Univerzálne automatické odosielanie reportov, pripomínanie termínov na konfiguračných položkách, jednoduchý filter v úlohách

2. mája 2024

Nové Univerzálne reporty pre väčšinu modulov. Umožňujú automatické odosielanie mailom alebo ukladanie do súboru podľa rozvrhu

Verzia 3.2.1 prináša Univerzálne reporty, vďaka ktorým si reporty rýchlo vytvoríte v module, v ktorom sa práve nachádzate. Stačí si nastaviť filter a následne v hamburger menu vybrať možnosť Založiť nový report.

Okrem obsahu reportu je možné konfigurovať rozvrh generovania a automatické odosielanie mailom alebo ukladanie na FTP server. Prijímateľom reportu môžu byť používatelia registrovaný v CDESK a aj externé adresy.

Predpisy všetkých reportov nájdete v Reporty -> Zoznam reportov, odkiaľ si reporty môžete sťahovať aj manuálne priamo do počítača. Reporty môžu byť vo formátoch: CSV, XLS, XSLX, DOCX, PDF a HTML. Výber formátov je podľa toho, aké sú zapracované jednotlivých moduloch.

Tlačidlo pre vytvorenie Univerzálneho reportu
Obrázok: Tlačidlo pre vytvorenie Univerzálneho reportu
Konfigurácia názvu a formátu reportu
Obrázok: Konfigurácia názvu a formátu reportu
Konfigurácia automatického odosielania reportu
Obrázok: Konfigurácia automatického odosielania reportu

Pre konfiguračné položky bola pridaná nová funkcionalita Pripomienkovač, ktorá pripomína termíny ako napríklad vypršanie platnosti podpory, certifikátu, blížiaci sa termín revízie…

Vo verzii 3.2.1 prichádza pre Konfiguračnú databázu novú funkciu Pripomienkovač. Ako napovedá samotný názov, táto funkcionalita slúži na pripomienkovanie dôležitých termínov spojených s konfiguračnými položkami.

Dátumový pripomienkovač je možné nastaviť v rámci ľubovoľného Používateľom definovaného poľa, ktoré je pridané na Typ konfiguračnej položky. Toto pole sa následne bude zobrazovať na každej konfiguračnej položke zaradenej pod daný Typ.

Pri konfigurácii pripomienkovača sa nastavuje koľko dní pred termínom a po termíne sa môže automaticky vygenerovať požiadavka a akou farbou bude v daný čas položka podfarbená v zozname položiek.

Pre lepšiu prehľadnosť bol v menu pod Konfiguračnou databázou pridaný nový Zoznam pripomienok, kde sa zobrazujú všetky položky s nastaveným termínom, podľa ktorého sa generujú pripomienky.

Nastavenie na Type položky, aby sa podľa daného dátumového poľa generovali pripomienky
Obrázok: Nastavenie na Type položky, aby sa podľa daného dátumového poľa generovali pripomienky
Nastavenie pripomienkovača
Obrázok: Nastavenie pripomienkovača
Nový Zoznam pripomienok
Obrázok: Nový Zoznam pripomienok

V module Úlohy pribudol jednoduchý filter

Jednoduchý filter sa doposiaľ nachádzal iba v zozname požiadaviek. S posledným updatom bol doplnený aj do zoznamu úloh.

V jednoduchom filtri sa nachádzajú iba najčastejšie používané podmienky a zároveň ponúka jednoduchšie ovládanie. V porovnaní s pokročilým filtrom je tak práca s jednoduchým filtrom rýchlejšia. Avšak pokročilý filter obsahuje všetky podmienky a umožňuje konfiguráciu podmienok, aká v jednoduchom filtri nie je možná.

Viac o používaní jednoduchého filtra sa dočítate v samostatnom manuáli.

Jednoduchý filter v zozname úloh
Obrázok: Jednoduchý filter v zozname úloh
Prečítajte si viac aj k dalším novinkám verzie 3.2.1

Požiadavky

Z diskusného príspevku je možné uložiť záznam do Ext-mail

Po odoslaní diskusie je teraz možné príspevok uložiť ako Ext-mail. V hamburger menu, ktoré sa zobrazuje na danom diskusnom príspevku je potrebné vybrať možnosť Vytvoriť ext-mail. Následne sa otvorí modálne okno pre vytvorenie nového ext-mailu, pričom obsah diskusie sa automaticky vloží ako popis správy.

