Prijímanie hovorov v CDESK, vlastné tlačové formuláre z požiadaviek/plnení a mnoho ďalších funkcií

21. marca 2024

VoIP v CDESK – Uvádzame prvý spôsob komunikácie v rámci Omnichannel – telefonické hovory

Veľkou novinkou verzie 3.2.0 je prepojenie s VoIP telefónnou ústredňou. Vďaka tomu je možné hovory prijímať a uskutočňovať hovory priamo z CDESK. Hovory sa môžu spracovávať v podobe požiadaviek, alebo ako plnenia. Riešenie je napojené na telefónneho operátora VIPTEL, ktorý poskytuje svoje služby na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež je možná prevádzka pre ostatné krajiny EÚ.
Hovory môžete uskutočňovať z vášho mobilného zariadenia (Android, IOS) alebo z počítača (Windows), buď s bežnou náhlavnou súpravou /slúchadlami alebo ľubovoľným VoIP zariadením.
Samotná funkcionalita telefonovania prebieha cez telefónnu ústredňu nezávisle od CDESK. Systém CDESK slúži na spracovanie hovoru do podoby požiadaviek / plnení. Hovory preto môžete uskutočňovať vždy, aj keď máte vypnutý CDESK. Keď CDESK opäť zapnete, hovory sa spätne zosynchronizujú a môžete z nich dodatočne vytvoriť požiadavky / plnenia, prípadne zavolať volajúcemu späť priamo z CDESK.
Prácu s hovormi môžete uskutočňovať v dvoch nových rozhraniach. Prvé, pre rýchle spracovanie hovorov, menšie modálne okno, vďaka ktorému vybavenie hovorov spravíte aj počas toho, kým pracujete v CDESK na akomkoľvek inom zázname. Druhé, celoobrazovkový režim, pre komplexnejšiu prácu s hovormi.

Prehľad hovorov v modálnom okne
Obrázok: Prehľad hovorov v modálnom okne
Prehľad hovorov v celoobrazovkovom zobrazení
Obrázok: Prehľad hovorov v celoobrazovkovom zobrazení

Ak sa číslo volajúceho už nachádza v module Kontakty, automaticky sa zobrazí meno kontaktu a použije sa automaticky pri zakladaní požiadavky / plnenia. V prípade, že ide o nové číslo, je možné ho uložiť medzi Kontakty počas hovoru alebo po skončení hovoru.

V priebehu tohto roka dopracujeme prepis hovoru do textu a ďalšie komunikačné kanály pre Omnichannel, ako napríklad WhatsApp, Facebook Messenger a v pláne je aj Microsoft Teams a Instagram.

Vlastné tlačové formuláre z požiadaviek a plnení

CDESK v sebe obsahuje niekoľko tlačových zostav používaných v rôznych moduloch. S novou verziou 3.2.0 bola doplnená funkcionalita, vďaka ktorej v požiadavkách a plnenia môžete mať vlastné tlačové zostavy s vlastným dizajnom. Sú to napríklad záznamy zo servisov, protokoly o vykonaní práce alebo protokoly revíznych prehliadok.

Tlačové zostavy sú graficky navrhnuté cez low-code platformu Netgrif, ktorá je úzko integrovaná s CDESK. Toto riešenie umožňuje vytvoriť dizajnovo prepracovanú tlačovú zostavu, ktorá bude spĺňať aj špecifické nároky.

Pri tvorbe tlačových zostav máte možnosť ísť dvoma cestami. Prvou možnosťou je zaslanie podkladov na náš support a celú zostavu spracuje Inova Logic. Druhou možnosťou je vaša participácia na tvorbe a konfigurácia zostavy. V súčasnej dobe môžete formulár nahrubo nakresliť sami, následné vyladenie formuláru a spárovanie formuláru s vaším prostredím CDESK urobí tím InovaLogic. Vy na záver si môžete v CDESK cez GUI prepojiť jednotlivé políčka na formulári s údajmi v systéme CDESK. Manuál s postupom publikujeme čoskoro. Každá z týchto možností je spoplatnená na základe stráveného času.

Do tlačových zostav je možné zahrnúť polia z požiadaviek, plnení a konfiguračných položiek. Mnohé polia sa správajú dynamicky, čo znamená, že keď nejaké pole obsahuje v sebe ďalšiu štruktúru údajov, tak sa prenesie do tlačovej zostavy.

