CM IT MONITORING PREPOJENIE - ÚVODNÝ PREHĽAD

Prepojenie s Custmer Monitor je vhodná voľba pre IT firmy poskytujúce IT služby, ale aj pre spoločnosti, ktoré majú záujem podchytiť okrem komunikačných procesov aj monitoring a správu IT infraštruktúry a vybavenia.

Úplná evidencia na jednotnom mieste

Počítače a zariadenia evidované v Customer Monitor sú prenesené do evidencie objektov v CDESKu (do CMDB). Tým je možné viesť úplnú evidenciu so všetkými potrebnými parametrami. 

Rýchle zadávanie požiadaviek a okamžitý vzdialený prístup k počítaču – Easyclick

Vďaka väzbe medzi CDESK a počítačom registrovaným v Customer Monitor získavate hneď dve užitočné funkcie. 

Pre koncového používateľ to je rýchle a komfortné zadanie Easyclick požiadaviek. 

Pre technika je to zjednodušenie vzdialeného prístupu k počítaču priamo z Easyclick požiadavky.   

 
Automatické vytváranie požiadaviek z porúch

Vzniknuté poruchy v IT infraštruktúre zadávajte čo najskôr na riešenie a sledujte priebeh riešenia. To v CDESK s CM dosiahnete automatickým vytváraním požiadaviek k vzniknutým poruchám. Zadokumentujte si taktiež už vyriešenú poruchu cez manuálne zadanie požiadavky.

Zníženie nárokov na správu 

Prepojenie s Customer Monitor tiež znižuje nároky na správu. Z pohľadu administrátora sa totiž spravuje len jeden systém (prostredie) a jedna konfigurácia.  

Bližšie informácie o softvéri Customer Monitor nájdete na domovskej stránke.