CDESK – softvér pre vyšší stupeň údržby

18. septembra 2017

CDESK prezentovaný na 13. Medzinárodnej servisnej konferencii.

Poriadok. Efektivita. Zisk.

To sú benefity, ktoré CDESK prináša každej firme, bez ohľadu na to, v akej brandži pôsobí.

Čoraz väčšiu popularitu má CDESK u firiem poskytujúcich servisné služby, čo sa potvrdilo aj na 13. Medzinárodnej servisnej konferencii (Šamorín, 6-8. september 2017), kde bol CDESK zastúpený ako nástroj IT podpory riadenia servisných pracovníkov, v rámci sekcie Efektívnosť.