Doplnenie údajov k schvaľovaniu, ľahko dostupné informácie o dovolenkách a mnoho ďalších

13. septembra 2023

Pri schvaľovacom procese je možné vrátiť požiadavku na doplnenie a následne vrátiť na schválenie

Doposiaľ pri schvaľovaní požiadavky bolo možné schvaľovací krok akceptovať alebo zamietnuť. Ak schvaľovací krok bol zamietnutý len z dôvodu, že požiadavku je potrebné doplniť, jediným riešením bolo vytvoriť novú požiadavku, ktorá bude opäť podliehať schvaľovaniu.

Od posledného updatu bude riešenie takéhoto scenára výrazne rýchlejšie a jednoduchšie. Bola totiž dopracovaná možnosť, kedy je schvaľovací krok zamietnutý, ale požiadavku je možné vrátiť na doplnenie. Po uložení zmien je požiadavka automaticky vrátená do schvaľovacieho procesu. 

Možnosť Zamietnuť, vrátiť na doplnenie na schvaľovacom kroku
Obrázok: Možnosť Zamietnuť, vrátiť na doplnenie na schvaľovacom kroku
Schvaľovací proces, kedy bola požiadavka vrátená na doplnenie a nový schvaľovací proces, ktorý bol automaticky vytvorený po doplnení požiadavky
Obrázok: Schvaľovací proces, kedy bola požiadavka vrátená na doplnenie a nový schvaľovací proces, ktorý bol automaticky vytvorený po doplnení požiadavky

 

Možnosť opätovného schvaľovania požiadaviek je dostupná iba ak schvaľovacie pravidlo používa sériové schvaľovanie krokov a má povolenú možnosť Opätovné schvaľovanie zamietnutej požiadavky.

Nastavenie opätovného schvaľovania požiadavky na schvaľovacom pravidle
Obrázok: Nastavenie opätovného schvaľovania požiadavky na schvaľovacom pravidle

Aktuálne čerpané voľno sa sumárne zobrazuje pod ikonou lietadla na hornej lište

Na hornej lište CDESK pribudla ikona žiadostí o voľno. Číselný údaj zobrazený nad ikonou reprezentuje celkový počet používateľov, ktorí práve čerpajú voľno alebo zastupujú iného používateľa. Po kliknutí na ikonu sa tieto údaje zobrazia v zozname rozdelenom na dve časti: DovolenkyZastupovanie. Prostredníctvom ikony je taktiež možné rýchlo pristupovať ku kalendáru, k zoznamu nastavených zastupovaní a k zoznamu žiadostí o voľno.

Ikona v hornej lište CDESKu pre zobrazenie aktívnych dovolenie a zastupovaní
Obrázok: Ikona v hornej lište CDESK pre zobrazenie aktívnych dovolenie a zastupovaní

Žiadosti o voľno sa zobrazujú v kalendári

V predošlých verziách CDESK sa v kalendári zobrazovali iba požiadavky, úlohy a plánované práce. S updatom 3.1.11 k týmto modulom pribudli aj žiadosti o voľno. V kalendári sa zobrazuje meno používateľa a typ voľna. Záznam sa zobrazuje podľa termínov Od – Do, ktoré sú nastavené na žiadosti o voľno. Žiadosti o voľno sa zobrazujú iba v druhej verzii Kalendára.

Zobrazenie žiadosti o voľno v kalendári
Obrázok: Zobrazenie žiadosti o voľno v kalendári

Faktúry spolu s výpismi prác je možné hromadne odosielať mailom

Odosielanie vystavených faktúr mailom bolo doposiaľ možné iba jednotlivo, po otvorení konkrétnej vystavenej faktúry. Preto odosielanie viacerých faktúr mohlo byť zdĺhavé. Verzia 3.1.11 prináša vylepšenie v podobe hromadného odosielania faktúr ale aj výpisov prác.

V zozname vystavených faktúr jednoducho stačí označiť vystavené faktúry a kliknúť na tlačidlo Odoslať emailom. Označené faktúry sa následne roztriedia podľa zákazníkov. Pre každého zo zákazníkov je možné nastaviť, či budú odoslané faktúry, výpisy prác alebo obe.

