CDESK je opäť krajší a efektívnejší

5. augusta 2019

Nový vzhľad emailových notifikácií, Zastupovanie, vylepšená Konfiguračná databáza…

Nový vzhľad emailových notifikácií

Vo verzii 3.0.164 sme zmenili vzhľad emailových notifikácií. Logo CDESKu je presunuté z hornej hlavičky do spodnej časti notifikácie. Vďaka tomu viac vynikne vaše logo, ktoré je teraz väčšie.

Mailové notifikácie sú plne responzívne. Rovnako dobre vyzerajú na veľkej obrazovke počítača aj na displeji mobilného zariadenia.

Do popredia sme vysunuli popis k danej notifikácii, aby ste okamžite získali všetky potrebné údaje.

Pod popisom sa nachádza zoznam základných informácii. Vďaka novému výzoru je prehľadnejší a neobsahuje nadbytočné položky.

Nový vzhľad emailových notifikácii
Nový vzhľad emailových notifikácii
Zastupovanie

S novou aktualizáciou bola výrazne rozšírená funkcia Zastupovanie.  Najnovšie je prístupná aj pre moduly Pracovné príkazy a Schvaľovanie. Navyše, používateľ môže zadávať zastupovania aj pre iné konta, nie len pre seba.

CDESK tiež ponúka možnosť prednastavenia obdobia zastupovania. Zastupovanie sa automaticky aktivuje a zruší vo zvolených termínoch.

Zastupujúci pristupuje k záznamom zastupovaného rovnako jednoducho ako ku svojim. Pridelením zastupovania naňho prejdú práva zastupovaného používateľa.

Zastupovanie bola rozšírené aj o možnosť zastupovania medzi zákazníckymi kontami.

Zastupujúci prijíma všetky notifikácii zastupovaného, no zastupovaný si môže oznámenia v čase neprítomnosti vypnúť.

Prehľad o zastupovaniach, či už minulých alebo budúcich, si udržíte vďaka funkcii centrálneho spravovania. Na jednom mieste sa nachádzajú záznamy o všetkých zastupovaniach.

Rozšírenie funkcie Zastupovanie
Rozšírenie funkcie Zastupovanie
Vylepšená Konfiguračná databáza

Vo verzii 3.0.164 tiež pribudlo veľa užitočných funkcií spojených s Konfiguračnou databázou.

Názov konfiguračného objektu sa môže generovať automaticky na základe vami určeného vzoru. V prípade, že si vytvoríte vlastný názov CI, nová funkcia zabezpečujúca unikátny názov v rámci CI Type vás informuje, či rovnaký názov nepoužíva iná položka.

Ak v Konfigurovateľnej databáze evidujete veľké množstvo objektov, po novom budete mať možnosť nastaviť, či sa zoznam CI má načítavať automaticky alebo až po výbere Hlavnej skupiny a Typu. Voľba konkrétnych objektov výrazne urýchli načítavanie zoznamu.

Vylepšená Konfiguračná databáza
Vylepšená Konfiguračná databáza
Sumarizácia zlepšení je uvedená v Histórii verzií >