Vylepšené Moje aktivity, prepojenie s Waze a CDESK už aj v poľštine

4. novembra 2021

Verzia 3.0.193 prináša zdokonalený úvodný prehľad, nové možnosti a funkcie pri práci s požiadavkami, prepojenie s navigáciou Waze, CDESK kompletne už aj v poľštine a mnoho ďalšieho.

TOP novinky – 4. novembra 2021

 

Prepojenie so systémom Waze

Verzia 3.0.193 prináša prepojenie so systémom Waze. Vďaka tomu sa v riešiteľskej mailovej notifikácii z požiadaviek nachádza odkaz pre navigáciu k adrese spoločnosti alebo k adrese prevádzky/miesta ak je na požiadavke naviazaný objekt z CMDB typu Prevádzka alebo Miesto.

Odkaz v mailovej notifikácii pre navigovanie cez Waze
Odkaz v mailovej notifikácii pre navigovanie cez Waze

Vkladanie odkazu pre navigovanie je možné zapnúť / vypnúť v základných nastaveniach pre Notifikácie.

Nastavenie pre zapnutie vkladania linku pre navigáciu
Nastavenie pre zapnutie vkladania linku pre navigáciu

Vylepšený widget Moje aktivity

S posledným updatom výraznými zmenami prešiel widget

 • Nad zobrazeným zoznamom pribudli prepínače, ktoré vyfiltrujú tieto typy záznamov:
 • Nepriradené
 • Na odozvu
 • Splniť dnes, zajtra
 • S vysokou prioritou (1,2)
 • So zadanou váhou

Vďaka tejto funkcii sa rýchlo dostanete k záznamom, ktoré v danej chvíli potrebujete a to bez toho, aby ste odchádzali z Úvodného prehľadu.

Prepínače pre zobrazenie určitého typu záznamu na widgete Moje aktivity
Prepínače pre zobrazenie určitého typu záznamu na widgete Moje aktivity

Pri zobrazení požiadaviek sa tiež vo widgete pri každom zázname zobrazuje ikona signalizujúca prioritu požiadavky, čím úspornejšie a jednoduchšie informuje o priorite požiadavky.

Ikony signalizujúce prioritu požiadavky
Ikony signalizujúce prioritu požiadavky

Nové voliteľné zobrazenie zoznamu požiadaviek s ukotvenými názvami stĺpcov

V prípade, že v zozname požiadaviek máte zobrazených veľa stĺpcov, odporúčame vám použiť novú funkciu ukotvenia stĺpcov. Po jej zapnutí sa názvy stĺpcov budú zobrazovať aj počas rolovania v zozname, vďaka čomu budete vždy vedieť, k čomu daná informácia patrí. Funkcia sa zapína v nastaveniach pre zobrazenie stĺpcov a nie je dostupná pre mobilné zariadenia.

Nastavenie pre tabuľkové zobrazenie s ukotvenými stĺpcami
Nastavenie pre tabuľkové zobrazenie s ukotvenými stĺpcami

Rýchle ukončenie požiadavky z formulára plnenia

Prácu s požiadavkou výrazne urýchli aj nová funkcia rýchleho ukončenia požiadavky priamo cez formulár naviazaného plnenia. Táto funkcia je aktívna, len ak je v globálnych nastaveniach pre požiadavky zapnuté rýchle ukončovanie požiadaviek.

Tlačidlo pre rýchle ukončenie požiadavky cez naviazané plnenie
Tlačidlo pre rýchle ukončenie požiadavky cez naviazané plnenie

Pridané odkazy na dokumentáciu a podporu CDESKu

Od verzie 3.0.193 sa v menu pod ikonou používateľa nachádzajú nové možnosti: Dokumentácia k CDESKuPodpora k CDESKu.