Tlačidlo Odoslať emailom v zozname vystavených faktúr
Obrázok: Tlačidlo Odoslať emailom v zozname vystavených faktúr
Modálne okno pre hromadné odoslanie vystavených faktúr a výpisov prác
Obrázok: Modálne okno pre hromadné odoslanie vystavených faktúr a výpisov prác

Zadávanie plnení je možné aj za viacerých riešiteľov

S posledným updatom pribudli vylepšenia aj v module Plnenia. Bola doplnená funkcia, ktorá umožňuje zadať plnenie na viacerých riešiteľov. Vďaka tomu nie je potrebné zadávať plnenia jednotlivo. Táto funkcia je vhodná v prípade, že sa na plnení požiadavky spoločne podieľali viacerí riešitelia, pričom každý riešiteľ odrobil rovnaký čas. Avšak v prípade potreby je možné každému riešiteľovi nastaviť iný čas.

Tlačidlo pre vytvorenie plnenia na viacerých riešiteľov
Obrázok: Tlačidlo pre vytvorenie plnenia na viacerých riešiteľov
Formulár pre vytvorenie plnení na viacerých riešiteľov
Obrázok: Formulár pre vytvorenie plnení na viacerých riešiteľov

Vylepšená funkcionalita, ale aj vizuál modulu Ponuky

Update 3.1.11 neobišiel ani ponuky. Hneď pri vytváraní novej ponuky si všimnete nové prvky, ale aj vylepšený dizajn niektorých už existujúcich prvkov. Napríklad stav ponuky je možné pohodlne zmeniť pomocou nového plávajúceho tlačidla, ktoré sa zobrazuje na pravej lište detailu ponuky. Keď sú položky na ponuke pripravené na akceptáciu, t.j. ponuka je v stave Na akceptáciu, je možné ju manuálne preposlať na vybrané kontá. Následne mailová notifikácia obsahuje aj prílohy z položiek.

Okrem týchto nových funkcií bol vylepšený dizajn súhrnu položiek a tiež tlačidiel na akceptáciu / verifikáciu položiek na ponuke.

Modálne okno pre manuálne odoslanie ponuky mailom
Obrázok: Modálne okno pre manuálne odoslanie ponuky mailom
Nové tlačidlá na vyjadrenie sa k položkám na ponuke, plávajúce tlačidlo na rýchlu zmenu stavu ponuky a vylepšený súhrn položiek
Obrázok: Nové tlačidlá na vyjadrenie sa k položkám na ponuke, plávajúce tlačidlo na rýchlu zmenu stavu ponuky a vylepšený súhrn položiek

Pribudla nová základná vlastnosť Informácia vo formulári, ktorá sa o formulári zobrazuje ako vložený blok bez uvedenia názvu

V prípade, že vo formulári potrebujete zobraziť doplňujúcu informáciu bez ďalšieho popisu, môžete odteraz na to využiť doplnkovú vlastnosť typu Informácia vo formulári. Táto vlastnosť sa vo formulári vykresľuje ako vložený blok bez uvedenia názvu. Blok obsahuje iba text, ktorý je doň vložený. Pre text je možné nastaviť rôzne jazykové mutácie pre jazyky aktívne v CDESK.

Doplnková vlastnosť informácia vo formulári zobrazená v detaile požiadavky
Obrázok: Doplnková vlastnosť informácia vo formulári zobrazená v detaile požiadavky
Konfigurácia doplnkovej vlastnosti typu Informácia vo formulári
Obrázok: Konfigurácia doplnkovej vlastnosti typu Informácia vo formulári
Prečítajte si viac aj k ďalším novinkám verzie 3.1.11

Požiadavky

Stav krokov schvaľovacieho procesu na požiadavke sa zobrazuje aj na vytlačenej požiadavke

Prostredníctvom tlačidla Akcia, ktoré sa zobrazuje v detaile požiadavky, je možné požiadavku vytlačiť. Ak požiadavka podlieha schvaľovaniu, od verzie 3.1.11 sa spolu s detailom požiadavky vytlačí aj stav krokov daného schvaľovacieho procesu.

