Hľadáte komplexný Service Desk? CDESK je riešenie!

15. novembra 2021

VYSKÚŠAJTE CDESK NA 30 DNÍ ZDARMA

Vyplňte registračný formulár a zariadime Vám testovacie konto CDESK.
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2021/07/foto-landing-page-cdesk-640x427.jpg
https://www.cdesk.sk/wp-content/uploads/2022/01/Miroslav-Jombik-160x160.jpg

Ing. Miroslav Jombík
CEO

Rast firmy v určitom momente vždy začína sprevádzať chaos. Firma utešene rastie, manažment už nedokáže všetko udržať v hlave a nové zákazky zakrývajú dôležitosť starších sľubov a riešení. Snaha popasovať sa s týmto problémom vyústila k naprogramovaniu prototypového riešenia CDESK, ktorý mal za úlohu zaviesť do rozpracovaných vecí a kompetencií poriadok.

Neustály vývoj a prispôsobovanie sa novým klientom prirodzene vyústili do vzniku komplexného nástroja správy firemných procesov. CDESK sa tak stal prvým čisto slovenským komerčným softvérom typu service desk či help desk.

Z jednoduchého nástroja na sledovanie zákaziek a prehľadu úloh vyrástol počas pár rokov komplexný nástroj na debordelizáciu procesov vo firmách. Nezáleží pritom, či ide o poisťovňu, servis automobilov, veľkú audítorskú spoločnosť, výrobcu alkoholu, opravárov kotlov, či IT firmu. Každý, kto má záujem o jasne dohľadateľné zadania úloh, sledovaný postup prác až po výslednú fakturáciu, dokáže s CDESKom efektívne zvyšovať svoju produktivitu, a tým aj zisk.

Vyvinutý pre seba, žiadaný od klientov

Keď pred takmer 20 rokmi Miroslav Jombík so svojim tímom začali programovať úplne prvú verziu CDESK, netušili, že o pár rokov sa naň spontánne začnú dopytovať klienti a neskôr sa z neho stane plnohodnotný softvér určený pre medzinárodný trh.

CDESK bol vyvinutý za účelom vlastnej organizovanosti v IT spoločnosti SEAL IT Services. Prioritou pre vtedajšie potreby bol helpdesk pre zákazníkov na nahlasovanie IT problémov a požiadaviek, nutnosť priraďovať úlohy, sledovať ich plnenie a jasná organizácia činností spoločnosti.

Z interného softvéru sa po rokoch práce v súčasnej podobe stal helpdesk, service desk, ticketovací nástroj i pomocník v komplexnej štandardizácii a automatizácii procesov. Vďaka svojej histórii a modulárnosti je vhodný aj pre menšie i väčšie spoločnosti. CDESK dokáže riešiť množstvo procesov a v implementácii sa zameriava na doplnkové moduly a na konkrétne procesy, pre ktoré je potrebný.

Čo je teda CDESK?

Jedno z možných pomenovaní je komplexný zákazkový softvér. Jeho obsahom je množstvo modulov, ktoré firmám poskytnú maximálny prehľad v procesoch poskytovania služieb vlastným klientom. To najdôležitejšie vo vzťahu dodávateľ-odberateľ je komunikácia, plnenie sľubov, jasné kompetencie a poriadok v kontaktoch a pridelených úlohách.

CDESK umožňuje rýchle dohľadanie zákazníka a zobrazí všetky podstatné údaje ako na dlani. Zároveň slúži aj ako komunikačný nástroj a dovoľuje byť v kontakte so zákazníkmi a udržiavať komunikáciu na jednom mieste, čo je v dnešnej situácii ovplyvnenej pandémiou viac než užitočné.

CDESK
v kocke
Sila CDESKu spočíva v jeho modifikovateľnosti presne na mieru Vášho biznisu. Objavte čo sa v ňom skrýva.
Čítať viac
Dôraz na systém

Poskytovať zákazníkom prvoradé služby si vyžaduje systematickú prácu. Ak sú požiadavky plnené kvalitne a načas, zákazník je spokojnejší a dodávateľ bude z efektivity profitovať. CDESK je systém, v ktorom dodávateľ i odberateľ môžu spoločne sledovať priebeh požiadavky od jej vzniku až po jej vyriešenie.

Pri riešení je možné spoľahnúť sa na konkrétnu osobu, ktorej je požiadavka priradená. Pri množstve úloh je dôležité kategorizovanie podľa priorít, priraďovanie zodpovedných osôb k zákazkám či delenie na jednotlivé úlohy. CDESK je možné prispôsobovať procesom, zvyklostiam a preferenciám užívateľov.

Správne veci správnym spôsobom

CDESK zaznamenáva úlohy a sleduje posun v ich riešení. Manažéri tak ľahko získavajú prehľad o realizácii vrátane časov potrebných na vykonávanie od zodpovednej osoby pre rýchlu analýzu nákladov a tvorbu kvalitných podkladov pre fakturáciu.

Samotná analýza nákladov, plánovanie optimálneho využívania zdrojov, manažment zamestnancov a ďalšie prostriedky na efektívne riadenie umožňujú vyťažiť zo všetkého maximum. Precízne plánovanie s mechanizmami na dodržiavanie termínov, organizáciu plnenia úloh s manažovaním ich životného cyklu, evidencia vykonaných prác, implementované komunikačné rozhrania, podpora ITIL (ITSM) v IT prostredí vytvárajú z CDESK-u komplexný nástroj na plnenie vysokých štandardov ISO 20000.

Slovenská helpdesk podpora

CDESK je originálny slovenský softvér s plnou IT podporou v našom materinskom jazyku umiestnenou na Slovensku. Slovenskí používatelia v prieskume tento fakt oceňovali najvyššími možnými bodmi. A ešte jedno číslo z prieskumu: s fungovaním CDESK-u je spokojných až 99 % jeho užívateľov. CDESK je nástroj vytvorený pre prax a má obrovské možnosti prispôsobovania sa konkrétnym požiadavkám.

Ak ešte váhate, či je pre vašu spoločnosť vhodné zaviesť do procesov takýto nástroj, môžete si ho zadarmo vyskúšať s demo účtom. Nie je na čo čakať. Iba organizovaná práca prináša zisk!

Máte konkrétnu otázku alebo
nemôžete nájsť niektoré
informácie?
Napíšte nám