Infobox v detaile záznamu, nastaviteľné šírky stĺpcov, XLSX exporty v ďalších moduloch

1. júna 2024

V hlavičke vo väčšine CDESK modulov bol pridaný infobox, ktorý zobrazuje a umožňuje editovať najdôležitejšie informácie

Update 3.2.2 prináša do CDESK modulov infobox, ktorý sa zobrazuje v úvode záznamu. Obsahuje najdôležitejšie informácie z daného záznamu. Napríklad infobox v detaile požiadavky obsahuje Spoločnosť, Stav, Riešiteľa, Prioritu a Termín splnenia.

Údaje zobrazené v infoboxe je možné editovať, vďaka čomu je práca so záznamami rýchlejšia a efektívnejšia. V prípade potreby je možné infobox vypnúť v Globálne nastavenia -> Ostatné.

Infobox zobrazený v detaile požiadavky
Obrázok: Infobox zobrazený v detaile požiadavky
Nastavenie pre vypnutie infoboxu
Obrázok: Nastavenie pre vypnutie infoboxu

V zoznamoch pribudla možnosť meniť šírku stĺpcov

Ďalšou funkciou, ktorá zjednodušuje používanie systému CDESK je možnosť zmeny šírky stĺpcov. V praxi sa stávalo, že hodnota zobrazená v stĺpci bola dlhá. V takom prípade sa zobrazovala v niekoľkých riadkoch a riadok s daným záznamom tak bol príliš široký. Teraz si šírku stĺpcov môžete nastaviť sami, tak aby sa v nich všetky hodnoty zobrazovali čo najlepšie. Šírka stĺpca sa mení uchopením a ťahaním do strany.

Zoznam plnení pred a po zmene šírky stĺpca Popis
Obrázok: Zoznam plnení pred a po zmene šírky stĺpca Popis

V zoznamoch požiadaviek, plnení, konfiguračných položiek, projektov, projektových zákaziek a subdodávok pribudol XLSX export s predpripraveným filtrovaním

S posledným updatom pribudlo pre zoznam požiadaviek, plnení, konfiguračný položiek, projektov, projektových zákaziek a subdodávok možnosť exportu vo formáte XLSX. Doposiaľ bol dostupný iba formát XLS.

Pri tvorba XLSX sme pridali aj ďalšie funkcie. V jednotlivých stĺpcoch sa nachádzajú predpripravené filtre, v exporte plnení sa na konci zobrazujú súčty hodnôt a pozornosť bola venovaná aj naformátovaniu dizajnu.

Ukážka XLSX exportu zoznamu projektov
Obrázok: Ukážka XLSX exportu zoznamu projektov

Výrazne ušetrenie počtu klikov pri ukončovaní pracovných príkazov vyplnením určitého používateľského poľa

Pri vytvorení požiadavky cez katalóg sa na požiadavke môžu automaticky vygenerovať pracovné príkazy. Od tejto verzie pre ich ukončenie môže postačovať vyplniť (zaškrtnúť) používateľské pole, ktoré má väzbu na daný pracovný príkaz.

To, či sa pracovný príkaz ukončí automaticky po vyplnení používateľského poľa, sa konfiguruje na šablóne požiadavky pri definovaní pracovných príkazov.

Nastavenie, aby sa pracovný príkaz automaticky ukončil po vyplnení používateľom definovaného poľa
Obrázok: Nastavenie, aby sa pracovný príkaz automaticky ukončil po vyplnení používateľom definovaného poľa
Prečítajte si viac aj k dalším novinkám verzie 3.2.2

Požiadavky

Je možné vytvoriť CDESK konto z voľne zapísaného textu v poliach Kto žiada a Pre koho žiada

V Globálne nastavenia -> Požiadavky -> Základné nastavenia je možné nastaviť, aby sa v poliach Kto žiada a Pre koho žiada mohol vypĺňať voľný text. Častokrát ide o meno novej osoby, ktorej je potrebné vytvoriť zákaznícke konto v CDESK. Preto sme s verziou 3.2.2 doplnili funkciu, aby sa priamo v otvorenej požiadavke mohli vytvárať kontá z polí Kto žiada a Pre koho žiada s voľne zapísaným textom.

Tlačidlá pre vytvorenie nového konto z hodnôt zapísaných v poliach Kto žiada a Pre koho žiada
Obrázok: Tlačidlá pre vytvorenie nového konto z hodnôt zapísaných v poliach Kto žiada a Pre koho žiada

 

V zozname požiadaviek je možné vyhľadávať podľa obsahu diskusie a Ext-mailov

V hlavnom vyhľadávacom poli v zozname požiadaviek je odteraz možné vyhľadávať aj podľa obsahu príspevkov do diskusie a ext-mailov.

V zozname požiadaviek je možné vyhľadávať podľa diskusie a Ext-mailov
Obrázok: V zozname požiadaviek je možné vyhľadávať podľa diskusie a Ext-mailov
Do Ext-mailu je možné pripojiť internú poznámku

Pri písaní ext-mailu sa v pravom hornom rohu zobrazujú atribúty, ktoré je možné vložiť do tela správy. S updatom 3.2.2 pribudla možnosť pripojiť internú poznámku z požiadavky.