Po kliknutí na možnosť Dokumentácia k CDESKu budete presmerovaný na stránku CDESKu, kde sa nachádzajú podrobné popisy jednotlivých modulov a návody ako ich používať. Možnosť Podpora CDESKu zas zobrazuje stránku CDESKu s dôležitými kontaktami, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok alebo pri zaznamenaní problému v systéme.

Odkazy na dokumentáciu k CDESKu a podporu k CDESKu
Odkazy na dokumentáciu k CDESKu a podporu k CDESKu

Podpora pre poľský jazyk

S posledným updatom bol CDESK rozšírený o poľský jazyk.

Výber poľského jazyka na prihlasovacej obrazovke
Výber poľského jazyka na prihlasovacej obrazovke
CDESK v poľskom jazyku
CDESK v poľskom jazyku

Nová záložka, kde sa zobrazuje, ku ktorým spoločnostiam je daná SLA priradená

V predošlých verziách bolo pomerne komplikované zistiť, ku ktorým spoločnostiam v CDESKu je vybraná SLA priradená. V novej verzii sa už priamo vo formulári SLA nachádza záložka, v ktorej sa nachádza kompletný zoznam priradených spoločností.

Zoznam spoločností, ku ktorým je SLA priradená
Zoznam spoločností, ku ktorým je SLA priradená

Náhľad požiadavky a nový prehliadač obrázkov

Pre zobrazenie základných informácii o požiadavke teraz stačí kliknúť na ikonu v riadku konkrétnej požiadavky a náhľad sa zobrazí priamo v zozname. Náhľad obsahuje názov požiadavky, popis a galériu obrázkov. Po kliknutí na obrázok v galérii sa obrázok zobrazí na celý displej.

Náhľad požiadavky v zozname požiadaviek
Náhľad požiadavky v zozname požiadaviek

Vylepšený bol aj samotný prehliadač obrázkov. Ten ponúka pohodlnejšie prepínanie medzi jednotlivými obrázkami, ale aj možnosti na stiahnutie obrázka, priblíženie, či zobrazenie na celý displej. Ak požiadavka obsahuje viacej obrázkov, pri ich prezeraní sa náhľady všetkých zobrazujú na spodnej lište.

Nový prehliadač obrázkov v CDESKu
Nový prehliadač obrázkov v CDESKu

Možnosť odriadkovať popis plnenia zobrazený v zozname plnení

V prípade, že popis plnenia obsahuje dlhší text, ktorý je členený do odsekov, v zozname plnení sa tento text zobrazuje bez odsekov. To môže v niektorých prípadoch spôsobiť, že text nebude prehľadný. Aby sa tomu predišlo, v zozname plnení bolo pridané tlačidlo, na ktoré keď kliknete, text sa zobrazí s pôvodným riadkovaním.

Porovnanie zobrazenia textu v zozname plnení pred a po odriadkovaní
Porovnanie zobrazenia textu v zozname plnení pred a po odriadkovaní

V šablónach požiadaviek bol rozšírený výber rolí pre nastavenie, kto môže dané pole editovať

V šablóne požiadavky je možne pre polia určiť, ktoré majú byť editovateľné pri vytváraní, alebo editácii požiadavky. S posledným updatom bolo toto nastavenie rozšírené o nové možnosti:

 • Nepovoliť úpravy – editácia poľa nie je povolená. Ide o staré nastavenie Nie.
 • Všetci používatelia – pole môže editovať ktokoľvek s prístupom k danému poľu. Ide o staré nastavenie Áno.
 • Riešiteľ, Operátor, Administrátor – pole môžu editovať len riešitelia, operátory a administrátori, pokiaľ k nemu majú prístup.
 • Operátor, Administrátor – pole môžu editovať len operátory a administrátori, pokiaľ k nemu majú prístup.
 • Administrátor – pole môžu editovať len administrátori.
Nové nastavenie rolí, ktoré môžu dané pole editovať
Nové nastavenie rolí, ktoré môžu dané pole editovať
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.193 >