PREPOJENIE VIACERÝCH CDESKOV - ÚVODNÝ PREHĽAD

Túto funkcionalitu pre vás momentálne pripravujeme.

Ak poskytuje služby svojmu zákazníkovi, ktorý už používa CDESK, prípadne nad ním rozmýšľa, vzájomnú komunikáciu zjednoduší prepojenie medzi týmito systémami. Každá zo strán pracuje vo svojom CDESKu, kde vykonávajú akcie, ako keby boli v prostredí protistrany.

Pripravovaná funkcionalita rieši interaktívnu výmenu dát v nasledujúcich scenároch:

  • Založenie požiadavky od zákazníka u dodávateľa.
  • Diskusia medzi dodávateľom a zákazníkom.
  • Predloženie ponúk zákazníkovi a schválenie.
  • Testovanie požiadavky zákazníkom.
  • Akceptácia / zamietnutie ukončenia požiadavky zákazníkom.

Zákazník a dodávateľ si konfiguráciu môžu vytvoriť obojstranne, t.j. raz môže byť jedna strana zákazníkom a druhýkrát dodávateľom.