Kroky schvaľovania na vytlačenej požiadavke
Obrázok: Kroky schvaľovania na vytlačenej požiadavke
Zmodernizovaný vizuál diskusií v požiadavke vo webportále

Pri vstupe do záložky Diskusia si hneď všimnete vylepšený vizuál. Okolo avatarov v zozname diskusných príspevkov sa už nezobrazujú zelené alebo modré krúžky, signalizujúce či ide o diskusiu so zákazníkom alebo internú diskusiu. Farebné odlíšenie sa zobrazuje iba priamo pri danom príspevku. Zobrazovanie farebných krúžkov okolo avatarov bolo odstránené aj v mailových notifikáciách k diskusným príspevkom.

Zmodernizovaný vizuál diskusií v požiadavke vo webportále
Obrázok: Zmodernizovaný vizuál diskusií v požiadavke vo webportále
Nová funkcionalita umožňujúca zobraziť záznamy plnení a zmeny stavov medzi diskusnými príspevkami na záložke Diskusia

Zmodernizovaný vizuál diskusií vo webportále nie je jediným vylepšením v module Diskusia, ktorý prišiel s verziou 3.1.11. Odteraz je možné nastaviť, aby sa medzi diskusnými príspevkami zobrazovali zmeny stavov požiadavky a záznamy z plnení. To, aby sa tieto udalosti zobrazovali medzi diskusnými príspevkami je možné vypnúť / zapnúť priamo na záložke Diskusia.

Plnenia a zmeny stavu požiadavky zobrazené medzi diskusnými príspevkami
Obrázok: Plnenia a zmeny stavu požiadavky zobrazené medzi diskusnými príspevkami
Termíny na požiadavke je možné zadávať do minulosti (oprávnení používatelia)

V praxi môže nastať situácia, kedy niektorý z termínov na požiadavke je potrebné zadať do minulosti. Preto s posledným updatom bola dopracovaná funkcia, aby pre každý termín zvlášť bolo možné zapnúť zadávanie do minulosti. Túto možnosť je možné zapnúť v globálnych nastaveniach.

Nastavenie, aby bolo možné termín zadať do minulosti
Obrázok: Nastavenie, aby bolo možné termín zadať do minulosti
V poliach Kto žiadaPre koho žiada na predpise pravidelnej požiadavky je možné nastaviť aj voľný text

Pri manuálnom zadávaní požiadavky, alebo pri zadávaní požiadavky cez katalóg požiadaviek, je možné v poliach Kto žiadaPre koho žiada nastaviť voľný text. S posledným updatom bolo dopracované, aby voľný text do týchto polí bolo možné nastaviť aj na predpise pravidelnej požiadavky.

Voľný text v poliach Kto žiada a Pre koho žiada v predpise pravidelnej požiadavky
Obrázok: Voľný text v poliach Kto žiada a Pre koho žiada v predpise pravidelnej požiadavky
Nová možnosť editovať doplnkové vlastnosti na požiadavke aj po jej ukončení

Po ukončení požiadavky už editácia polí v jej detaile nie je možná a sú prístupné už len ako read-only. V praxi ale môže nastať situácia, kedy je potrebné na ukončenej požiadavke editovať doplnkové vlastnosti. Preto v globálnych nastaveniach pribudla možnosť zapnúť editáciu doplnkových vlastností aj na ukončenej požiadavke.

Možnosť zapnúť editáciu doplnkových vlastností na ukončenej požiadavke
Obrázok: Možnosť zapnúť editáciu doplnkových vlastností na ukončenej požiadavke
V histórii požiadaviek sa zapisuje kto a kedy potvrdil, že nie je potrebné odpovedať na diskusiu

Pri odosielaní diskusného príspevku je možné označiť, že nie je potrebné odpovedať na diskusiu. Od poslednej verzie CDESK sa v histórii požiadavky zapisuje kto a kedy zvolil toto označenie.

Spoločnosti

V XLS exporte spoločností sa zobrazuje všeobecný mail aj keď je prebratý z naviazaného kontaktu

V predošlých verziách CDESK sa v XLS exporte spoločností nezobrazoval všeobecný mail, ktorý bol prebratý z naviazaného kontaktu. Táto funkcionalita bola dopracovaná vo verzii 3.1.11.

