat ve formátu XLS.
 • Práce s nabídkami je rychlejší díky možnosti přesouvání položek přímo z ceníku.
Schvalování

Schvalovací procesy pro požadavky, nabídky a dovolenou

 • Jednoduchý nástroj pro dokumentaci různých typů žádostí – požadavků či dovolené.
 • Modul Schvalování také informuje zúčastněné osoby o konečném rozhodnutí.
 • Existuje několik možností, jak navrhovat schvalovací procesy, například minimální počet schvalovatelů, paralelní nebo postupné schvalování.
Nástěnka

Všechny informace určené pro vaše zaměstnance přehledně na jednom místě.

 • Nástěnka představuje schránku ve vaší společnosti, kde každý uživatel může najít důležité informace. Protože k tomuto místu nemají přístup zákazníci, je soukromí vaší společnosti zachováno.
 • Obsah nástěnky má neomezenou časovou platnost. Tvůrce příspěvku jej však může smazat. Příspěvky lze adresovat přímo řešitelům nebo operátorům.
 • Budete mít přehled o dosahu informací. CDESK eviduje, kdy si pracovníci oznámení přečetli.
 • Přehlednost Nástěnky zvýšíte díky možnosti řazení informací do uživatelských složek.
Oznámení

Firemní nástěnka s důležitými oznámeními.

 • Oznámení jsou určena pro všechny vaše pracovníky i zákazníky, zobrazují se přímo na hlavním panelu.
 • Oznámení se třídí do přehledných kategorií, které si můžete vytvořit sami. Důležitá oznámení lze zobrazit přednostně.
 • Na rozdíl od modulu Nástěnka mohou mít zprávy v modulu Oznámení omezenou časovou platnost.
Ceník

Ceny za poskytnuté služby, dodané zboží a další doprovodné poplatky.

 • Modul zahrnuje všechny položky a služby, které vyžadují stanovení ceny. Modul je rozdělen do tří částí: Ceníky služeb, Ceník práce a Ceník dopravy.
 • Položky z Ceníku se vybírají při vytváření nových zakázek či při jejich plnění.
 • Ceníky služeb zaznamenávají ceny poskytovaných služeb. Přitom nemusí jít pouze o jednu službu, ale může jich být více spojených do jednoho balíčku.
 • Vaši zákazníci ocení hlavně různé druhy slev, které lze do služeb zahrnout.
 • V Ceníku stanovujete cenu práce, kterou si zákazník objedná. Práce se počítá hodinovou sazbou, úkolovou nebo paušální.
 • Ceník dopravy poskytuje přehled cen souvisejících s dopravou. Ty je možné vytvořit pro každého zákazníka zvlášť.
Znalostní báze

Evidence a znalostní know-how mezi konkrétními osobami. Registr poznatků a řešení.

 • Znalostní báze obsahuje návody a manuály.
 • V případě jakéhokoli problému uživatel ví, kde hledat řešení.
 • Tyto informace mohou být zpřístupněny i zákazníkům.
 • Modul je propojený s Požadavky.
 • Znalostní báze aktuálně funguje v základní verzi, rozšíření se připravují. Jednotlivé příspěvky se budou třídit do kategorií, čímž se zvýší přehlednost. Také bude možné specifikovat, komu jsou příspěvky určené, zda řešitelům nebo zákazníkům.
Dovolená a zastupování

Evidence čerpání volna se zastupováním.

 • Můžete evidovat jakýkoli typ volna, které ve společnosti potřebujete, například dovolená, školení, nemocenská, návštěvy lékaře. Zároveň takto lze sledovat zbytek dovolené.
 • Získejte kontrolu nad přidělováním volna víceúrovňovým schvalovacím procesem.
 • Zastupování poskytuje možnost přenášet oprávnění z jednoho pracovníka na zastupujícího bez zbytečné administrativy.
Zastupování

Nenechte své povinnosti ležet ladem, když zrovna nejste v práci.

 • Modul zajistí převedení nedokončené práce na zastupujícího pracovníka.
 • Na zastupujícího pracovníka lze převést i schvalování.
 • Oprávnění lze upravit tak, aby zastupující pracovník mohl plnit převedené závazky.
 • Zastupování se nastavuje automaticky také při zadání volna přes modul Dovolená.
Mobilní aplikace

Rychlý přístup k datům do CDESK z mobilního zařízení i při práci v terénu.

 • Díky mobilní aplikaci máte své údaje vždy u sebe. Ocení především lidé pracující v terénu.
 • Mobilní aplikace vám pomůže při výkonu a zápisu práce, protože k potřebným informacím můžete přistupovat přímo na svém smartphonu nebo tabletu.
 • Jde to i bez internetu – aplikace funguje offline. Po opětovném připojení na internet se automaticky synchronizuje se všemi uživateli systému.
 • Aplikace je podporována systémy Android a iOS.
Desktop aplikace

Operatívna práca na veľkom počítači.

