ÚLOHY - ÚVODNÝ PREHĽAD

Plánovanie povinností. Rýchle, jednoduché, efektívne.

Jednoduchosť

Úlohy môžu v CDESKu existovať ako samostatné položky alebo ako súčasť požiadaviek či zákaziek, ktoré tak efektívne delia na menšie, jednoduché činnosti. Filozofia jednoduchosti sa prejavuje aj v samotnom dizajne systému úloh – minimalizácia volieb a zobrazovanie iba tých políčok, ktoré v danom momente potrebujete.

Bez obmedzení

Keď hovoríme v CDESKU o jednoduchosti, nie je to nikdy jednoduchosť v zmysle obmedzenia flexibility. V prípade Úloh si preto môžete evidovať plnenia, nastaviť ako riešiteľa skupinu, pridať pomocných riešiteľov. Spravte si systém tak komplexný, ako Vám to vyhovuje.