DMS - PREHĽAD FUNKCIÍ

Jednoduchá evidencia príloh a dokumentov (Document Management System)

Prílohy z e-mailov už viac nemusíte hľadať v správach. CDESK ich zhromažďuje na jednom mieste, v module DMS (Document Management System). Zároveň ich efektívne organizuje – triedi podľa zákazníkov a podľa typu objektu, napríklad požiadavka, zákazka alebo plnenie.

Každý používateľ si môže do tohto archívu pridávať aj vlastné prílohy, ktoré nepochádzajú zo správ.

Document Management System
Document Management System