ZÁKAZKY - ÚVODNÝ PREHĽAD

CDESK vám dáva do rúk zrozumiteľné, flexibilné a praxou overené nástroje pre profesionálny manažment zákaziek.

Kompletné riadenie zákazky od A po Z

Zaevidovanie zákazky. Naplánovanie jej realizácie s odhadom nákladov. Rozdelenie úloh a sledovanie plnení. Evidencia súvisiacich procesov, dokladov a dokumentov. Precízne výkazy a bezproblémové fakturovanie. A k tomu konečne poriadok a prehľad, o akom ste vždy snívali.

Náklady pod kontrolou

Aktivujte Prioritné zobrazenie a okamžite budete vedieť, ktoré požiadavky čakajú na odozvu a ktoré sú po termíne splnenia. Samozrejmosťou je pokročilé vyhľadávanie a filtrovanie požiadaviek.

AKÁ PRÁCA, TAKÁ PLÁCA

Zákazník musí vždy presne vedieť, za čo platí. CDESK vám dáva nástroje, ktoré mu to ukážu. Jasne a vierohodne.