REPORTING a POWER BI - ÚVODNÝ PREHĽAD

Reportovanie priamo v CDESKu

Vyhodnocujte informácie z CDESKu. Údaje zo zoznamov si môžete už jedným klikom exportovať do Excelovej zostavy.

Reporting a Power BI - úvodný prehľad

CDESK tiež obsahuje prednastavené .pdf reporty, ktoré sa neustále rozširujú.

V prípade, že potrebuje reportovať komplexnejšie štatistické údaje, umožňuje to samostatný modul Reporty. 

POWER BI – reportovací nástroj využiteľný nad všetkými modulmi CDESK

Napojte sa na CDESK cez API a vytvorte si svoje reporty prostredníctvom programu Microsot Power BI. Vytvoríte ich ľahko na základe voľne prístupného ukážkového modelu .pbix, kde nájdete ukážky množstva grafov a predpripravené údaje k zobrazeniu.  

 

Formuláre a zostavy presne podľa vašich potrieb

Ak potrebujete svoju vlastný formulár vytvorený pri určitej akcii, ako napríklad vytvorenie servisného protokolu pri ukončovaní požiadavky, CDESK poskytuje podporu spustiť pri týchto akciách vlastný nástroj na tvorbu zostavy. Výmena údajov sa realizuje cez API. Vytvorenie zostavy môže zabezpečiť kompletne náš tím, alebo Vám poskytneme súčinnosť pri tvorbe tohto riešenia.