Po nakonfigurovaní Netgrif konektora sa v požiadavke / plnení pod tlačidlom Akcia zobrazí možnosť, pre vytvorenie tlačovej zostavy. Tlačová zostava sa uloží vo formáte pdf v prílohe požiadavky, plnenia alebo v prílohe naviazanej konfiguračnej položky. Pracujeme aj na uložení priamo do počítača / mobilu.  

Vlastné zostavy v prostredí CDESK sa aktivujú v Globálne nastavenia -> Konektory, API -> konektor Vlastné zostavy cez NETGRIF.

Ukážka tlačovej zostavy vytvorenej z plnenia
Obrázok: Ukážka tlačovej zostavy vytvorenej z plnenia
Po konfigurácii Netgrif konektora pod tlačidlom Akcia pribudne možnosť pre vytvorenie tlačovej zostavy
Obrázok: Po konfigurácii Netgrif konektora pod tlačidlom Akcia pribudne možnosť pre vytvorenie tlačovej zostavy

Používateľom definované polia sa môžu zobrazovať na rôznych miestach v požiadavke

Používateľom definované polia sa doposiaľ vždy zobrazovali na konci požiadavky. V praxi sa ale vyskytujú situácie, kedy vyplnenie Používateľom definovaných polí je najdôležitejšou časťou požiadavky. Preto sme s verziou 3.2.0 dopracovali nastavenie, aby sa Používateľom definované polia zobrazovali na začiatku požiadavky.

Nastavenie sa nachádza na šablónach požiadaviek, preto je možné ho nakonfigurovať zvlášť pre každú šablónu. Používateľom definované polia je možné umiestniť pred spoločnosť, za názov požiadavky a za popis požiadavky.

Nastavenie Umiestnenie používateľských polí vo formulári na šablóne požiadavky
Obrázok: Nastavenie Umiestnenie používateľských polí vo formulári na šablóne požiadavky
Požiadavka, kde sú používateľom definované polia pred spoločnosťou
Obrázok: Požiadavka, kde sú používateľom definované polia pred spoločnosťou

Do zoznamu plnení je možné zahrnúť čerpané voľno

Od updatu 3.2.0 sa v zozname plnení môžu zobrazovať aj čerpané voľno. Vďaka tomu je možné vytvoriť úplný výkaz odpracovaného času s evidenciou reálne vykonanej práce s pripočítaním čerpaného voľna.

Záznamy voľna sú od plnení za odpracovaný čas farebne odlíšené. Ak žiadosť o voľno trvá niekoľko dní, plnenie je vytvorené za každý deň samostatne. Napríklad dovolenka trvajúca tri dni bude mať vytvorené tri plnenia v trvaní podľa nastavení, obvykle to je 8 hodín.

Žiadosti o voľno sa v zozname plnení zobrazujú len ak je v Globálne nastavenia -> Žiadosti o voľno zapnutá možnosť K žiadosti o voľno, vytvoriť záznam interného plnenia. Pre zobrazenie žiadosti o voľno je taktiež potrebné v zozname plnení zaškrtnúť možnosť Zobraziť žiadosti o voľno.

Žiadosti o voľno zobrazené v zozname plnení
Obrázok: Žiadosti o voľno zobrazené v zozname plnení
Nastavenie K žiadosti o voľno, vytvoriť záznam interného plnenia, ktoré sa nachádza v Globálnych nastaveniach žiadosti o voľno
Obrázok: Nastavenie K žiadosti o voľno, vytvoriť záznam interného plnenia, ktoré sa nachádza v Globálnych nastaveniach žiadosti o voľno

Nová modrá schéma

Hlavnými farbami systému CDESK sú oranžová a čierna. Od verzie 3.2.0 je možné oranžovú farbu nahradiť modrou. Toto nastavenie sa aplikuje aj na mailové notifikácie.

Nová modrá schéma sa zapína v Globálne nastavenia -> Ostatné -> Zmena farebnej schémy CDESK.

