CDESK si môžete ešte viac personalizovať

21. júla 2020

Verzia 3.0.182 prináša avatarov a mnohé ďalšie nové funkcie.

TOP novinky – 21. júl 2020

Avatari

Vďaka novej funkcii výberu avatarov si môžete CDESK viacej personalizovať. V nastaveniach účtu si môžete vybrať zo systémových avatarov, alebo použijete vlastnú fotku.

Výber zo systémových avatarov
Výber zo systémových avatarov
Zobrazenie avatara v CDESKu
Zobrazenie avatara v CDESKu

Vďaka avatarom sa zvyšuje prehľadnosť diskusií na požiadavkách. Zobrazujú sa totiž pri každom príspevku a aj v mailových notifikáciách. Navyše sú farebne odlíšení operátori a zákazníci (operátori sú v zelenom krúžku).

Zobrazenie avatarov v diskusii na požiadavke
Zobrazenie avatarov v diskusii na požiadavke
Zobrazenie avatarov v mailovej notifikácii o diskusii na požiadavke
Zobrazenie avatarov v mailovej notifikácii o diskusii na požiadavke
Úprava kritérií pre zaradenie do skupiny Moje čakajúce na odozvu

S novým updatom boli zmenené kritéria na triedenie zoznamu požiadaviek pri prioritnom zobrazení. Úpravou konkrétne prešli kritéria na zaraďovanie požiadaviek do skupiny Moje čakajúce na odozvu. Do tejto skupiny sa požiadavka priradená riešiteľovi dostane:

 • Ak ešte nebola vykonaná odozva na novozaloženú požiadavku. Pod odozvou sa rozumie:
  •  Zmena stavu požiadavky z Prijaté na akýkoľvek iný.
  •  Vloženie diskusného príspevku od operátora pre zákazníka.
  •  Zadanie plnenia na požiadavku.
 • Ak do diskusie na požiadavke zákazník vloží alebo pošle cez mail príspevok.
 • Ak je na požiadavke zmenený riešiteľ iným používateľom ako je zvolený riešiteľ, novému riešiteľovi sa požiadavka presunie do stavu Moje čakajúce na odozvu.
 • Jej stav sa systémovo zmení do stavu V riešení po úspešnom / neúspešnom testovaní zákazníkom.
 • Jej stav sa systémovo zmení  do stavov Objednané alebo Priradené po akceptácii / neakceptácii ponuky previazanej k požiadavke.
 • Jej stav sa systémovo zmení do stavov Reklamácia alebo V riešení po neakceptovaní ukončenia požiadavky.

Automatická tvorba miesta po založení novej spoločnosti

V globálnych nastaveniach konfiguračnej databázy CMDB pribudlo nastavenie Automatická tvorba miesta spoločnosti. Zapnutím tejto funkcie sa pri tvorbe novej spoločnosti automaticky vytvorí aj miesto danému zákazníkovi (za predpokladu, že máte v konfiguračnej databáze zapnutú hlavnú skupinu Miesta).

Zapínanie Automatickej tvorby miesta v Globálnych nastaveniach
Zapínanie Automatickej tvorby miesta v Globálnych nastaveniach

Názov a adresa automaticky vytvoreného miesta sa vypĺňa na základe parametrov spoločnosti.

Kópie notifikácií k ponukám na zákaznícky kontakt

S posledným updatom pribudla nová funkcia aj pre modul Ponuky.  V globálnych nastaveniach notifikácii je teraz možné nastaviť, aby zákaznícky kontakt dostával kópie notifikácii k ponukám pre zákazníka, ktorého má priradeného. Kópie budú odchádzať len ak zákaznícke konto má zapnuté posielanie notifikácii k ponukám.

Nastavenie, aby zákaznícky kontakt dostával kópie ponúk
Nastavenie, aby zákaznícky kontakt dostával kópie ponúk

Odosielanie kópií možno nastaviť na nasledujúce úkony s ponukami:

 • Založenie novej ponuky
 • Zmena zodpovedného riešiteľa
 • Zmena stavu ponuky – t.j. notifikácie odídu pri akejkoľvek zmene stavu ponuky
 • Zmena stavu ponuky Na verifikáciu
 • Zmena stavu ponuky Na akceptáciu
 • Zmena stavu ponuky Vybavená
 • Zmena stavu ponuky Zrušená
 • Zmena stavu ponuky Akceptácia riadkov ponuky.
Kópia mailovej notifikácie pri založení novej ponuky
Kópia mailovej notifikácie pri založení novej ponuky
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.182 >