Všeobecný mail zobrazený v XLS exporte spoločností
Obrázok: Všeobecný mail zobrazený v XLS exporte spoločností

Fakturácia

Dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti faktúry sa určuje podľa nastavení v účtovnej jednotke

Na základe účtovnej jednotky sa určuje dátum zdaniteľného plneniadátum splatnosti faktúry. Ak je na účtovnej jednotke nastavená možnosť Východzia podľa nastavenia zákazníka, tak tieto dátumy sa určia na základe nastavení spoločnosti odberateľa. Účtovná jednotka je dodávateľ služby, materiálu poskytovaných cez CDESK. Viac účtovných jednotiek rieši problém ak cez viac firiem fakturujete dodané služby a materiál, pričom používate jedno CDESK prostredie.

Dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti faktúry zobrazený pri účtovaní
Obrázok: Dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti faktúry zobrazený pri účtovaní
Na vystavenej faktúre je možné zmeniť väzbu na prijatú objednávku

Na vystavenej objednávke je možné nastaviť väzbu na prijatú objednávku. S posledným updatom bola doplnená možnosť zrušiť väzbu na prijatú objednávku, vďaka čomu je možné naviazať inú objednávku.

Poznámka: Doriešenie odpočítania z predplatenej dopravy bude v niektorom z najbližších updatov verzie 11.

Ikona pre zrušenie väzby na prijatú objednávku na vystavenej faktúre
Obrázok: Ikona pre zrušenie väzby na prijatú objednávku na vystavenej faktúre

Dokumenty

Bola vylepšená tlačová zostava vystavenej objednávky

Update 3.1.11 priniesol množstvo dizajnových vylepšení v mnohých moduloch. Vylepšená bola aj tlačová zostava vystavenej objednávky, ktorá je teraz prehľadnejšia.

Nová tlačová zostava vystavenej objednávky
Obrázok: Nová tlačová zostava vystavenej objednávky
V registri dokumentov bolo doplnené vyhľadávanie podľa stĺpcov Odosielateľ, Adresát, Kód projektuProjekt

Vo fulltextovom vyhľadávaní modulu Register dokumentov, je odteraz možné vyhľadávať aj podľa stĺpcov Odosielateľ, Adresát, Kód projektu a Projekt.

V registri dokumentov bolo doplnené vyhľadávanie podľa stĺpcov Odosielateľ, Adresát, Kód projektu a Projekt
Obrázok: V registri dokumentov bolo doplnené vyhľadávanie podľa stĺpcov Odosielateľ, Adresát, Kód projektu a Projekt

Plnenia

Plnenia je možné editovať aj po fakturácii

V predošlých verziách CDESK sa fakturačné plnenie zneprístupnilo na editáciu potom, čo bolo odfakturované. Teraz bolo dopracované oprávnenie umožňujúce editáciu plnení po fakturácii. Toto oprávnenie je predvolene zapnuté pre administrátorov.

Nové oprávnenie umožňujúce editáciu plnenia po odfakturovaní
Obrázok: Nové oprávnenie umožňujúce editáciu plnenia po odfakturovaní

Spracovanie správ

Ak prijatý mail do CDESK prekročí povolenú veľkosť, nebude spracovaný a sa informuje odosielateľ

V module Spracovanie správ existuje obmedzenie pre veľkosť mailu, kedy bude správa ešte spracovaná. Ak táto veľkosť bude prekročená, od verzie 3.1.11 odosielateľ obdrží informačný mail o tom, že maximálna veľkosť mailu bola prekročená a odoslaná správa nebude spracovaná.

Ponuky

Bol upravený spôsob výberu skladovej položky na ponuku

S updatom 3.1.11 bol upravený aj spôsob výberu skladovej položky na ponuku. Pri výbere skladovej položky sa teraz zobrazí modálne okno umožňujúce vyhľadávanie a filtrovanie medzi skladovými položkami. Po výbere skladovej položky sa na riadku ponuky predvyplní názov, jednotka, jednotková cena vez DPH a DPH.

