REZERVAČNÝ MODUL - PREHĽAD FUNKCIÍ

Vyhnite sa nedorozumeniam pri rezerváciách.

Rezervácie v kalendári
Rezervácie v kalendári

Rezervačný modul umožňuje vytvárať rezervácie na ľubovoľné objekty vo firme. Je prístupný pre vašich zamestnancov, aj pre zákazníkov.

Prácu s rezerváciami zjednodušuje možnosť triedenia do kategórií, ktoré si sami vytvárate. Môžete si tiež definovať vlastné predmety rezervácie. Účinné a flexibilné.