SLA A SLO - ÚVODNÝ PREHĽAD

Stanovte si a odkomunikujte termíny, ktoré budú vypovedať o kvalite vašich služieb.

SLA

SLA (Service level agreement) definuje pracovné časy a termíny spojené s podporou – termín odozvy, termín splnenia a termíny náhradných riešení.

Zoznam SLA MacBook
Na jednotlivé objekty alebo skupiny v konfiguračnej databáze si nastavíte konkrétne reakčné termíny. Tie si môžete definovať pre každý deň zvlášť a osobitne aj pre dni pracovného pokoja.

SLO

Zoznam SLO

SLO (Service level objective) definuje parametre pre dostupnosť služby. Ide o percentuálne vyjadrenie minimálnej dostupnosti služby za určité obdobie. Môžete tiež dokumentovať maximálne trvania výpadkov a zohľadňovať plánované práce.

Konkrétna SLO