Prinášame najrýchlejšie ukončovanie požiadaviek

11. mája 2020

Verzia 3.0.179 prináša funkciu Rýchle ukončovanie požiadaviek.

TOP novinky – 11. máj 2020

Rýchle ukončovanie požiadaviek

Verzia 3.0.179 prináša funkciu Rýchle ukončovanie požiadaviek, ktorá zjednodušuje prácu s požiadavkami. Po jej zapnutí v Globálnych nastaveniach sa na požiadavke objaví tlačidlo na ukončovanie požiadavky.

Tlačidlo na rýchle ukončovanie požiadaviek
Tlačidlo na rýchle ukončovanie požiadaviek

Rýchle ukončovanie zohľadňuje podmienky na ukončenie požiadavky. Na ukončenie požiadavky je potrebné, aby boli ukončené aj všetky naviazané pracovné príkazy a, ak je nastavené schvaľovanie na požiadavku, tak musí byť schválená. Tiež je potrebné, aby daný používateľ mal oprávnenie ukončovať požiadavku.

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.179 >