PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Digitalizovanie procesov pri zadeľovaní, reportovaní a fakturovaní servisných zásahov

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Zdigitalizovanie procesov pri zadeľovaní, reportovaní a fakturovaní servisných zásahov

90% digitalizovaných procesov
70% odstránenie papierovej agendy
50% úspora práce a času

ALPHASET

Slovenská spoločnosť ALPHASET je dodávateľom v signmakingu a reklamnej tlači. Pre svojich klientov ponúka nielen stroje, ale aj médiá, softvér a know-how. Ide o inovatívne reklamné systémy a technologické novinky. (čítať viac)

Cieľ

Zvýšenie efektivity servisného oddelenia a zlepšenie starostlivosti o zákazníkov prostredníctvom digitalizácie a automatizácie procesov poskytovania servisu a s tým spojenej fakturácie.  

Pochopili sme, že CDESK je užívateľsky príjemné prostredie a pokrýva všetky naše potreby. Je jednoduchý, prehľadný a komplexný.
– Milan Plechlo, CEO, konateľ ALPHASET

 

Stav pred nasadením

Evidencia a organizácia v servisnom oddelení spoločnosti ALPHASET, pred nasadením CDESK, bola málo prehľadná: nekonečná emailová komunikácia, hľadanie podkladov z minulosti,  papierové a excelovské evidencie, tlač servisných výkazov, zdĺhavá fakturácia, a množstvo papierových príloh.  

Riešenie

Práca servisného oddelenia väčšinou začína v Module Spracovanie správ, kde ide o prijatie zákazníckych emailov a ich automatické spracovanie na požiadavky v CDESK. Požiadavka sa automaticky priradí zodpovedným zamestnancom a zaradí sa do zoznamu požiadaviek v Module Požiadavky.

Nad požiadavkou, priamo v systéme, funguje komunikácia so zákazníkom prostredníctvom diskusie (napr. dohodnutie termínu servisu) a interná komunikácia (medzi riešiteľmi požiadavky). Externú komunikáciu, napr. s dodávateľmi, riešia znovu priamo v požiadavke vďaka funkcii Ext-mail. Všetka komunikácia sa tak udržiava na jednom mieste a nie je roztrúsená v emailových schránkach zamestnancov.

Evidencia a správa predaných a inštalovaných zariadení funguje v Module CMDB.Systém aktívne pracuje s údajmi týchto zariadení. Umožňuje napríklad zákazníkom a technikom priradenie zariadenia pri zadávaní alebo editácii požiadavky. Technik tak presne vie, o aké zariadenie ide, pozná jeho servisnú minulosť, parametre a atribúty. Navyše, na plánovanie pravidelných servisov a kontrol týchto zariadení, využíva spoločnosť Pravidelné požiadavky.

Servisný technik zadá v CDESK pravidelné kontroly vždy po inštalácii nového zariadenia, ktoré sú v čase fungovania zariadenia automaticky notifikované a priraďované technikom, ktorí majú za ne zodpovednosť.

Cenové ponuky ALPHASET spracúva a eviduje v Module Cenové ponuky. Zaujímavosťou je, že Ponuky môžu byť akceptované digitálne, priamo v systéme. 

Ak je naplánovaný servis a so zákazníkom sa dohodne termín, servisný koordinátor pridelí konkrétne časovo ohraničené úlohy technikom, ktorí ich vidia priamo v systéme, v mobilnej aplikácii a vo svojich Microsoft alebo GSuite kalendároch.

Vykonanú prácu si technici evidujú v Module Plnenia, ktorý im umožňuje veľmi komfortný a detailný zápis o vykonaní opravy, inštalácie alebo servisu,s informáciami o vykonanej práci s fotodokumentáciou, použitom materiáli a doprave.

Pre ALPHASET sa na mieru riešilo Money S4/S5 prepojenie. Po odsúhlasení plnenia zákazníkom sa jedným klikom zpožiadavky vytvára a posiela objednávka do prepojeného ERP Money S4/S5. V Money sa táto prijatá objednávka následne fakturuje acelý proces fakturácie prebieha už v Money. Modul Adresár / Modul Spoločnosti vďaka prepojeniu synchronizuje zákazníkov medzi systémami, čím sa eliminuje duplicitná práca. 

Modul Sklad je čerešničkou prepojenia.V CDESK sa zladia všetky skladové karty z Money, ktoré sa vyberú ako skladové položky na výdajku, tá sa naviaže na plnenie, aby bol jednoducho identifikovateľný použitý materiál.

Nastavením tohto procesu a vzájomným prepojením ERP systému s CDESK Service Desk sa v ALPHASETE ušetrí enormné množstvo manuálnej práce a duplicitného zadávania údajov, ktoré vznikajú pri fakturácii. Po zavedení procesu došlo takmer k 100% zníženiu chybovosti pri fakturácii, markantnému zvýšeniu produktivity a transparentnosti voči zákazníkom.

Nenahraditeľnou súčasťou manažérskeho rozhodovania sú prehľady a reporty. CDESK ich poskytuje natívne, ale aj prepojením so softvérom Microsoft PowerBI.

Dôležité bolo predovšetkým odstránenie papierovej agendy. V ALPHASETE sa to podarilo digitalizáciou servisných výkazov, ktoré boli vytvorené na mieru tak, aby presne zodpovedali požadovanému vzoru. Servis je ukončený po automatickom vygenerovaní servisného výkazu, ktorý zákazník podpisuje technikovi na mieste zásahu, priamo v mobile alebo tablete. Servisný výkaz sa následne ukladá v požiadavke a posiela sa zákazníkovi.

Za zmienku stojí aj Modul Znalostná báza, kde ALPHASET v rámci spoločnosti zdieľa návody, postupy a ďalšie informácie, do ktorých môžu zamestnanci nahliadnuť vždy, keď potrebujú.

Záver

Práca servisného oddelenia spoločnosti ALPHASET sa vďaka CDESK dostala na vyššiu úroveň, zlepšila sa prehľadnosť jednotlivých úkonov, funguje výborná evidencia podľa zákazníkov, typov zariadení a ich výrobných čísel, skrátila sa aj pred servisná príprava. 

V prípade, že vás táto prípadová štúdia zaujala nás neváhajte kontaktovať.

POUŽÍVANÉ MODULY
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png

Požiadavky

Požiadavky
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-pravidelne-poziadavky.png

Pravidelné požiadavky

Pravidelné požiadavky
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-spracovanie-sprav.png

Spracovanie správ

Spracovanie správ
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-ponuky.png

Cenové ponuky

Cenové ponuky
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-ulohy.png

Úlohy

Úlohy
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-sklady.png

Sklady

Sklady
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-plnenia.png

Plnenia

Plnenia
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-znalostna-baza.png

Znalostná báza

Znalostná báza
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-cmdb.png

CMDB

CMDB
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-kalendar-1.png

Adresár

Adresár
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-kalendar.png

Kalendár

Kalendár
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-reporty.png

Reporting

Reporting
Externé funkcionality
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/26_API_konektory-320x320.png

ERP Money S4/S5 prepojenie

ERP Money S4/S5 prepojenie
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/26_API_konektory-320x320.png

PowerBI prepojenie

PowerBI prepojenie