POUŽÍVATEĽOM DEFINOVANÉ POLIA - ÚVODNÝ PREHĽAD

Prispôsobte si formuláre v CDESK podľa svojich potrieb. Jednoducho.

Chýba mi políčko…

CDESK Vás neobmedzuje na používanie iba tých polí vo formulároch, ktoré tam nájdete po inštalácii systému. Vďaka Používateľom definovaným poliam si môžete jednoducho pridávať vlastnosti a číselníky, ktoré potrebujete.

Máte na výber

Modul Používateľom definované polia poskytuje na výber širokú škálu typov hodnôt – text, číslo, dátum, zaškrtávacie pole, hyperlink, výberové pole, podmienené zobrazenie… Navyše, sami si určite, ktoré položky sú povinné.

Predvyplnené zoznamy hodnôt (číselníky), si môžete sami vytvárať alebo môžu byť automaticky napĺňané z existujúcich záznamov v systéme – napr. z  Konfiguračnej databázy CMDB alebo z modulu Používatelia. CDESK tiež ponúka možnosť nastavenia predvolenej hodnoty v číselníku.

Zvládneme aj zložité prípady

Jedinečnou prednosťou CDESK je možnosť kombinovať rôzne typy hodnôt a nastavovať viditeľnosť hodnôt v závislosti od iných (podmienené zobrazenie). Je to jednoduché a neuveriteľne praktické.