Nové reporty aj vygenerovanie príkazov

6. septembra 2021

S verziou 3.0.192 pribudlo množstvo užitočných funkcií, ktoré prinášajú nové možnosti využitia CDESKU. Ide napríklad o report k plánovaniu kapacít z otvorených požiadaviek s ponukou, možnosť vytlačiť formulár CI objektu, nové notifikácie pre modul Žiadosti o voľno a mnoho ďalších.

TOP novinky – 6. septembra 2021

 

Report k plánovaniu kapacít z otvorených požiadaviek s ponukou

S verziou 3.0.192 bola v module Reporty pridaná nová podsekcia Report k plánovaniu z požiadaviek. Tá používateľovi poskytuje podklady pre plánovanie kapacít na základe otvorených požiadaviek s ponukou. Daným reportom získate informáciu, koľko ešte váš tím musí odpracovať na už schválených ponukách. Tieto údaje sú dôležité k naplánovaniu realizácie nových projektov.

Report k plánovaniu kapacít z otvorených požiadaviek s ponukou
Report k plánovaniu kapacít z otvorených požiadaviek s ponukou

 

Údaje sa zobrazujú v prehľadnom zozname, v ktorom sa nachádzajú informácie o internom návrhu z ponúk a reálne odpracovanom čase. Zoznam možno filtrovať podľa konkrétnej požiadavky, alebo podľa stavu položiek na ponukách. Údaje je tiež možné exportovať vo formáte XLS.

XLS report k plánovaniu kapacít z otvorených požiadaviek s ponukou
XLS report k plánovaniu kapacít z otvorených požiadaviek s ponukou

 

Tlač formulára CI objektu

Vo formulári konfiguračného objektu CI pribudla nová funkcia pre tlač celého formulára. Tlač zahŕňa všetky údaje z objektu, vrátane doplnkových vlastností a ich hodnôt. Jedine prílohy nie sú zahrnuté.

Tlačidlo pre tlač formulára CI objektu
Tlačidlo pre tlač formulára CI objektu

 

Ukážka tlače CI objektu
Ukážka tlače CI objektu

 

Notifikácie pre schválenie a zamietnutie žiadosti o voľno

Posledná verzia CDESKu tiež prináša nové notifikácie pre modul Žiadosti o voľno. Od teraz bude možné notifikovať aj schválenie a zamietnutie žiadosti o voľno. O týchto akciách môžu byť notifikované nasledovné role:

  • Žiadateľ
  • Nadriadení žiadateľa
  • Zastupujúci
  • Riešiteľské skupiny žiadateľa
Nastavenia pre notifikovanie schválenia a zamietnutia žiadosti o voľno
Nastavenia pre notifikovanie schválenia a zamietnutia žiadosti o voľno

 

Notifikácia o schválení žiadosti o voľno
Notifikácia o schválení žiadosti o voľno

 

 

Sumárny report požiadaviek za podriadených používateľov

S verziou 3.0.192 tiež prišla nová funkcia v Reporte požiadaviek, v predpripravenej zostave zoznamu požiadaviek, ktorú môžete posielať mailom.

V nastaveniach reportu pribudol prepínač, vďaka ktorému sa budú reportovať iba požiadavky podriadených používaetľov. Po aktivácii tejto funkcie je možné nastaviť, ktoré úrovne sa budú zohľadňovať. Napríklad, ak podriadení používatelia majú ďalších podriadených používateľov, tak či sa budú reportovať aj tí.

Prepínač pre aktiváciu reportu požiadaviek podriadených používateľov
Prepínač pre aktiváciu reportu požiadaviek podriadených používateľov

 

Automatické vygenerovanie pracovných príkazov na požiadavke zo spracovania správ

Ak bola požiadavka vytvorená z mailu na základe pravidla zo spracovania správ a dané pravidlo využíva šablónu požiadaviek, na ktorú sú naviazané pracovné príkazy, tak v najnovšej verzii sa tieto pracovné príkazy vygenerujú automaticky. To ale jedine platí, ak na šablóne je priradený aj riešiteľ, nie len skupina, a nie je potrebné ju najprv schváliť.

Pred updatom sa takéto pracovné príkazy vygenerovali až po uložení zmien na požiadavke.

 

Automaticky vygenerované pracovné príkazy na požiadavke
Automaticky vygenerované pracovné príkazy na požiadavke

 

Obmedzenie výberu typu na šablóne požiadavky

Zmeny nastali aj v samotných šablónach požiadaviek. Doposiaľ bolo možné nastaviť, aby sa na požiadavke vytvorenej zo šablóny ponúkali iba vybrané oblasti služieb. Teraz je možné rovnaké obmedzenie nastaviť aj pre výber typov požiadaviek.

Nastavenie obmedzenia výberu typu požiadavky
Nastavenie obmedzenia výberu typu požiadavky

 

Optimalizácia zápisov časov na plneniach

Pri zápise časov na plneniach je teraz možné používať klávesnicu, vďaka čomu je používanie jednoduchšie a rýchlejšie. Takýto režim funguje iba ak je vypnuté zjednodušené zadávanie.

Ukážka používania klávesnice pri zápise časov na plnení.

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.192 >