NÁSTENKA A OZNAMY - ÚVODNÝ PREHĽAD

Obsah stránky

Nástenka – úvodný prehľad

Všetky informácie pre Vašich zamestnancov. Na jednom mieste.

Nástenka predstavuje informačnú schránku Vašej spoločnosti. Každému používateľovi na viditeľnom mieste prinesie presne tie informácie, ktoré sú preňho v danej chvíli dôležité.

Príspevky na Nástenke môžete adresovať riešiteľom alebo operátorom, organizovať ich do priečinkov. Obsah na nástenke má neobmedzenú časovú platnosť, tvorca príspevku ho ale môže vymazať. Samozrejmosťou je informácia, či a kedy si adresát oznam prečítal.

Oznamy – úvodný prehľad

Vývesná tabuľa Vašej spoločnosti.
Oznamy sú určené pre všetkých Vašich pracovníkov ako aj zákazníkov. Zobrazujú sa priamo v Úvodnom prehľade, aby nikomu neuniklo nič dôležité.

Oznamy môžete triediť do prehľadných kategórii, ktoré si sami vytvárate. Dôležitý oznam sa môže zobrazovať prednostne.

Na rozdiel od modulu Nástenka, správy v Oznamoch môžu mať obmedzenú časovú platnosť.