CDESK v modrej farebnej schéme
Obrázok: CDESK v modrej farebnej schéme

 

Prečítajte si viac aj k dalším novinkám verzie 3.2.0

Požiadavky

Požiadavka sa otvorí v novej karte prehliadača ak sa počas kliknutia stlačí klávesa Ctrl

Doposiaľ nebolo možné požiadavku otvoriť v novej karte prehliadača. Teraz je možné dosiahnuť otvorenie v novej karte tým, že počas kliknutia na názov požiadavky sa drží klávesa Ctrl. Na predošlej karte ostane otvorený napríklad zoznam požiadaviek, z ktorého bola požiadavka otvorená. Je tak možné naďalej pracovať v zozname, alebo sa prekliknúť na konkrétnu požiadavku.

V zozname požiadaviek sa pri požiadavke s voľným schvaľovaním zobrazuje tooltip informujúci o stave schvaľovania a názve schvaľovacieho procesu

Ak požiadavka má nad sebou naviazané voľné schvaľovanie, tak v zozname požiadaviek sa pod stavom požiadavky zobrazuje aj stav voľného schvaľovania. S posledným updatom bolo doplnené, že keď sa prejde myšou nad stav voľného schvaľovania, tak sa zobrazí  tooltip informujúci o stave schvaľovania a názve schvaľovacieho procesu.

Tooltip informujúci o stave schvaľovania a názve schvaľovacieho procesu
Obrázok: Tooltip informujúci o stave schvaľovania a názve schvaľovacieho procesu
Na šablóne požiadavky pribudla konfigurácia pre výber projektovej zákazky

Od verzie 3.2.0 je možné konfigurovať výber projektovej zákazky aj pre jednotlivé šablóny požiadaviek. Pre výber projektovej zákazky je možné nastaviť možnosti: Vypnutá, Nepovinná, Povinná. Taktiež možno nastaviť používateľské role, ktoré pole Projektová zákazka uvidia a budú môcť editovať pri vytváraní požiadavky a používateľské role, ktoré toto pole budú môcť editovať na už vytvorenej požiadavke.

Na šablóne požiadavky pribudla konfigurácia pre výber projektovej zákazky
Obrázok: Na šablóne požiadavky pribudla konfigurácia pre výber projektovej zákazky
Boli upravené podmienky pre zobrazenie záznamov pri použití filtra Moje na riešenie

S posledným updatom boli aj upravené podmienky pre zobrazenie záznamov pri použití filtra Moje na riešenie. Odteraz sa pri použití tohto filtra zobrazia iba tieto požiadavky:

  • Kde je prihlásený používateľ nastavený ako riešiteľ
  • Požiadavky priradené na riešiteľskú skupinu používateľa, ale riešiteľ nie je priradený
  • Prihlásený používateľ je nastavený ako pomocný riešiteľ
Použitie filtra Moje na riešenie v zozname požiadaviek
Obrázok: Použitie filtra Moje na riešenie v zozname požiadaviek

 

Ak má spoločnosť naviazanú iba jednu prevádzku alebo miesto a na požiadavke je jej výber povinný, prevádzka / miesto sa predvyplní.

V novej verzii CDESK bol tiež urýchlený výber prevádzky a miesta na požiadavke. Prevádzka / miesto sa automaticky predvyplnia ak má spoločnosť naviazanú iba jednu prevádzku alebo miesto a na požiadavke je jej výber povinný.

Polia prevádzka a miesto na požiadavke
Obrázok: Polia prevádzka a miesto na požiadavke

Pravidelné požiadavky

Do exportu zoznamu pravidelných požiadaviek bol doplnený stĺpec Najbližšie generovanie

V zozname pravidelných požiadaviek sa nachádza stĺpec Najbližšie generovanie informujúci o najbližšom dátume, kedy bude požiadavka vygenerovaná. Vo verzii 3.2.0 bol tento stĺpec pridaný aj do exportu zoznamu pravidelných požiadaviek.

Stĺpec Najbližšie generovanie v exporte zoznamu pravidelných požiadaviek
Obrázok: Stĺpec Najbližšie generovanie v exporte zoznamu pravidelných požiadaviek
V zozname pravidelných požiadaviek bol pridaný stĺpec informujúci o perióde generovania

V zozname pravidelných požiadaviek pribudol stĺpec Perióda. Obsahuje informáciu o tom, s akou periódou sú generované pravidelné požiadavky.

