NÁKUPNÝ ZOZNAM - PREHĽAD FUNKCIÍ

Menej formálna, flexibilná evidencia nákupov.

Modul Nákupný zoznam je digitálnou obdobou tradičného nákupného zoznamu, bez rizika straty či vymazania. Cieľom je, aby bol tovar zakúpený včas a s minimálnymi nákladmi. To Vám umožní plniť úlohy v dohodnutých termínoch a efektívne.

Nákupný zoznam
Nákupný zoznam
Zbavte sa zlých dodávateľov

Vaša spoločnosť bude prosperovať iba vtedy, ak budete spolupracovať so serióznymi dodávateľmi. Presnejšie, s tými najlepšími. CDESK Vám k tomuto účelu dáva nástroj v podobe systému hodnotenia dodávateľov. Budete vedieť identifikovať problematických obchodných partnerov, vidieť ich nedostatky a prípadne im vystaviť žltú alebo červenú kartu.

Hodnotenie dodávateľov
Hodnotenie dodávateľov