1. ZHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

  • zhromažďujeme len údaje ktoré nám priamo poskytnete – fotky, komentáre, iné údaje a materiály, ktoré zadávate prostredníctvom aplikácie na príslušný server

2. VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

  • pri poskytovaní, zlepšování, testovaní a monitorovaní efektivity služby
  • pri vývoji a testovaní nových produktov a funkcií

3. ZDIEĽANIE ÚDAJOV

  • vaše údaje s nikým iným nezdieľame

4. ULOŽENIE ÚDAJOV

  • vaše údaje sú uložené na CDESK serveri na kotrý sa prihlasujete

 

O zmenách zásad Vás budeme informovať prostredníctvom emailu

Ako nás kontaktovať
Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu support@cdesk.eu, alebo na telefonnom čísle +421 918 404 350