Upravený spôsob výberu skladovej položky na ponuku
Obrázok: Upravený spôsob výberu skladovej položky na ponuku

Konfiguračná databáza (CMDB)

Boli pridané nové Hlavné skupiny – Nákladové stredisko a Oblasť

S novou verziou do CDESK prišli aj nové kategórie Hlavných skupín. Ide o Nákladové strediskoOblasť. V Hlavnej skupine Nákladové stredisko sa eviduje používateľ, ktorý je zodpovedný za nákladové stredisko a na Oblasti sa eviduje zodpovedný za oblasť. Títo používatelia môžu následne vystupovať ako schvaľovatelia na naviazanej požiadavke.

Detail Hlavnej skupiny, ktorá patrí do kategórie Nákladové stredisko
Obrázok: Detail Hlavnej skupiny, ktorá patrí do kategórie Nákladové stredisko
Existujúce prepojenia na konfiguračnej položke sa zobrazujú aj pri jej tlači

Pod tlačidlom Akcia na konfiguračnej položke CI sa nachádza možnosť umožňujúca vytlačiť danú položku. S posledným updatom bolo doplnené, že pri tlači sa zobrazujú aj prepojenia na konfiguračnej položke.

Existujúce prepojenia na konfiguračnej položke zobrazené pri jej tlači
Obrázok: Existujúce prepojenia na konfiguračnej položke zobrazené pri jej tlači

Žiadosti o voľno

Ak používateľ má prečerpaný limit na náhradné voľno, nebude môcť o tento typ voľna požiadať

Na šablóne pre náhradné voľno nie je možné nastaviť počet dní a ani povolené prečerpanie. Nárok na náhradné voľno sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa v detaile používateľa. Preto s posledným updatom bolo doplnené, že ak používateľ nemá nárok na náhradné voľno, tak ani nebude môcť požiadať o tento typ voľna.

Pre časové jednotky žiadostí o voľno boli doplnené hodnoty 30 minút a 15 minút

V šablónach žiadostí o voľno je odteraz možné nastaviť časové jednotky 30 a 15 minút.

Voľby 30 minút a 15 minút v nastavení časovej jednotky žiadosti o voľno
Obrázok: Voľby 30 minút a 15 minút v nastavení časovej jednotky žiadosti o voľno
Na každej šablóne žiadosti o voľno je možné zvlášť nastaviť časovú jednotku

V globálnych nastaveniach žiadostí o voľno sa nastavuje časová jednotka, ktorá určuje časovú jednotku pre všetky šablóny žiadostí o voľno. S posledným updatom ale bola doplnená možnosť nastaviť časovú jednotku pre každú šablónu zvlášť. Globálne nastavená časová jednotka sa používa ako predvolená.

Nastavenie časovej jednotky v šablóne žiadosti o voľno
Obrázok: Nastavenie časovej jednotky v šablóne žiadosti o voľno

Schvaľovanie

Schvaľovacie kroky boli doplnené o nové roly schvaľovateľov – Zodpovedný za oblasť, Zodpovedný za nákladové stredisko, Nadriadení zodpovedného za nákladové stredisko

Na schvaľovacom kroku je možné vybrať nové roly schvaľovateľov. Ide o Zodpovedný za oblasť, Zodpovedný za nákladové stredisko, Nadriadení zodpovedného za nákladové stredisko. Tieto roly sú priradené na konfiguračnej položke, ktorá je naviazaná na požiadavku.

Nové roly schvaľovateľov
Obrázok: Nové roly schvaľovateľov

Všeobecné funkcie

Pri nastavovaní farieb ikon a dlaždíc je možné si namiešať vlastnú farbu, dosiaľ bolo možné vybrať len z preddefinovanej palety

V mnohých CDESK moduloch je možné nastavovať farby k rôznym položkám. Napríklad je možné farebne odlíšiť dlaždice katalógu požiadaviek. Doposiaľ ale pri nastavovaní farieb sa vyberalo iba z palety preddefinovaných farieb. Teraz je možné túto paletu rozšíriť aj o vlastné farby. V prípadoch, kedy sa okrem farby pozadia nastavuje aj ikona, je teraz možné nastaviť aj farbu ikony.

Nastavenie farby pozadia a ikony pre dlaždicu katalógu požiadaviek
Obrázok: Nastavenie farby pozadia a ikony pre dlaždicu katalógu požiadaviek