Tlačidlo pre vytvorenie ext-mailu z diskusie
Obrázok: Tlačidlo pre vytvorenie ext-mailu z diskusie
Modálne okno pre odoslanie ext-mailu z diskusie
Obrázok: Modálne okno pre odoslanie ext-mailu z diskusie

 

Pri písaní Ext-mailov sa už vytvárajú drafty

Až doposiaľ nebolo možné vytvárať drafty z rozpísaného príspevku v Ext-mail. Ak príspevok nebol odoslaný, tak nebol nikde uložený. Táto funkcionalita doplnená vo verzii 3.2.1. V drafte sa ukladá príjemca, kópia, pridané prílohy, označené pripojené atribúty a prílohy z požiadavky, vybraná šablóna a aj podpis.

Draft vytvorený v Ext-maily
Obrázok: Draft vytvorený v Ext-maily

 

Vo widgete Moje požiadavky v časti Som zadávateľom medzi Neukončenými požiadavkami sa pridali požiadavky v stave Ukončené, ak je zapnutý stav Akceptované ukončenie

Widget Moje požiadavky na riešenie v číslach obsahuje tri časti: Riešiteľom som ja, Moje riešiteľské skupiny a Som zadávateľom. S updatom 3.2.1 bola vykonaná zmena pre zobrazenie počtu v časti Som zadávateľom, kde sa zobrazuje celkový počet neukončených požiadaviek.

Ak sa na prostredí používa stav Akceptované ukončenie, tak medzi neukončené požiadavky sa započítajú aj požiadavky v stave Ukončené. Avšak ak sa na prostredí nepoužíva stav Akceptované ukončenie, tak ako finálny stav uzavretia požiadavky sa pokladá stav Ukončené. Preto ak sú požiadavky v tomto stave, tak sa nebudú zobrazovať medzi Neukončenými požiadavkami.

Zobrazenie celkového počtu neukončených požiadaviek vo widgete Moje požiadavky na riešenie v číslach
Obrázok: Zobrazenie celkového počtu neukončených požiadaviek vo widgete Moje požiadavky na riešenie v číslach

 

Na šablóne požiadaviek pribudla nová sekcia pre vlastné nastavenie viditeľnosti a povinnosti termínov

Nastavenie, ktoré termíny sa budú na požiadavke evidovať a ich povinnosť sa doposiaľ nastavovala iba globálne pre všetky požiadavky v Globálne nastavenia -> Požiadavky -> Základné nastavenia. S verziou 3.2.1 pribudla možnosť konfigurácie termínov zvlášť pre každú šablónu požiadaviek. Ak je termín zapnutý v globálnych nastaveniach, na šablóne je možné nastaviť jeho viditeľnosť a povinnosť nezávisle od globálnych nastavení. Všetky tieto nastavenia sa na šablóne konfigurujú v sekcii Termíny požiadavky.

Sekcia Termíny požiadavky na šablóne požiadavky
Obrázok: Sekcia Termíny požiadavky na šablóne požiadavky

 

Zobrazenie zoznamu prevádzok v detaile požiadavky bolo optimalizované aj na menšie rozlíšenie

V predošlých verziách sa okno pre výber prevádzok v detaile požiadavky nezobrazovalo celé ak bolo nastavené nižšie rozlíšenie. Preto s verziou 3.2.1 prišla optimalizácia, aby výber prevádzok bol bezproblémový aj pri nižších rozlíšeniach.

Výber prevádzok na požiadavke
Obrázok: Výber prevádzok na požiadavke

Plnenia

Do pdf exportu zoznamu plnení je možné zahrnúť aj žiadosti o voľno zobrazené v zozname plnení

Predošlý update priniesol funkciu, aby sa v zozname plnení zobrazovali aj žiadosti o voľno. Teraz bolo dopracované, aby sa záznamy zo žiadostí o voľno zahrnuli aj do pdf exportu zoznamu plnení.

Projekty a Projektové zákazky

V Ganttovom diagrame bola ukotvená horná lišta. Pri scrolovaní sa stále zobrazuje navrchu

Navrchu Ganttovho diagramu sa zobrazuje lišta obsahujúca ovládacie prvky. Táto lišta bola teraz ukotvená, aby zobrazovala stále navrchu aj pri scrolovaní smerom nadol.

Horná lišta Ganttovho diagramu
Obrázok: Horná lišta Ganttovho diagramu
 
V Ganttovom diagrame pribudlo plávajúce tlačidlo Uložiť

V systéme CDESK sa štandardne používajú plávajúce tlačidlá, ktoré sú ukotvené na pravej strane záznamu. Od verzie 3.2.1 sa plávajúce tlačidlo na ukladanie zobrazuje aj v Ganttovom diagrame.