Možnosť pripojiť internú poznámku do správy v ext-maily
Obrázok: Možnosť pripojiť internú poznámku do správy v ext-maily
Interná poznámka z pracovného príkazu sa zapisuje do internej poznámky na požiadavke

Riešenie pracovných príkazov naviazaných na požiadavku úzko súvisí s riešením samotnej požiadavky. Preto sme s verziou 3.2.2 dopracovali úpravu, aby sa interná poznámka z pracovných príkazov automaticky zapisovala aj do internej poznámky požiadavky.

Text z internej poznámky pracovného príkazu, ktorý sa automaticky zapísal do internej poznámky požiadavky
Obrázok: Text z internej poznámky pracovného príkazu, ktorý sa automaticky zapísal do internej poznámky požiadavky
V jednom diskusnom príspevku je možné použiť viacej šablón. Diskusný príspevok bude obsahovať texty zo viacerých šablón

Vďaka šablónam je možné do diskusného príspevku vkladať text definovaný na šablóne. Avšak až doposiaľ nebolo možné vložiť text z viacerých šablón, pretože dochádzalo k prepisovaniu textu. Teraz pri použití šablóny je používateľ vyzvaný, či chce text z predošlej šablóny prepísať, alebo či chce vložiť ďalší text.

Modálne okno, ktoré sa zobrazí pri viacnásobnom použití šablóny v diskusnom príspevku
Obrázok: Modálne okno, ktoré sa zobrazí pri viacnásobnom použití šablóny v diskusnom príspevku

Plnenia

Vo filtri v zozname plnení pribudli komparátory: aktuálny / predošlý týždeň, aktuálny / predošlý mesiac

V zozname plnení pre podmienku Dátum pribudli nové komparátory udávajúce časové rozpätie. Ide o nasledujúce komparátory: aktuálny / predošlý týždeň, aktuálny / predošlý mesiac.

Vo filtri v zozname plnení pribudli komparátory: aktuálny / predošlý týždeň, aktuálny / predošlý mesiac
Obrázok: Vo filtri v zozname plnení pribudli komparátory: aktuálny / predošlý týždeň, aktuálny / predošlý mesiac
V XLSX exporte zoznamu plnení sa nachádza sumár hodnôt

S posledným updatom bol v zozname plnení doplnený export vo formáte XLSX. Tento export na konci zoznamu obsahuje sumár jednotlivých hodnôt.

Sumár hodnôt v XLSX exporte zoznamu plnení
Obrázok: Sumár hodnôt v XLSX exporte zoznamu plnení

Úlohy

V zozname úloh pribudla možnosť zakladania automatizovaných reportov

Automatizované reporty umožňujú vytvárať reporty priamo v module na základe nastaveného filtra. Taktiež je pre ne možné nastaviť automatické odosielanie mailom. S posledným updatom boli tieto reporty doplnené aj do zoznamu úloh.

Tlačidlo pre založenie univerzálnych reportov, ktoré sa zobrazuje v zozname úloh
Obrázok: Tlačidlo pre založenie automatizovaných reportov, ktoré sa zobrazuje v zozname úloh

Projekty a Projektové zákazky

Manažérsky pohľad v Gantt diagrame

S verziou 3.2.2 sme do Gantt diagramu pridali manažérsky pohľad, ktorý umožňuje zobraziť iba projekty a k ním naviazané projektové zákazky. Takéto zobrazenie je výhodné ak v systéme máte zadaných veľa projektov s rozsiahlou štruktúrou. Vykreslenie Gantt diagramu veľkého počtu objektov so zložitou štruktúrou je problematické a tento manažérsky pohľad ponúka výrazné zmenšenie počtu vykresľovaných objektov.

Aktivácia manažérskeho pohľadu sa nastavuje v Globálne nastavenia -> Projekty -> Projekty.

Manažérsky pohľad v Gantt diagrame
Obrázok: Manažérsky pohľad v Gantt diagrame
Tlačidlo pre zapnutie manažérskeho pohľadu v Gantt diagrame
Obrázok: Tlačidlo pre zapnutie manažérskeho pohľadu v Gantt diagrame
V Gantt diagrame panel so zoznamom projektov

Ďalší spôsob ako znížiť počet objektov zobrazených v Gantt diagrame je zobrazenie ľavého panelu so zoznamom projektov. Po otvorení Gantt diagramu sa hneď neotvoria všetky projekty a k ním naviazané objekty. V ľavej časti diagramu sa ale nachádza zoznam projektov a v diagrame sa zobrazia iba tie, ktoré označíte.

Aby sa tento panel zobrazoval v Gantt diagrame, je potrebné ho zapnúť v Globálne nastavenia -> Projekty -> Projekty v časti Gantt.

