PRACOVNÉ PRÍKAZY - ÚVODNÝ PREHĽAD

Riadený priebeh realizácie požiadavky. Efektívne.

Rozdeľuj (prácu) a panuj

Pracovné príkazy sú efektívnym nástrojom pre rozdelenie práce na jednotlivých požiadavkách. Presne definujú úkony, ktoré je potrebné k splneniu danej požiadavky vykonať.

Zoznam príkazov

SLA

Pracovný príkaz, na rozdiel od Úloh, ovplyvňuje počítanie SLA.

Efektívny manažment

Príkazy je možné zoraďovať, manažovať ich viditeľnosť a evidovať viac parametrov slúžiacich k vyhodnocovaniu. Keďže je pracovný príkaz pevne previazaný s požiadavkou, niektoré činnosti je možné automatizovať. Do pracovných príkazov si taktiež môžete pridávať ľubovoľný objekt z Konfiguračnej databázy a sledovať tak prácu na danom objekte.

Konkrétny príkaz

Pracovné príkazy sú ideálne k riešeniu požiadaviek, na ktorých sa zúčastňuje viacero pracovníkov. Vďaka funkcii radenia príkazov vidí pracovník svoje zadanie až vtedy, keď sú ukončené predchádzajúce pracovné príkazy a má tak splnené podmienky pre začatie svojej práce.