Plávajúce tlačidlo Uložiť zobrazené v Ganttovom diagrame
Obrázok: Plávajúce tlačidlo Uložiť zobrazené v Ganttovom diagrame

 

V projektovej dokumentácii sa zobrazuje zóna na nahratie prílohy aj keď nie je nahraná žiadna projektová dokumentácia

S posledným updatom bolo doplnené, aby sa na záložke Projektová dokumentácia zobrazovalo pole na nahratie príloh, aj keď nie je nahraná žiadna projektová dokumentácia. V predošlých verziách CDESKu sa zobrazila až potom, čo príloha na Projekte / Projektovej dokumentácii bola označená ako projektová dokumentácia.

Zobrazenie poľa pre nahratie projektovej dokumentácie, aj keď sa na záložke Projektová dokumentácia zatiaľ nič nenachádza
Obrázok: Zobrazenie poľa pre nahratie projektovej dokumentácie, aj keď sa na záložke Projektová dokumentácia zatiaľ nič nenachádza

 

Na prijatej faktúre sa automaticky predvyplní subdodávka, ak naviazaná projektová zákazka má naviazanú práve jednu subdodávku

Nový update zjednodušuje aj výber subdodávky na prijatej faktúre. Ak naviazaná projektová zákazka má iba jednu subdodávku, táto subdodávka sa na prijatej faktúre automaticky predvyplní.

Keď je zákazník na projektovej zákazke zmenený automaticky, zmena sa zapíše do histórie projektovej zákazky

Keď sa na Projekte zmení zákazník, automaticky je zmenený aj na naviazanej Projektovej zákazke. Odteraz sa aj táto zmena zapisuje v záložke História na Projektovej zákazke.

Zmena zákazníka, ktorá sa na Projektovej zákazke vykonala automaticky, bola zapísaná na záložke História
Obrázok: Zmena zákazníka, ktorá sa na Projektovej zákazke vykonala automaticky, bola zapísaná na záložke História

Ponuky

Úprava exportu ponuky aby obsahoval iba akceptované položky

V predošlých verziách sa pri exporte ponuky exportovali aj neakceptované položky. Od verzie 3.2.1 sa do exportu zahŕňajú iba akceptované položky.

Export na ponuke obsahuje iba akceptované položky
Obrázok: Export na ponuke obsahuje iba akceptované položky

 

V detaile ponuky boli preusporiadané stĺpce k jednotlivým položkám. Najprv sa zobrazuje ponúkané množstvo / cena a potom akceptované množstvo / cena

V súhrne ponuky sa nachádzajú stĺpce s informáciou o množstve o cene bez DPH a o cene s DPH. Každý stĺpec je rozdelený tak, aby zobrazoval ponúkanú a akceptovanú hodnotu. Vo verzii 3.2.1 bola vykonaná úprava, aby sa najskôr zobrazovala ponúkaná hodnota a potom akceptovaná.

V súhrne na ponuke sa najskôr zobrazuje ponúkaná hodnota a potom akceptovaná hodnota
Obrázok: V súhrne na ponuke sa najskôr zobrazuje ponúkaná hodnota a potom akceptovaná hodnota

Spracovanie správ

Pri spracovaní správ sa automaticky založí požiadavka aj zo správy, ktorá neobsahuje text. Do popisu požiadavky sa automaticky dopíše: „ ~empty message ~

Modul Spracovanie správ umožňuje vytvárať požiadavky z prijatých správ. Zároveň pri vytváraní požiadavky je povinné zadať popis, ináč sa požiadavka neuloží. V praxi ale môže nastať situácia, kedy do systému CDESK príde správa, ktorá neobsahuje popis, iba predmet. Aby bolo možné aj z takýchto správ zakladať požiadavky automatickým spracovaním, do popisu požiadavky sa vloží text „~empty message ~ “.

Požiadavka vytvorená automatickým spracovaním zo správy, ktorá neobsahovala žiaden popis
Obrázok: Požiadavka vytvorená automatickým spracovaním zo správy, ktorá neobsahovala žiaden popis

Konfiguračná databáza

V detaile konfiguračnej položky sa popis zobrazuje pri jej názve na začiatku obrazovky

Ak je na konfiguračnej položke pridaný popis, v jej detaile sa zobrazuje vedľa názvu.

Zobrazenie popisu vedľa názvu konfiguračnej položky
Obrázok: Zobrazenie popisu vedľa názvu konfiguračnej položky

Dokumenty

V zozname Prijatých faktúr a bločkov bola zapracovaná možnosť výberu stĺpcov

Stĺpce, ktoré sa majú v zozname zobrazovať sa v systéme CDESK štandardne nastavujú pomocou ikony ozubeného kolieska. Tento výber stĺpcov bol teraz zapracovaný aj do zoznamu Prijatých faktúr a bločkov.

