KALENDÁR - PREHĽAD FUNKCIÍ

Prehľad všetkých termínov. Interaktívne.

Modul Kalendár je účinný nástroj pre plánovanie práce. Poskytne Vám dokonalý prehľad o aktivitách v čase, s možnosťou členenia podľa jednotlivých riešiteľov. Zobrazuje požiadavky a predpokladané termíny ukončenia úloh, zákaziek, rezervácií a dovoleniek. Vytvára podmienky na to, aby sa zmeškané termíny stali minulosťou.