SKLADY - ÚVODNÝ PREHĽAD

Keď poskytujete služby, kde je potrebný výdaj tovaru alebo materiálu, oceníte skladový modul v CDESKu. Modul Sklad môžete využívať v dvoch režimoch. Priamočiaro, len na výdaje, bez sledovania zostatku alebo s vyššou administratívnou dôslednosťou, kde si sledujete reálne zostatky. 

Vďaka možnosti prepojenia CDESK s ERP môžete skladové funkcie využiť s ešte vyšším prínosom. Prenosom skladových kariet z ERP a vytvorených skladových dokladov do ERP odbúrate zbytočnú ľudskú prácu.