ADRESÁR - ÚVODNÝ PREHĽAD

Niekto múdry povedal, že informácie znamenajú moc. CDESK Vám otvára možnosti využiť to.

Adresár – prehľadný zoznam spoločností a kontaktov

Aj číslo topánok…

Vy sami si určujete, čo všetko a v akej štruktúre chcete ku kontaktom evidovať. Preferované reštaurácie, silné a slabé stránky, narodeniny alebo aj čísla topánok… Bez obmedzení.

Zdroj konkurenčnej výhody

Systém a poriadok v Adresári kontaktov je conditio sine qua non, čiže základná podmienka, bez ktorej nebude Vaša komunikácia konkurencieschopná. Modul Adresár však ide ďalej. Okrem flexibility v tom, čo evidujete, vytvára CDESK podmienky na efektívne využitie týchto informácií, vďaka prepojeniu Adresára s ostatnými modulmi systému.

Informácie znamenajú moc. Kvaliné spracovanie údajov o kontaktoch preto môže byť zdrojom Vašej konkurenčnej výhody. Toto Vám klasický adresár v Exceli nedá…