Nový konektor na určenie GPS súradníc, vylepšenia v ovládaní pokročilého filtra, či diskusie na požiadavkách

21. decembra 2021

Verzia 3.0.194 prináša nový konektor na určenie GPS súradníc, vylepšenia v ovládaní pokročilého filtra, či diskusie na požiadavkách a mnoho ďalších užitočných funkcií.

TOP novinky – 21. decembra 2021

 

Zmeny v tlačidlách v diskusii

S novou verziou boli zmenené tlačidlá v diskusii na požiadavke, tak aby ovládanie bolo rýchlejšie a intuitívnejšie. V ľavej lište pribudlo tlačidlo na rýchle odoslanie diskusného príspevku. Pribudlo nové tlačidlo na mazanie príspevku. Po kliknutí naň, sa formulár zatvorí a príspevok nebude uložený ako draft. Zatvorenie formulára, s uložením draftu, umožňuje tlačidlo Skryť príspevok.

Zmeny v tlačidlách v diskusii
Zmeny v tlačidlách v diskusii

Farebné odlíšenie interných požiadaviek od obyčajných

Od posledného updatu sú v zozname požiadaviek modrou farbou odlíšené interné požiadavky od obyčajných požiadaviek. Takéto odlíšenie zlepšuje orientáciu v zozname a zvyšuje jeho prehľadnosť.

Farebné odlíšenie interných požiadaviek od obyčajných
Farebné odlíšenie interných požiadaviek od obyčajných

Zvýraznenie modrou farbou bolo pridané aj do hlavičky vo formulári požiadavky.

Zobrazenie internej požiadavky
Zobrazenie internej požiadavky

Filtrácia požiadaviek podľa vykonania zmeny v uplynulom časovom období

V zozname požiadaviek v pokročilom filtri pribudlo rozšírenie pre podmienky Zmenené / Nezmenené o možnosť filtrácie Za posledných. Určuje časový interval do minulosti, kedy boli / neboli na požiadavkách vykonané zmeny. Pri voľbe tejto hodnoty sa vloží číselný údaj a následne sa vyberie jednotka času. Na výber sú dni, hodiny a minúty.

Konfigurácia hodnoty Za posledných v pokročilom filtri
Konfigurácia hodnoty Za posledných v pokročilom filtri

Google Maps konektor

Nový Google Maps konektor slúži na získanie GPS súradníc k polohe spoločnosti alebo Miesta, ktoré sa následne uložia v CDESKu. Tieto súradnice sú výborné pre upresnenie miesta výkonu práce. Využiť sa dajú pri navigácii pomocou aplikácie Waze, na základe odkazu v mailovej notifikácii.

Zobrazenie spoločnosti na mapách a tlačidlo pre získanie GPS súradníc
Zobrazenie spoločnosti na mapách a tlačidlo pre získanie GPS súradníc
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.194 >