Výber stĺpcov v zozname Prijatých faktúr a bločkov
Obrázok: Výber stĺpcov v zozname Prijatých faktúr a bločkov
 
V stĺpcoch Názov projektovej zákazky a Kód projektovej zákazky v zozname Vystavených faktúr, sa zobrazujú názvy / kódy všetkých projektových zákaziek prepojených s danou projektovou zákazkou

V zozname vystavených faktúr sa zobrazujú aj stĺpce Názov projektovej zákazky a Kód projektovej zákazky. Teraz bolo dopracované, aby sa v týchto stĺpcoch zobrazovali názvy / kódy všetkých projektových zákaziek prepojených s danou projektovou zákazkou.

V stĺpcov Názov projektovej zákazky a Kód projektovej zákazky sa zobrazujú názvy / kódy všetkých projektových zákaziek prepojených s danou projektovou zákazkou
Obrázok: V stĺpcoch Názov projektovej zákazky a Kód projektovej zákazky sa zobrazujú názvy / kódy všetkých projektových zákaziek prepojených s danou projektovou zákazkou
 
V zozname Vystavených faktúr sa zapamätáva naposledy nastavený filter

Od verzie 3.2.1 sa v zozname Vystavených faktúr zapamätáva naposledy nastavený filter. To znamená, že po odchode z tohto modulu sa filter neresetuje, ale bude nastavený aj keď sa do modulu opätovne vrátite.

V zozname Vystavených faktúr sa zapamätáva naposledy nastavený filter
Obrázok: V zozname Vystavených faktúr sa zapamätáva naposledy nastavený filter

Žiadosti o voľno

Bolo doplnené upozornenie pre prípad, že zastupovanie na žiadosti nevykrýva celé trvanie žiadosti

Môže nastať situácia, kedy by zastupovanie nastavené na žiadosti o voľno malo kratšie trvanie ako samotná žiadosť. Bolo dopracované, aby sa v takýchto prípadoch zobrazovala hláška o tom, že zastupovanie nevykrýva celé trvanie žiadosti o voľno. Hláška sa zobrazuje ak je zastupovanie na žiadosti povinné a žiadosť je v stave V príprave.

Úprava zobrazenia žiadosti o voľno v kalendári na tvar Celé meno používateľa a Typ voľna

Bol upravený formát pre zobrazenie žiadosti o voľno v kalendári. Teraz sa zobrazuje v tvare: Celé meno používateľa, typ voľna

Nový formát zobrazenia žiadosti o voľno v kalendári
Obrázok: Nový formát zobrazenia žiadosti o voľno v kalendári

Vlastné tlačové zostavy

Do vlastných tlačových zostáv je možné zahrnúť Používateľom definované polia z Adresár -> Spoločnosť

V detaile spoločnosti na záložke Ostatné informácie je možné pre danú spoločnosť pridať Používateľom definované polia. Ak tieto polia sú globálne, môžete ich zahrnúť aj do vlastných tlačových zostáv.

Používateľom definované polia, ktoré sú nastavené na spoločnosti je možné nastaviť vo vlastnej tlačovej zostave
Obrázok: Používateľom definované polia, ktoré sú nastavené na spoločnosti je možné nastaviť vo vlastnej tlačovej zostave

Používateľom definované polia

Názvy checkboxov sa úhľadnejšie zobrazujú hneď vedľa zaškrtávacieho políčka

V predošlých verziách systému CDESK sa zaškrtávacie políčka zobrazovali pod názvami checkboxov. Aby zobrazenie bolo úhľadnejšie, toto zobrazenie sme upravili tak, že názvy sa zobrazujú hneď vedľa zaškrtávacích políčok.

Nové úhľadnejšie zobrazenie checkboxov
Obrázok: Nové úhľadnejšie zobrazenie checkboxov

Schvaľovanie

Pri zadávaní voľného schvaľovania sa predvyplní šablóna, ak je vytvorená iba jedna šablóna pre voľné schvaľovanie

Aby bolo možné vytvoriť proces voľného schvaľovania, je potrebné mať založenú aspoň jednu šablónu pre takýto typ schvaľovania. Ak je na prostredí založená práve jedna šablóna, pri zadávaní voľného schvaľovania sa automaticky predvyplní.

Pri zadávaní voľného schvaľovania sa predvyplní šablóna, ak je vytvorená iba jedna šablóna pre voľné schvaľovanie
Obrázok: Pri zadávaní voľného schvaľovania sa predvyplní šablóna, ak je vytvorená iba jedna šablóna pre voľné schvaľovanie