SCHVAĽOVANIE - ÚVODNÝ PREHĽAD

Schvaľovacie procesy pre požiadavky, ponuky a dovolenky. Bez pochybností.

Schvaľujem, schvaľuješ, schvaľujeme

CDESK Vám dáva do rúk efektívny nástroj pre svižné a transparentné schvaľovanie požiadaviek, ponúk či žiadostí o dovolenku. Každé jednotlivé rozhodnutie je v systéme riadne zadokumentované. Bez nedorozumení, bez prieťahov.

Schvaľovací proces
Schvaľovací proces

Pre každý scenár a každé obsadenie

Jednotlivé schvaľovacie procesy sa častokrát líšia a nie vždy sú jednoduché. CDESK s tým počíta a dáva Vám priestor pre rôzne alternatívy scenárov. Schvaľovanie môže prebiehať postupne alebo paralelne, môžete definovať minimálny potrebný počet schválení a pod. To však u systému, ktorého mottom je flexibilita, nie je žiadnym prekvapením.

Mailová notifikácia k schvaľovaciemu procesu
Mailová notifikácia k schvaľovaciemu procesu
Transparentný proces

Pre efektívne fungovanie firmy je podstatné, aby schvaľovacie procesy prebiehali transparetne. Znamená to:

  • => jednoznačnú úlohu každého schvaľovateľa v procese
  • => presne definované kritériá pre výsledok schvaľovania (rozhodnutie)
  • => perfektne zvládnutú komunikáciu – okamžité informovanie všetkých zainteresovaných o progrese schvaľovacieho procesu a o finálnom rozhodnutí.

CDESK vytvára podmienky pre všetky uvedené kritériá.