ZMLUVY - PREHĽAD FUNKCIÍ

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov

Clara pacta, boni amici

Poskytujete služby založené na pravidelných poplatkoch? Umožňujete zákazníkom využívať rôzne druhy zliav? Máte služby viazané na zmluvných partnerov? Modul Zmluvy vnesie do tejto komplexity poriadok a exaktnosť. Jasne stanovené pravidlá spolupráce, žiadne nemilé prekvapenia pre zákazníkov. To sú tie správne predpoklady k tomu, aby bola spokojná aj Vaša pokladnica…

Prehľadný zoznam všetkých zmlúv

Rozdiel je v detailoch

Chýbajúca položka, akýkoľvek nesprávny údaj, nejasná formulácia. Každá drobnosť v zmluve môže zmeniť vydarený obchod vo fiasko. CDESK rieši zmluvy spôsobom, ktorý síce Vašu neomylnosť nezaručí, výrazne jej však pomôže.

Základom je voľnosť v parametroch, ktoré môžu zmluvy obsahovať.  Pre každého zákazníka môžete definovať špecifické zmluvné pravidlá, napr. zmluvné pokuty. Prepojenie s Konfiguračnou databázou a Cenníkmi zrýchľuje prácu a pomáha predchádzať chybám.

Položka služby na zmluve. Zmluvy sú prepojené s Konfiguračnou databázou a Cenníkmi.

Automatické účtovanie

Účtovanie zmlúv je kľúčový prvok pre Váš cash-flow. Výrazne Vám pomôže, že CDESK dokáže zmluvy účtovať automaticky. Vy si len nastavíte čas a spôsob. Jednoduché.

Automatické účtovanie zmlúv je povoleným dopingom pre Váš cash-flow.