ZNALOSTNÁ BÁZA - PREHĽAD FUNKCIÍ

Evidencia a zdieľanie know-how medzi určenými osobami. Genóm a pamäť Vašej firmy.

Register poznatkov a riešení

V prípade incidentu alebo akéhokoľvek problému už nebude musieť používateľ krvopotne pátrať po riešení. V znalostnej báze rýchlo nájde všetky dostupné riešenia, nazhromaždené znalosti a skúsenosti, návody a manuály. Nestrácajte čas zbytočným hľadaním, nazačíňajte odznova, nevymýšľajte opäť koleso.

Informácie zo znalostnej bázy môžete selektívne sprístupniť aj Vašim zákazníkom.

Znalostná báza – zoznam