Aktualizácia zásadne vylepšuje notifikácie

20. mája 2021

S verziou 3.0.189 v hlavnom menu pribudla informácia o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek, je možné nastaviť východziu adresu pre odosielateľa CDESK notifikácií, ale aj pribudla nová konfigurácia notifikácií pre modul Žiadosti o voľno, spolu s množstvom ďalších užitočných funkcií.

TOP novinky – 20. mája 2021

Informácia v menu o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek

V hlavnom menu CDESKu sa pri moduly požiadavky teraz zobrazujú čísla informujúce o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek. Vďaka tomu používateľ získa rýchly prehľad o stave riešenia požiadaviek.

Informácia v menu o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek
Informácia v menu o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek

Aktuálne sa zobrazuje len počet požiadaviek so zmeškanou odozvou. V nasledujúcej verzii sa bude zobrazovať počet všetkých požiadaviek čakajúcich na odozvu a červené zvýraznenie sa objaví ak bude minimálne jedna požiadavka čakajúca na odozvu po termíne splnenia.

Nastavenie východzej adresy pre odosielateľa CDESK notifikácií

S verziou 3.0.189 tiež pribudla možnosť pre každú spoločnosť osobitne nastaviť email odosielateľa mailových notifikácií. Táto adresa bude uvedená ako odosielateľ v zákazníckych mailových notifikáciách týkajúcich sa všetkých záznamov naviazaných na danú spoločnosť.

Nastavenie mailovej notifikácie vo formulári spoločnosti
Nastavenie mailovej notifikácie vo formulári spoločnosti
Nové roly pre príjem notifikácií z požiadaviek naviazaných na zákazky

V CDESKu sa vykonali úpravy na posilnenie významu zákazky. Pribudlo, že zodpovedný riešiteľ za zákazku, zákaznícky kontakt za zákazku môžu byť informovaní o akciách s požiadavkami priradenými k zákazke. Aké akcie a komu sa budú notifikovať, nastavíte v Globálne nastavenia-> Notifikácie->Základné nastavenia priradením nových rolí Kontakt na zákazníka zo zákazky a Zodpovedný riešiteľ zo zákazky v časti CDESK notifikácie, Požiadavky.

Nové roly pre príjem notifikácií z požiadaviek naviazaných na zákazky
Nové roly pre príjem notifikácií z požiadaviek naviazaných na zákazky
Tlač doplnkových vlastností

V predchádzajúcej verzii sa pri tlači požiadavky pripravil jednoduchý výstup obsahujúci iba základné polia požiadavky. Od verzia 3.0.189 sa vo výstupe už nachádzajú aj pripojené doplnkové vlastnosti, ktoré boli vyplnené alebo schválené. Tlačený protokol neobsahuje zamietnuté doplnkové vlastnosti.

Tlač požiadavky spolu s doplnkovými vlastnosťami
Tlač požiadavky spolu s doplnkovými vlastnosťami
Nová konfigurácia notifikácií pre modul Žiadosti o voľno

V globálnych nastaveniach notifikácií bola pridaná sekcia pre modul žiadosti o voľno. Nastavuje sa notifikovanie nasledujúcich úkonov:

  • Nová žiadosť o voľno
  • Čerpanie voľna
  • Zmena termínu voľna
  • Pridanie zastupovania
  • Zrušenie zastupovania
  • Zrušenie voľna

Notifikované môžu byť nasledujúce roly:

  • Žiadateľ
  • Nadriadení žiadateľa
  • Zastupujúci
  • Riešiteľské skupiny žiadateľa
Nastavenie notifikácií pre modul Žiadosti o voľno
Nastavenie notifikácií pre modul Žiadosti o voľno
Náhľad mailovej notifikácie na ponuke

Verzia 3.0.189 tiež prináša funkcie, ktoré sprehľadňujú prácu s ponukou. Po verifikácii všetkých riadkov je možné zobraziť náhľad mailovej notifikácie.

Náhľad mailovej notifikácie z ponuky
Náhľad mailovej notifikácie z ponuky

Tiež je možné nastaviť, či sa automaticky zmení stav naviazanej požiadavky.

Modálne okno, ktoré sa zobrazuje po verifikácii ponuky
Modálne okno, ktoré sa zobrazuje po verifikácii ponuky
Active Directory

CDESK ponúka možnosť prepojenia s Active Directory pre vstupnú autorizáciu, automatické vytváranie účtov a riadenie úrovní prístup. V dohľadnej budúcnosti bude aktivované aj Single Sign On (SSO). Dosiaľ bolo možné automaticky vytvárať účty len z jednej vetvy organizačnej štruktúry AD (OU). V novej verzii pribudla možnosť tieto účty načítavať z viacerých vetiev organizačnej štruktúry AD, takzvaných Organizational units (OU).

Tlačidlá na pridávanie ďalších vetiev organizačnej štruktúry AD
Tlačidlá na pridávanie ďalších vetiev organizačnej štruktúry AD
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.189 >