 • Díky desktopové aplikaci bude vaše práce ještě efektivnější. Zažídili jsme, že můžete provádět běžné úkoly co nejrychleji. Aplikace funguje i offline.
 • Pokud někteří pracovníci budou schopni pokrýt většinu práce prostřednictvím desktopové aplikace s minimálním přístupem na web, mohou vám ušetřit finance. Těmto pracovníkům můžete přidělit licenci CDESK Silver (více o licenci CDESK Silver se dozvíte z ceníku – www.cdesk.cz/ceny).
Integrace CM IT monitoring

Rozšíření zákaznického servisu o vysoce rozvinutou správu IT.

 • Monitoring stavu a výkonu infrastruktury, serverů, počítačů a aplikací
 • SW audit
 • HW evidence (CMDB)
 • Vzdálená správa a údržba
 • Automatizace zálohování
 • Lze použít v outsourcingových společnostech a v interních IT odděleních velkých podniků.
Konektory a rozhraní API

API rozhraní pro výměnu dat mezi CDESKem a jinými systémy ve vašem prostředí

 • Tato služba ještě více rozšiřuje nabídku již tak velkého množství funkcí CDESK. Poskytuje propojení s jinými systémy a umožňuje tvorbu vlastních upravených formulářů, případně celých portálových řešení.
 • V CDESKu je připraveno propojení s integrovanými funkcemi, jako je Active directory /LDAP, Exchange/ Office365, SMS brána a FinStat.
 • CDESK se může připojit k ekonomickým systémům ERP, softwaru na řízení projektů (JIRA) a dalším helpdeskům a portálům z různých oblastí.
 • Na základě vaší objednávky je možné se připojit k dalším systémům.
Nákupní seznam

Flexibilní, méně formální evidence nákupů

 • Modul Nákupní seznam představuje digitální obdobu klasického papírového nákupního seznamu, který nebude nikdy ztracen ani odstraněn. Díky včas zakoupenému zboží budou moct vaši kolegové dodržet dohodnuté termíny.
 • Díky možnosti hodnocení si můžete udělat jasnou představu o spolehlivosti vašeho dodavatele. Vaše společnost může prosperovat pouze s důvěryhodnými dodavateli.
DMS

Jednoduchá evidence příloh a dokumentů

 • Přílohy z e-mailů už nemusíte hledat ve zprávách. CDESK je shromažďuje na jednom místě – v modulu DMS (Document Managment Systém).
 • Navíc je roztřídí podle zákazníků a typu předmětu, např. požadavek, zakázka, plnění.
 • Uživatelé si sem mohou přidávat vlastní přílohy, které nebyly ke zprávám připojeny.
Rezervační modul

Informujte každého o své rezervaci. Vyhnete se tak zbytečným nedorozuměním.

 • Modul umožňuje vytvářel rezervace na libovolné objekty ve firmě.
 • Je přístupný jak pro vaše zaměstnance, tak i pro zákazníky.
 • Práci s rezervacemi zjednodušuje možnost třídění do kategorií, které si uživatel sám vytváří.
 • Uživatel může definovat vlastní předměty rezervace.
Kalendář

Přehled termínů v interaktivním kalendáři.

 • Modul poskytuje jednoduchý přehled o aktivitách v přesném čase. Zobrazuje požadavky, předpokládaná data dokončení úloh, zakázky, rezervace a dovolenou.
 • Slouží na zobrazení stavu/přehledu podle jednotlivých řešitelů. Zobrazuje, do kdy se má daná úlohy dokončit.
 • Jde o nepostradatelný nástroj pro plánování práce.
Smlouvy

Centrální evidence zákaznických smluv.

 • Všechny smlouvy jsou díky tomuto modulu na jednom místě.
 • Využijete ho naplno, pokud budete poskytovat služby na základě pravidelných poplatků, které umožní zákazníkům využívat různé druhy slev, budete spolupracovat s partnery, kteří služby prodávají, a také při vázaných službách.
 • Každý z vašich zákazníků bude mít jasně definovaná pravidla týkající se smlouvy.
 • Smlouvy jsou propojené s Konfigurační databází a s Ceníky.
 • Ušetříte čas – CDESK dokáže smlouvy účtovat automaticky. Vy si pouze nastavíte čas a způsob.
Zákazníci a kontakty

Přehledná databáze zákazníků s kategorizací.

 • Evidence zákazníků a kontaktů
 • Vytváření skupin zákazníků s rozdělením do vlastních kategorií jako region, oblast působení apod.
 • Oprávnění pro přístup do konkrétních skupin zákazníků
 • Nastavování typu notifikací
 • Možnost definování volitelných vlastností pro zákazníky
Outlook plugin

Jednoduchý přenos e-mailů do CDESKu.

 • Pokud pracujete s desktopovou verzí MS Outlook pro operační systém Windows, Outlook Plugin zjednodušuje přenost e-mailů na CDESK.
 • Z e-mailu aplikace Outlook můžete vytvořit nový poždavek nebo úkol a přidat e-mail jako diskuzi nebo poznámku pro řešitele.