Stĺpec Perióda v zozname pravidelných požiadaviek
Obrázok: Stĺpec Perióda v zozname pravidelných požiadaviek

Úlohy

V notifikácii o zmene popisu úlohy je farebne označený nový text

V predošlom update bolo doplnené notifikovanie, keď je vykonaná zmena nad úlohou, vrátane toho, keď je zmenený jej popis. Teraz bolo doplnené, že keď príde notifikácia o zmene textu, nový text je farebne vyznačený. Zmena textu úlohy je farebne vyznačená aj v histórii úlohy.

Farebne vyznačený text v histórii úlohy
Obrázok: Farebne vyznačený text v histórii úlohy

Projekty a Projektové zákazky

Pri ukončovaní Projektu / Projektovej zákazky sa kontroluje, či naviazaná zákazka neobsahuje neukončené záznamy, ako napríklad požiadavky

V predošlých verziách bolo možné ukončiť Projekt alebo Projektovú zákazku, aj keď naviazané záznamy neboli ukončené. S verziou 3.2.0 sa dopracovala kontrola, či všetky záznamy sú ukončené. Ak niektorý z naviazaných záznamov nie je ukončený, nie je možné ukončiť ani Projekt / Projektovú zákazku.

Skrátenie textu v stĺpci Aktuálny stav k dátumu v zozname Projektov / Projektových zákaziek

Ak je text v stĺpci Aktuálny stav k dátumu dlhý, nezobrazí sa v zozname celý, Pre zobrazenie celého textu je potrebné kliknúť na ikonu, ktorá sa zobrazuje pri výseku textu. Po kliknutí na ikonu sa objaví modálne okno s náhľadom celého textu.

S predošlým updatom bola pre Projekty a Projektové zákazky pridaná nová záložka Projektový denník, kde sa zaznamenáva aktuálny stav riešenie Projektu / Projektovej zákazky. Tento aktuálny stav sa v zozname Projektov / Projektových zákaziek zobrazuje pod stĺpcom Aktuálny stav k dátumu.

Ikona pre zobrazenie celého textu z Projektového denníku
Obrázok: Ikona pre zobrazenie celého textu z Projektového denníku
V Ganttovom diagrame boli pridané tlačidlá na priblíženie / oddialenie

V predošlom update bol v module Projekty doplnený Ganttov diagram, ktorý graficky znázorňuje aktuálny stav riešenia projektu a všetkých naviazaných objektov. S updatom 3.2.0 boli v Ganttovom diagrame doplnené tlačidlá pre priblíženie a oddialenie. Taktiež bolo pridané tlačidlo Zoom to fit, ktoré prispôsobí zobrazenie aktuálnemu rozlíšeniu obrazovky.

Nové tlačidlá v Ganttovom diagrame pre úpravu zobrazenia
Obrázok: Nové tlačidlá v Ganttovom diagrame pre úpravu zobrazenia

 

Pribudli oprávnenia na viditeľnosť a editáciu vlastných kódov Projektov / Projektových zákaziek

Update 3.2.0 priniesol oprávnenie na viditeľnosť a editáciu vlastných kódov. Toto oprávnenie bolo pridané pre Projekty, Projektové zákazky, subdodávky, požiadavky ale aj pre úlohy.

Nové oprávnenie na viditeľnosť a editáciu vlastných kódov
Obrázok: Nové oprávnenie na viditeľnosť a editáciu vlastných kódov

Ponuky

Bola pridaná možnosť nakonfigurovať si predvolenú platnosť ponuky, ktorá sa automaticky predvyplní pri zadávaní nových ponúk

Globálne nastavenia -> Ponuky pribudlo nové nastavenie Predvolená doba platnosti ponuky (počet dní). Čas nastavený v tomto poli sa automaticky predvyplní pri zadávaní nových ponúk.

Nové nastavenie Predvolená doba platnosti ponuky (počet dní)
Obrázok: Nové nastavenie Predvolená doba platnosti ponuky (počet dní)

Konfiguračná databáza

Pre voliteľné pomenovania pre Konfiguračnú databázu je možné pridať aj preklady do aktívnych jazykov

V Globálne nastavenia -> CMDB je možné nastaviť vlastné pomenovania pre CMDB, Hlavné skupiny položiek, Typy položiek a Zoznam položiek. Od verzie 3.2.0 je možné pre vlastné pomenovania nastaviť aj preklady do aktívnych jazykov systému CDESK.

