CENNÍKY - PREHĽAD FUNKCIÍ

Neoceniteľná cenotvorba.

Bez kompromisov

Modul Cenníky pokrýva všetky položky a služby, ktoré si vyžadujú cenotvorbu. Je rozdelený na tri časti: Cenníky služieb, Cenník práce a Cenník dopravy. Položky z Cenníka môžete vyberať pri tvorbe nových Zákaziek a Plnení.

Cenníky služieb

Evidujete tu ceny poskytovaných služieb. Môže ísť o jednu službu alebo viacero služieb zoskupených v jednom balíku. Vaši zákazníci určite ocenia aj možnosť rôznych typov zliav, ktoré môžete k službám priraďovať.

Cenník práce

V tomto cenníku stanovujete cenu práce, ktorú si zákazník u Vás objedná. Prácu evidujete v hodinovej sadzbe, v sadzbe za jednotku alebo vo forme paušálu.

Cenník dopravy

Tento cenník poskytuje prehľad o cenách spojených s dopravou. Môžete si ich vytvárať pre každého zákazníka zvlášť.