Zásadné vylepšenia a nový Scoreboard

7. októbra 2019

Scoreboard, plánovaná práca, výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny, hromadná úprava CI záznamov, voľba zadávania požiadaviek, dvojtýždňový kalendár…

Scoreboard

Scoreboard na jednej obrazovke zobrazuje ucelený prehľad o počte záznamov požiadaviek a/alebo pracovných príkazov, podľa vopred definovaných kritérií. Tie možno ľubovoľne konfigurovať podľa potrieb pracovníkov vašej spoločnosti.

Kliknutím na bunku reprezentujúcu počet záznamov sa pracovník dostane k ich zoznamu.

Prehľadnosť obrazovky možno zlepšiť použitím rôznych farieb buniek.

Scoreboard
Scoreboard
Plánovaná práca

Ďalším novým modulom, ktorý prináša verzia 3.0.166, je Plánovaná práca. Je súčasťou Konfiguračnej databázy. Umožňuje evidovať plánovanú prácu a odstávky. O všetkých týchto úkonoch môžete informovať svojich zákazníkov prostredníctvom mailových notifikácii.

Čas zadaný v plánovanej práci sa nezapočítava do poruchových časov k výpočtu SLO.

Plánovaná práca
Plánovaná práca
Výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny

Nová funkcia je prínosom najmä pre spoločnosti s väčším počtom riešiteľov a riešiteľských skupín. Výber riešiteľa bol rozdelený do dvoch polí: povinná riešiteľská skupina a voliteľný riešiteľ. Výhody tejto voľby:

  • V poli riešiteľ sa ponúkajú iba riešitelia prislúchajúci vybranej riešiteľskej skupine. Predídete tak situácii, kedy by záznam mohol byť pridelený riešiteľovi z inej než zodpovednej riešiteľskej skupiny.
  • Každý záznam si uchováva informáciu nielen o poslednom riešiteľovi, ale aj o jeho riešiteľskej skupine. To umožňuje vyhodnocovanie pracovníkov ako podľa riešiteľa, tak aj podľa riešiteľských skupín.

Dôležité: Aktivácia tejto voľby spúšťa migráciu nastavení riešiteľských skupín z rôznych častí CDESKu. Túto zmenu nie je možné odvolať – je permanentná.

Hromadná úprava CI záznamov

V zozname konfiguračných položiek možno hromadne editovať všeobecné vlastnosti vybraných CI záznamov alebo všetkých záznamov vyhovujúcich filtru.

Pod všeobecnými vlastnosťami rozumieme všetky všeobecné informácie okrem doplnkových vlastností, SLA a v prípade služieb aj SLO.

Hromadná editácia doplnkových vlastností je vo vývoji, pribudne v niektorej z budúcich verzií CDESKu.

Hromadná úprava CI záznamov
Hromadná úprava CI záznamov
Voľba zadávania požiadaviek – katalóg/manuálne zadávanie

Ak je zapnutý katalóg požiadaviek, môže administrátor cez oprávnenia používateľa/skupiny ovplyvňovať spôsob zadávania požiadavky:

  • Len manuálne
  • Len cez katalóg požiadaviek
  • Manuálne zadávanie spolu s katalógom.

Spôsob zadávania požiadaviek sa takto dá nastaviť pre operátorské či zákaznícke konto, ako aj pre Easyclick.

Nový dvojtýždňový kalendár

Vďaka dvojtýždňovému zobrazeniu je plánovanie efektívnejšie. Do kalendára si vyberáte z operátorov alebo skupín, ktoré chcete vidieť.

Tento kalendár je vo verzii 3.0.166 zapínateľný v Beta funkciách, po zapracovaní ďalších funkcionalít sa stane predvoleným.

Dvojtýždňový kalendár
Dvojtýždňový kalendár
Zoznam všetkých noviniek >