Zobrazenie ľavého panelu v Gantt diagrame
Obrázok: Zobrazenie ľavého panelu v Gantt diagrame
Nastavenie pre zapnutie ľavého panelu
Obrázok: Nastavenie pre zapnutie ľavého panelu
V Projektovom denníku v poliach Aktuálny stav a Nasledujúce kroky bol pridaný editor s formátovaním textu

V Projektoch a Projektových zákazkách sa nachádza záložka Projektový denník, ktorá slúži na zaznamenávanie aktuálneho stavu a nasledujúcich krokov. Odteraz sa pri zaznamenávaní týchto priebehov používa textový editor umožňujúci formátovanie textu. Vďaka tomu si text môžete napríklad členiť do odrážok, alebo podčiarknuť najdôležitejšiu časť.

Textový editor s formátovaním pri zaznamenávaní aktuálneho stavu a nasledujúcich krokov
Obrázok: Textový editor s formátovaním pri zaznamenávaní aktuálneho stavu a nasledujúcich krokov

Kontakty

Z kontaktu je možné vytvoriť CDESK konto

V praxi je užitočné, aby bolo možné z kontaktu vytvoriť zákaznícke CDESK konto, napríklad z dôvodu schvaľovaní požiadaviek, ponúk, dovoleniek, alebo jednoducho kvôli výhodám priamej práce v systéme. Preto sme s posledným updatom doplnili túto funkcionalitu. Tlačidlo pre vytvorenie konta sa zobrazuje priamo v detaile daného kontaktu.

Tlačidlo pre vytvorenie CDESK konta z kontaktu
Obrázok: Tlačidlo pre vytvorenie CDESK konta z kontaktu

Dokumenty

V zozname Bločkov pribudol stĺpec Popis

V detaile bločku je možné evidovať aj jeho popis. Od verzie 3.2.2 sa popis bločku zobrazuje aj v zozname bločkov ako samostatný stĺpec.

Stĺpec Popis v zozname bločkov
Obrázok: Stĺpec Popis v zozname bločkov

Schvaľovanie

Ak je schvaľovací proces zamietnutý a vrátený na doplnenie, tak v mailovej notifikácii sa zobrazí vysvetľujúca poznámka schvaľovateľa

Schvaľovací proces je možné zamietnuť a vrátiť na doplnenie. Ak takáto situácia nastane, odoslaná mailová notifikácia bude zahŕňať aj poznámku od schvaľovateľa, kde vysvetľuje prečo schvaľovanie zamietol a vrátil na doplnenie.

Používateľom definované polia

V detaile konfigurácie používateľom definovaného poľa sa zobrazuje informácia o tom, v ktorých moduloch sa toto pole používa

Zoznam všetkých používateľom definovaných polí sa nachádza v Konfiguračná databáza -> Používateľom definované polia. Po kliknutí na konkrétne používateľom definované pole sa zobrazí jeho detail, kde pribudla záložka Priradené k položkám. Na záložke sa nachádza zoznam všetkých položiek, kde je dané používateľom definované pole priradené. Po kliknutí na názov, sa položka zobrazí v modálnom okne.

Záložka Priradené k položkám v detaile používateľom definovaného poľa
Obrázok: Záložka Priradené k položkám v detaile používateľom definovaného poľa

Objednávky

Na vystavenej objednávke sa v poli Vystavil automaticky predvyplní práve prihlásený používateľ

V module Objednávky je možné evidovať prijaté a vystavené objednávky. Pri evidencii vystavenej objednávky sa v poli Vystavil automaticky predvyplní práve prihlásený používateľ.

Pole vystavil v detaile vystavenej objednávky
Obrázok: Pole vystavil v detaile vystavenej objednávky
Na prijatej objednávke sa v poli Kontaktná osoba dodávateľa ponúkajú iba kontakty a kontá evidované pod spoločnosťou objednávateľa

Na vystavenej a aj prijatej objednávke sa eviduje Kontaktná osoba dodávateľa. V prijatej objednávke sa v tomto poli ponúkajú iba kontakty a kontá evidované pod spoločnosťou objednávateľa.

Pole Kontaktná osoba dodávateľa v detaile prijatej objednávky
Obrázok: Pole Kontaktná osoba dodávateľa v detaile prijatej objednávky
Do tlačovej zostavy vystavenej objednávky pribudol dátum vytvorenia objednávky a podpis používateľa, ktorý je v poli Vystavil

Pdf export vystavenej objednávky už obsahuje dátum vytvorenia objednávky a podpis používateľa, ktorý je v poli Vystavil. Ide o podpis, ktorý má používateľ nastavený vo svojom profile v časti Podpis pre tlačové zostavy.

Dátum vytvorenia objednávky a podpis používateľa zobrazený v exporte vystavenej objednávky
Obrázok: Dátum vytvorenia objednávky a podpis používateľa zobrazený v exporte vystavenej objednávky

Všeobecné funkcie

Úprava, aby nepoužívané záložky nespôsobovali odhlásenie zo systému

CDESK je možné používať naraz na viacerých záložkách prehliadača. V predošlej verzii sa ale stávalo, že ak používateľ dlho nebol aktívny na jednej záložke, ale pracoval iba na druhej, tak došlo k automatickému odhláseniu z dôvodu nečinnosti. S posledným updatom sme zapracovali úpravu, aby nepoužívané záložky nemali vplyv na automatické odhlásenie. Vďaka tomu nedôjde k neželanému automatickému odhláseniu.