Ceny

CDESK je flexibilný produkt, ktorý vám umožňuje platiť len za to, čo využívate. Zvýhodnené balíčky obsahujú funkcie vybrané podľa preferencií našich zákazníkov.

CDESK Business

Moduly

 • Zákazky (projekty)
 • Plánovanie
 • Konektor do kalendárov
 • Komunikátor - chat
 • Mobilná aplikácia
 • Účtovanie prác, evidencia zmlúv

 

Rozšírenia

 • Vlastná https:// adresa
Mesačne od:10€/operátor*
Vyskúšajte CDESK
CDESK Service desk

Moduly

 • Helpdesk s SLA
 • Plánovanie
 • Konektor do kalendárov
 • Znalostná báza
 • Zákazky (projekty)
 • Komunikátor - chat
 • Mobilná aplikácia
 • Spracovanie autorizov. správ

 

Rozšírenia

 • Spracovanie všetkých správ
 • CRM
 • Objektová databáza CMDB, SLA
 • Konektor do účtovného systému
 • Mapový systém
 • GPS sledovanie vozidiel
 • Integrácia IT monitoringu CM
 • Vlastná https:// adresa
 
Mesačne od:14€/operátor*
Vyskúšajte CDESK
53€/month
Try CDESK
* uvedené ceny sú bez DPH

** moduly Mapový systém a GPS sledovanie vozidiel sú v balíku CRM dostupné len so zapnutým rozšírením Helpdesk s SLA, mapový systém je v testovacej prevádzke
 
Porovnanie štandardných balíčkov CDESK
Moduly
CDESK Business
CDESK

Service desk
Helpdesk s SLA
 
 
CRM modul
 
 
Znalostná báza
 
 
Zákazky (projekty)
 
 
Plánovanie
 
 
Konektor do kalendárov(Exchange, Gmail)
 
 
Komunikátor a chat
 
 
Mobilná aplikácia s offline funkciami
 
 
Spracovanie správ účtované za adresu

AUTORIZOVANÝCH / VŠETKÝCH

E-MAILOV
 
 / 
Účtovanie prác, evidencia zmlúv
 
 
Objektová databáza CMDB, SLA termíny
 
 
Konektor do účtovného systému
 
 
Mapový systém*
 
 
GPS sledovanie vozidiel*

účtované za GPS jednotku
 
 
Integrácia IT monitoringu CM

účtované za PC, čítajte CM web
 
 
Vlastná https:// adresa
 
 
 
Vyskúšajte CDESK
Vyskúšajte CDESK
* moduly Mapový systém a GPS sledovanie vozidiel sú v balíku CRM dostupné len so zapnutým rozšírením Helpdesk s SLA

Ostatné príplatky a zľavy na vyžiadanie. Prosím, kontaktujte nás.