Desktop aplikácia - CDESK
 

DESKTOP APLIKÁCIA - ÚVODNÝ PREHĽAD

var acc = document.getElementsByClassName("accordion"); var i; for (i = 0; i < acc.length; i++) { acc[i].addEventListener("click", function() { this.classList.toggle("active"); var panel = this.nextElementSibling; if (panel.style.display === "block") { panel.style.display = "none"; } else { panel.style.display = "block"; } }); }

CDESK Desktop Aplikácia je primárne určená  pre permanentnú prácu s CDESKom pre používateľov s lacnejšou licenciou CDESK SILVER. Vďaka výhodám, ktoré poskytuje CDESK Desktop Aplikácia  odporúčame jej  využívanie aj používateľom s CDESK GOLD licenciou. Slúži na operatívnu prácu a pohodlnejšiu správu položiek v databáze (CMDB). Umožňuje vybaviť jednotlivé požiadavky, pracovné príkazy, zapísať plnenia a s tým spojené činnosti, ako je napríklad zmena stavov (napr. na „Ukončené“). Používatelia s licenciou CDESK GOLD v ňom môžu editovať ako v tabuľke, čo výrazne zjednodušuje správu rôznych zoznamov. 

CDESK Desktop Aplikácia je v porovnaní s web rozhraním rozdielna:  

  • Tabuľkové výpisy s flexibilnou filtráciou nad každým stĺpcom.  
  • Tabuľková editácia – úprava údajov priamo v zoznamoch bez otvárania detailu záznamu (Vyžaduje GOLD licenciu). 
  • Vyhľadávanie údajov vo vrchnom vyhľadávacom poli súčasne s písaním.  
  • Možnosť pridania záznamu spôsobom vhodným pre daný modul, napr. cez katalóg požiadaviek, cez modálne okno, cez nový riadok v tabuľke, cez nový riadok v tabuľke s predvyplnením zvolených stĺpcov. 
  • Jednoduchá prehľadnosť vďaka ukotveniu stĺpcov podľa vlastného výberu. 
  • V zoznamoch prehľadný pravý panel s náhľadom a editáciou záznamu. 
  • Rýchla orientácia za pomoci filtrov v ľavom paneli.

Licencie

CDESK Desktop Aplikácia umožňuje lacnejšie prevádzkovanie CDESKu pre operatívnu prácu. Cez CDESK Desktop Aplikáciu majú pracovníci nepretržitý prístup k funkciám potrebným pre dennú prácu a ak občas vyžadujú plnú funkcionalitu, majú ju dostupnú cez web za určitých časových obmedzení. Výhodou aplikácie je tiež, že dáta sú uložené lokálne na počítači, čím sa šetrí výkon servera. To isté platí aj o mobilnej aplikácii.

Pre používateľov s licenciou CDESK SILVER je prístup na webové rozhranie čiastočne obmedzené, len 25% používateľov s touto licenciou sa v jednom okamžiku môžu pripojiť na web CDESKu. Ale aj používatelia s CDESK SILVER licenciou sú pomocou CDESK Desktop Aplikáciu pripojení nepretržite a za nižšiu cenu.

 

 

Modul požiadaviek
Obrázok: Modul požiadaviek
Formulár požiadavky cez pravý panel
Obrázok: Formulár požiadavky cez pravý panel
Modálne okno formuláru požiadavky
Obrázok: Modálne okno formuláru požiadavky