SCOREBOARD - ÚVODNÝ PREHĽAD

Vďaka Scoreboardu si udržíte prehľad o všetkom. Na jednej obrazovke zobrazuje číselný prehľad o počte záznamov požiadaviek a pracovných príkazov. 

Scoreboard vám na jednej obrazovke poskytuje pohľad v číselných údajoch, ktoré potrebujete vidieť. Môže ísť o množstvo otvorenej, ukončenej práce, priradené úlohy na tímy alebo reklamované požiadavky. Pohľad si vytvárate sami voľbou kritérií v plnom rozsahu.