PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

CDESK je súčasťou spoločnosti
Mazars už niekoľko rokov

100% implementačný proces
80 % spokojnosť s CDESK
100 % spokojnosť s podporou

O spoločnosti

Mazars je 5. najväčšou konzultačnou spoločnosťou na Slovensku a pôsobí tu od roku 2000. Klientom poskytuje služby v oblasti auditu a účtovníctva, daňového, finančného poradenstva, konzultácií, udržateľnosti a firemnej odolnosti. Je súčasťou poprednej medzinárodnej spoločnosti.  

Cieľ

Zabezpečiť efektívnejšiu komunikáciu, digitalizovať interné procesy a vzťahy so zákazníkmi, monitoring SLA a sledovať vyťaženosť operátorov. 

„CDESK sa stal v priebehu rokov našou neoddeliteľnou súčasťou. Interné požiadavky sú zjednotené, efektívne a funkčné. Ich riešenie a komunikácia s klientami je prehľadná a transparentná. V pomere cena, kvalita, výkon a podpora, je Inova Logic jedným z popredných dodávateľov na Slovensku.“ 

Michaela Hecht, manager, Mazars 

Stav pred nasadením

CDESK sme si vybrali v prvom rade na to, aby sme zjednotili komunikáciu, ktorá nebola efektívna, nevedeli sme sledovať požiadavky, ich počet, plnenie, nemali sme určené termíny ani zodpovedné osoby. 

Riešenie

CDESK ponúkol cenovo výhodné riešenie, ktoré zjednodušilo a zefektívnilo prácu v spoločnosti Mazars.   

Pri onboardingu nových zamestnancov sa používajú Šablóny požiadaviek. Na úspešné a kompletné prijatie nového zamestnanca do firmy je potrebná kooperácia viacerých interných oddelení. Šablóna  to zabezpečuje vďaka preddefinovaným Úlohám aPracovným príkazom, ktoré ich presne určujú pre každé oddelenie. Práca na jednej požiadavke je tak rozdelená na menšie celky.  

Ak sa požiadavka týka určitých výdavkov, používa sa ďalšia výhoda – Schvaľovanie. Proces je rozdelený do niekoľkých krokov, pričom každý potvrdzuje pridelený schvaľovateľ. Požiadavku je možné riešiť až po jej schválení.  

Mnoho z klientov spoločnosti Mazars nemá vytvorené konto v CDESK, pretože ho potrebujú využiť len sporadicky. Je zriadená mailová adresa, na ktorú takýto klienti môžu posielať svoje požiadavky. Modul Spracovanie správ v systéme CDESK sa postará o ich automatické spracovanie do podoby požiadavky. Požiadavka je na základe pravidla pridelená k operátorovi, ktorý sa o konkrétneho klienta stará. CDESK zoskupuje komunikáciu s klientmi, vzájomne medzi pracovníkmi, ale aj s dodávateľmi, prehľadne na záložkách Diskusia a EXT-mail priamo na požiadavke. Tento scenár je výhodný pre obe strany, pretože klient naďalej pohodlne komunikuje pomocou mailu a spoločnosť Mazars má všetku komunikáciu zaznamenanú v CDESK. 

Pri plnení pravidelne sa opakujúcich akcií využíva Mazars Pravidelné požiadavky, ktoré sa automaticky generujú v stanovených intervaloch.  

Každá požiadavka má prideleného riešiteľa. Ide o osobu zodpovednú za jej splnenie. Ak riešiteľ nie je dostupný, vyriešenie požiadavky pripadne zastupujúcemu riešiteľovi.  

Pri plnení požiadaviek je dôležité dodržiavanie termínov, ktoré sa stanovujú na základe SLA. Pri sledovaní termínov pomáhajú dashboardy Úvodného prehľadu a Reporty. 

Záver

Vďaka systému CDESK sa v Mazars podarilo digitalizovať a efektívne nastaviť všetky vytýčené procesy. HR má dokumenty v elektronickej podobe a fyzické kópie nie sú potrebné. Pri riešení požiadaviek sa používajú úplne digitalizované schvaľovacie procesy s presne definovanými krokmi. Hoci klienti naďalej komunikujú pomocou mailov, všetky správy sa automaticky prenášajú do CDESK. Vďaka tomu sa žiadna správa nestratí a každá komunikácia je zaznamenaná.  

Prechod na novú technológiu, zmena návykov klientov, ale aj operátorov nebola jednoduchá. Implementácia ale prebehla hladko a spoločnosť Mazars vyzdvihla nadštandardnú podporu a ochotu neustále zlepšovať servis zo strany CDESK.  

Dôležitým faktorom, ktorý pomohol pri výbere bolo, že CDESK je multijazyčný. Väčšina klientov spoločnosti Mazars je zo Slovenska alebo z Českej republiky a to, že majú aplikáciu v rodnom jazyku, je určite prednosťou. Pre anglicky hovoriacich klientov je jednoduché prepnúť si jazyk aplikácie do angličtiny. Navyše, dáta sú uložené na území Slovenskej republiky.  

Dôvodom pre CDESK je podľa predstaviteľov spoločnosti nadštandardná podpora a ochota neustále zlepšovať servis. Či už ide o nastavenie CDESK alebo ide o úplne nové funkcionality, vždy je veľmi rýchla spätná väzba a aj riešenie. Viackrát sa požiadavka od spoločnosti Mazars dostala do zoznamu vylepšení a reálne sa vyriešila.  

V prípade, že vás táto prípadová štúdia zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

POUŽÍVANÉ MODULY
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png

Požiadavky

Požiadavky
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-pravidelne-poziadavky.png

Pravidelné požiadavky

Pravidelné požiadavky
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-plnenia.png

Plnenia

Plnenia
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/12/schvalovanie.png

Schvaľovanie

Schvaľovanie
pracovne-prikazy

Pracovné príkazy

Pracovné príkazy
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-spracovanie-sprav.png

Spracovanie správ

Spracovanie správ
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2023/09/ico-ulohy.png

Úlohy

Úlohy
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/07_SLA-320x320.png

SLA

SLA
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/24_Uvodny_prehlad-320x320.png

Úvodný prehľad

Úvodný prehľad
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/09_Reporty-320x320.png

Reporty

Reporty