PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Ako má Seyfor vďaka CDESK prehľadnú komunikáciu so zákazníkom

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Ako má Seyfor vďaka CDESK prehľadnú komunikáciu so zákazníkom

50% zautomatizovaných procesov
Transparentná komunikácia so zákazníkmi

O spoločnosti Seyfor, a.s. ponúka riešenia ERP na riadenie a automatizáciu obchodných procesov v rôznych odvetviach a pre rôzne veľké spoločnosti. (čítať viac)

„Malá firma Cígler Software bola založená v Brne v roku 1990. Išlo o začiatok cesty, ktorá nás odvtedy doviedla až na pozíciu jednej z najväčších softvérových firiem v strednej Európe. Pod našu vlajku už prešlo viac ako 15 firiem a naďalej sa rozrastáme, naprieč európskymi krajinami.“

Cieľ

Cieľom pre spoločnosť Seyfor a.s., ktorá komunikuje s obrovským množstvom zákazníkov, je mať prehľadnú komunikáciu so zákazníkom a implementovať štandardný servicedesk s komunikáciou ponuky a fakturačnými podkladmi z vykonanej práce.

Riešenie

Riešenie

„Páčilo sa mi, že na začiatku sme všetko robili metodicky spolu s Miroslavom Jombíkom. Mala som predstavu a on bol ochotný ju naplniť.“
– Ing. Zuzana Zajičková

 

CDESK team ponúkol ústretovosť pri implementácii funkčných požiadaviek pre zastrešenie celého procesu od úvodnej komunikácie so zákazníkom až po vystavenie podkladov pre účtovanie: 


Proces začína prostredníctvom modulu Zákazky, ktoré reprezentujú zmluvu so zákazníkom, projekt (zoskupujú požiadavky zákazníka). Definované sadzby (paušály, hodinové sadzby,…) v kombinácii s vykázanou prácou z plnení, slúžia ďalej ako podklad pre účtovanie.
Následne modul Požiadavky vyrieši zachytávanie podnetov od zákazníkov, následnú komunikáciu formou diskusie, ponúk. Zoskupujú tiež všetky plnenia s vykonanou a fakturovanou prácou.

Modul Ponuky eviduje odhadovaný čas na realizáciu zákazníckej požiadavky, aj čas akceptovaný zákazníkom. Ponúkaný rozsah prác po verifikovaní poverenou osobou môže zákazník akceptovať priamo v CDESK.

Modul Plnenia zastrešuje záznamy o vykonanej práci(kto, čo, za aký čas), ktoré slúžia ako podklad pre dochádzkový systém (interné plnenia) a ako podklad pre účtovanie (fakturačné plnenia).

Modul Cenník slúži ako šablóna pre účtovné položky vkladané do zákaziek.

Potrebám spoločnosti Seyfor bol špeciálne prispôsobený modul Reporting, ktorý zastrešuje 4 hlavné kategórie reportov:

  1. Štatistiky požiadaviek – vyhodnotenie štatistiky zadaných požiadaviek a požiadaviek s akceptovaným ukončením.
  2. Kontrola rozpočtu požiadaviek – porovnanie za akú cenu to má niekto spraviť a koľko zákazník akceptoval a koľko reálne chceme fakturovať.
  3. Report k plánovaniu kapacít – vyhodnotenie potrebných ľudských zdrojov k dokončeniu nacenenej funkcionality.
  4. Sumár čerpania paušálu po požiadavkách je príloha k faktúre.

Ako posledný krok procesu slúži modul Účtovanie k vystaveniu účtovných podkladov na fakturáciu.

Vďaka CDESKu sa podarilo spoločnosti Seyfor digitalizovať 50% procesov, nastaviť interné procesy a zabezpečiť transparentnú komunikáciu so zákazníkmi v jednej aplikácii. Toto všetko je dôkazom toho, že CDESK je naozaj komplexný nástroj, ktorý sa dá jedinečne pripraviť a dodať naozaj do každej spoločnosti.

V prípade, že vás táto prípadová štúdia zaujala nás neváhajte kontaktovať.

POUŽÍVANÉ MODULY
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png

Požiadavky

Požiadavky
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/03_Plnenia-320x320.png

Plnenia

Plnenia
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/02_Zakazky-320x320.png

Zákazky

Zákazky
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/17_Cennik-320x320.png

Cenník

Cenník
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/14_Ponuky-320x320.png

Ponuky

Ponuky
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/09_Reporty-320x320.png

Reporting

Reporting
Účtovanie logo

Účtovanie

Účtovanie
Externé funkcionality
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/08/26_API_konektory-320x320.png
API pre synchronizáciu odpracovaných hodín z plnení do MS Project
API pre synchronizáciu odpracovaných hodín z plnení do MS Project