Nastavenie Voliteľné pomenovanie názvov
Obrázok: Nastavenie Voliteľné pomenovanie názvov

Žiadosti o voľno

Bolo do zoznamu plnení pridané čerpanie voľna. Viac sa dočítate v sekcii Plnenia

V zozname plnení sa zobrazujú záznamy o čerpaní voľna. Túto novinku viacej popisujeme v sekcii TOP noviniek.

Žiadosti o voľno zobrazené v zozname plnení
Obrázok: Žiadosti o voľno zobrazené v zozname plnení

 

V zozname žiadosti o voľno bol doplnený filter umožňujúci rýchlo zistiť, ktorí používatelia práve čerpajú voľno

V zozname žiadosti o voľno pribudol filter Dátum čerpania. Pri použití tohto filtra sa vyberie dátum a následne sa v zozname zobrazia všetky aktívne žiadosti k danému dátumu. Vďaka tomu je možné rýchlo zistiť, ktorí používatelia v daný dátum čerpajú voľno.  

Filter Dátum čerpania v žiadosti o voľno
Obrázok: Filter Dátum čerpania v žiadosti o voľno

 

Je možné editovať žiadosť o voľno, ktorá je práve čerpaná

S posledným updatom pribudla možnosť editovať dátumy na čerpanej žiadosti o voľno. V predošlej verzii sa v drop-down menu pod tlačidlom Akcia zobrazovala možnosť Zrušiť žiadosť. Táto možnosť bola premenovaná na Zrušiť celú žiadosť. Pri výbere tejto možnosti je žiadosť kompletne zrušená.

Tiež ale pribudla možnosť Zrušiť čiastočne žiadosť k dátumu. Tá sa zobrazuje aj na práve čerpaných žiadostiach. Pri výbere tejto možnosti sa zobrazí modálne okno s výberom dátumu, od kedy žiadosť nebude platná.

Tlačidlá Zrušiť celú žiadosť a Zrušiť čiastočne žiadosť k dátumu, ktoré sa zobrazujú pod tlačidlom Akcia
Obrázok: Tlačidlá Zrušiť celú žiadosť a Zrušiť čiastočne žiadosť k dátumu, ktoré sa zobrazujú pod tlačidlom Akcia
Modálne okno pre čiastočné zrušenie žiadosti o voľno
Obrázok: Modálne okno pre čiastočné zrušenie žiadosti o voľno

Používatelia a skupiny

Do exportu zoznamu skupín bol pridaný stĺpec Popis skupiny

Pre každú používateľskú skupinu je možné evidovať popis. Od verzie 3.2.0 je možné Popis skupiny zaradiť aj do exportu zoznamu skupín.

Stĺpec Popis skupiny je možné zaradiť do exportu skupín
Obrázok: Stĺpec Popis skupiny je možné zaradiť do exportu skupín

Konektory, API

Pre LDAP a MS Entra ID (Azure AD) konektor bol doplnený nastaviteľný Interval synchronizácie

Synchronizácia LDAP konektoru a MS Entra ID (Azure AD) konektoru doposiaľ prebiehala automaticky každých 24 hodín a toto nastavenie nebolo možné zmeniť. S updatom 3.2.0 pribudla možnosť nastavenia vlastného intervalu synchronizácie.

Nastavenie vlastného intervalu synchronizácia LDAP konektora
Obrázok: Nastavenie vlastného intervalu synchronizácia LDAP konektora

Zastupovanie

Boli pridané notifikácie pre pripomenutie nadchádzajúceho zastupovania

V Globálne nastavenia -> Notifikácie -> Základné nastavenia v časti Zastupovanie bolo pridané nové nastavenie Pripomenutie pred aktiváciou, vďaka ktorému je možné nastaviť odosielanie notifikácii pre pripomenutie nadchádzajúceho zastupovania.

Nastavenie Pripomenutie pred aktiváciou
Obrázok: Nastavenie Pripomenutie pred aktiváciou

Všeobecné funkcie

Bol implementovaný nový nástroj na voľný výber farieb (colorpicker) s lepším fungovaním a zobrazovaním čísla farby

S updatom 3.2.0 bol pridaný nový colorpicker s lepším fungovaním a zobrazovaním čísla farby. Taktiež umožňuje nastaviť viacej farebných kombinácii a zobrazuje aj čísla farieb.

Nový colorpicker v globálnych nastaveniach dlaždíc katalógu požiadaviek
Obrázok: Nový colorpicker v globálnych nastaveniach dlaždíc katalógu požiadaviek